PIEZON® SCALING =
ANVÄND FÅ INSTRUMENT

no
no

Kliniker som från början var vana vid att enbart använda handinstrument och i synnerhet GBT och EMS Piezon-scaling, är positivt överraskade över att de behöver så få instrument för att täcka de flesta kliniska fall.

Faktum är att Perio Slim (PS)-instrumenten täcker cirka 95% av alla kliniska tillämpningar, även om specifika instrumentgeometrier i vissa fall kan vara att föredra för bättre tillgänglighet eller för att öka effektiviteten vid specifika kliniska tillstånd.

GBT-TILLÄMPNINGAR MED PIEZON®:

general dentistry logo

PROFYLAX / ALLMÄN TANDVÅRD

 • PIEZON® med NO-PAIN-teknik och dess dynamiska responsfunktion med linjära rörelser ger en snabb behandling med precision, säkerhet och oöverträffad komfort.
 • PIEZON® med PS-instrumentet kan användas för att avlägsna tandsten i 95% av alla fall från supra- och subgingivala områden upp till 10 mm.
 • PIEZON® med korrekt anpassning, vinkling och rörelse av PS-instrumentet i kombination med rekommenderad ström och vatten ger den mest effektiva och smärtfria behandlingen, där man undviker överinstrumentering och rotkänslighet på ett minimalinvasivt sätt.
 • PIEZON® med PI-instrumentet avlägsnar effektivt tandsten runt implantat, estetiska och protetiska restaurationer utan att påverka tandens/implantatets yta.
IMPLANTOLOGY

IMPLANTOLOGI

 • PIEZON® med PI-instrument avlägsnar även effektivt biofilm och tandsten runt implantatdistanser, gängor, restaurationer och kronor.
 • PI-spetsen bevarar periimplantära ytor och mjukvävnad utan att skada kronor och restaurationer.
PERIODONTOLOGY

PERIODONTOLOGI

 • PIEZON® med PS-spetsen är den senaste tekniken för att avlägsna hård tandsten från sub- och supragingivala områden på ett minimalinvasivt sätt.
 • Det bidrar till att minska blödning vid sondering, det parodontala sonderingsdjupet och vid fickförslutningen.
 • PIEZON® PS-spetsen används för icke-kirurgisk behandling av gingivit och parodontit.
 • Den är effektiv vid avlägsnande av subgingival tandsten från djupa kvarvarande fickor och sulcus.
 • PIEZON® PS-spetsen har NO PAIN teknik, vilket gör den till ett idealiskt stöd för parodontal terapi (SPT).

EMS Perio Slim Instrument hade den bästa interproximala och subgingivala åtkomsten

Piezon product page

PIEZON® LEDHANDSTYCKE

INSTRUMENT PI MAX

PI MAX INSTRUMENT

INSTRUMENT PI

PI INSTRUMENT