ANAMNES

Enligt rekommendationerna från World Dental Federation FDI whitepaper om hantering och förebyggande av karies, tillhandahåller EMS en kariesriskbedömningschecklista för dig.


SONDERING OCH SCREENING

Tabellerna nedan visar indikationsområden för säker användning av AIRFLOW® och PERIOFLOW®. Subgingival användning av AIRFLOW® och PERIOFLOW® kräver att  mjukvävnaden är gott skick och att det inte finns var.

banter x

BACTER X PRO

Kliniker behöver utföra en individanpassad riskbedömning och sedan skölja patienternas munnar med BacterX munskölj innan sondning. Sköljningen minskar den bakteriella belastningen och skyddar både kliniker och patient. Alberto EV et al, bekräftade att användningen av en försksköljning med CHX före tandbehandling minskar aerosolkontamineringen och skyddar både kliniker och patient.

optragate

OPTRAGATE

Använd en OptraGate för optimal synlighet, åtkomst och läppskydd. Den är mycket flexibel och anpassningsbar för alla munnar, vilket garanterar maximal komfort för dina patienter.

stephanie sdfi

"A good soft tissue diagnosis as in GBT improves the overall quality of treatment"