BEDÖM VARJE KLINISK FALL OCH UTFÖR LÄMPLIG BEHANDLING

 • Börja med att skölja med BacterX® Pro munskölj
 • Bedöm friska tänder, karies, gingivit, parodontit
 • Bedöm vävnad runt implantat, mukosit, periimplantit

SYNLIGGÖR BIOFILM

 • Visa patienten den infärgade biofilmen och uppmärksamma problemområden med EMS Biofilm Discloser
 • Färgen underlättar borttagning av biofilm
 • När biofilmen avlägsnats är det lättare att upptäcka tandsten

ÖKA KUNSKAP OCH INSTRUERA

 • Bentona vikten av förebyggande vård
 • Motivera din patient att sköta om sin munhygien
 • EMS rekommenderar mellanrumsborstar eller tandtråd samt manuell eller eltandborste med AIRFLOW® erytritoltandkräm för daglig munvård

AVLÄGSNA BIOFILM, MISSFÄRGNINGAR OCH TIDIG TANDSTEN

 • Använd AIRFLOW® MAX på naturliga tänder, fyllningar och implantat
 • Avlägsna biofilm supra- och subgingivalt ned till 4 mm djup med AIRFLOW® PLUS 14 μm pulver
 • Avlägsna också biofilm på gingiva, tunga och i gom
 • Avlägsna ev. kvarvarande missfärgningar på emalj med AIRFLOW® CLASSIC COMFORT pulver 

AVLÄGSNA BIOFILM I >4 TILL 9 MM DJUPA FICKOR

 • Använd AIRFLOW® PLUS pulver i djupa fickor och i furkationer på tänder och implantat
 • Använd den nya och flexiblare PERIOFLOW® spetsen

TA BORT KVARVARANDE TANDSTEN

 • Använd det minimalinvasiva instrumentet EMS PIEZON® PS supra- och subgingivalt ned till 10 mm djup
 • Rengör fickor >10 mm med handinstrument
 • Använd EMS PIEZON® PI MAX instrumentet subgingivalt runt implantat ned till 3 mm och vid fyllningar

FÅ DINA PATIENTER ATT LE

 • Avsluta med en kontroll för att upptäcka eventuella rester av biofilm
 • Försäkra dig om att all tandsten är borttagen
 • Diagnoticera karies och applicera fluor
 • Skydda med fluor
 • Aldrig mer polering 

EN FRISK PATIENT ÄR EN NÖJD PATIENT

 • Boka återbesök med lämpliga intervall beroende på din bedömning av riskfaktorer
 • Fråga din patient om han eller hon är nöjd med behandlingen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

GUIDED BIOFILM
THERAPY

DET MINIMALINVASIVA SÄTTET
INGA FLER GUMMIKOPPAR
INGA FLER POLERBORSTAR
INGEN MER POLERINGSPASTA
MINDRE ANVÄNDNING AV HANDINSTRUMENT OCH ULTRALJUD

no

VAD ÄR GBT?

Guided Biofilm Therapy är den systematiska och förutsägbara lösningen för hantering av tandbiofilm inom professionell profylax som använder modern teknologi som AIRFLOW®, PERIOFLOW® och PIEZON®. Det är vetenskapligt bevisat.

Guided Biofilm Therapy består av behandlingsprotokoll som bygger på individanpassad patientdiagnos och riskbedömning för att uppnå optimala resultat. Behandlingen ges på det minst invasiva sättet, med högsta nivå av komfort, säkerhet och effektivitet.

Gå med i Swiss Dental Academy och lär dig mer om «GBT».

VARFÖR ÄR GBT EN "GAME CHANGER"?

Tandbiofilm är den främsta etiologiska faktorn för karies, parodontala och peri-implantatinfektioner. Parodontit kan öka risken för systemiska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar, artrit eller diabetes.

Regelbunden munhygien, kombinerat med professionella åtgärder, håller biofilmen under kontroll, för bättre mun- och systemhälsa. Axelsson och Lindhe etablerade förebyggande tandvård på 1970-talet med studier och kliniska protokoll baserade på regelbundna hygienrutiner.

GBT följer European Federation of Periodontologys (EFP) rekommendationer om professionell mekanisk plackborttagning (Professional Mechanical Plaque Removal - PMPR) och instruktioner för oral hygien (OHI) som kan utföras hemma, rekommenderat av European Federation of Periodontology (EFP).

"Parodontal hälsa - för en bättre hälsa!"

BROSCHYR OM GBT

GBT PROTOKOLLETS 8 STEG

Diagnose

01 BEDÖMNING

Bedöm varje kliniskt fall:

 • Friska tänder, karies, gingivit, parodontit
 • Friska implantat, mukosit, peri-implantit
 • Börja med att skölja med BacterX® Pro munskölj
Disclose

02 INFÄRGNING

Synliggör biofilm:

 • Visa patienten den infärgade biofilmen och uppmärksamma problemområden med EMS Biofilm Discloser
 • Färgen underlättar borttagning av biofilm
 • När biofilmen avlägsnats är det lättare att upptäcka tandsten
MOTIVATE logo

03 MOTIVATION 

Uppmärksamma och undervisa: 

 • Betona vikten av förebyggande vård
 • Instruct your patients in oral hygiene
 • EMS recommends Sonicare toothbrushes and interdental brushes or Airfloss Ultra
airflow max 24

04 AIRFLOW®

Avlägsna biofilm, missfärgning och tidig tandsten:

 • Använd AIRFLOW® för naturliga tänder, fyllningar och implantat
 • Avlägsna biofilm supra- och subgingivalt ned till 4 mm djup med AIRFLOW® PLUS 14 μm pulver.
 • Avlägsna ev. kvarvarande missfärgningar på emalj med AIRFLOW® CLASSIC COMFORT pulver
 • Ta också bort biofilm från gingiva, tunga och gom.
PERIOFLOW Logo

05 PERIOFLOW®

Avlägsna biofilm i >4 till 9 mm djupa fickor:

 • Använd AIRFLOW® PLUS pulver i djupa fickor och i furkationer på tänder och implantat
 • Använd den nya och flexiblare PERIOFLOW® spetsen
PIEZON LOGO

06 PIEZON® PS

Ta bort kvarvarande tandsten: 

 • Använd det minimalinvasiva instrumentet EMS PIEZON® PS supra- och subgingivalt ned till 10 mm djup
 • Rengör fickor >10 mm med handinstrument
 • Använd EMS PIEZON® PI instrumentet subgingivalt runt implantat ned till 3 mm och vid fyllningar
CONTROL logo

07 KONTROLL

Få dina patienter att le: 

 • Avsluta med en kontroll för att upptäcka eventuella rester av biofilm
 • Försäkra dig om att all tandsten är borttagen
 • Diagnosticera karies
 • Applicera fluor 
RECALL logo

08 ÅTERBESÖK

En frisk patient är en nöjd patient 

 • Boka återbesök med lämpliga intervall beroende på din bedömning av riskfaktorer
 • Fråga din patient om han eller hon är nöjd med behandlingen

GBT ÄR FÖR ALLA:

general dentistry logo

PROFYLAX / GENERELL TANDVÅRD

 • GBT är den nya metoden inom professionell profylax för hantering av biofilm.
 • GBT är grunden för framgångsrikt förebyggande av parodontala och peri-implantat sjukdomar.
 • GBT spelar en viktig roll i att bibehålla oral hälsa och hjälper till att förebygga/kontrollera oral/systemisk sjukdom som ateroskleros, luftvägsproblem, erektionsproblem, diabetes, hjärtproblem... 
 • GBT underlättar tidig upptäckt av vita fläckar och karies och är därför minimalt invasivt.
/

ORTODONTI

 • GBT är det systematiska tillvägagångssättet för förebyggande och underhåll av alla ortodontiska apparater.
 • GBT förhindrar gingival överväxt, gingivit och recession.
 • GBT underlättar tidig upptäckt och efterföljande förebyggande av vita fläckar och karies.
 • GBT bibehåller integriteten hos ortodontiska apparater och minimerar därigenom biofilmtillväxt.
Implantology

IMPLANTOLOGI

 • GBT är den enda förutsägbara lösningen för implantatunderhåll.
 • Behandling av mukosit med GBT kan hjälpa till att förebygga peri-implantatit.
 • GBT är oumbärlig för förbehandling, postoperativ vård och livslångt underhåll av implantat.
Visa mer

MÅLET MED GBT:

Healthy tooth

BEVARA FRISKA TÄNDER 

GBT minskar användningen av kraft och handinstrument. AIRFLOW® är minimalinvasivt på alla typer av tandvävnader: dentin, cement, emailj och tandkött. Minimalt slitage för maximal komfort: GBT möjliggör att patienten kan njuta av naturliga tänder och implentat under mycket längre tid.

Ortho

UNDERHÅLL ORTODONTISKA APPARATER

Ortodontiska apparater ökar tillväxten av biofilm på områden som inte är åtkomliga genom daglig borstning och traditionell profylax. Biofilm skapar trådgnidning, gingivit och karies. AIRFLOW® med PLUS Powder tar bort biofilm med full åtkomst till kritiska områden. Säkert och effektivt på tänder och fästen, det förebygger karies och hyperplasi.

Healthy tooth

FÖREBYGG KARIES

Biofilm är inte alltid synligt för det nakna ögat. Infärgning av biofilm hjälper att ta bort all biofilm. GBT förebygger karies och tandköttssjukdomar hos barn och vuxna. Ingen biofilm = Ingen karies.

Visa mer