no

PERIOFLOW® OCH POWDER PLUS ÄR LÄMPLIGA FÖR:

 • Avlägsnande av subgingival biofilm (debridering) i >4 till 9 mm parodontala och periimplantära fickor
 • Initial och efterföljande (SPT) parodontal terapi
 • Förebyggande av mukosit/periimplantit
 • Initial och efterföljande behandling av mukosit/periimplantit
perioflow pocket biofilm 16 x 9
KVARVARANDE FICKA / DJUPT SLEMHINNEMEMBRAN

Bevarar cement, dentin och implantatytor under behandlingen.

TILLÄMPLINGAR AV PERIOFLOW® INOM GBT:

general dentistry logo

PROFYLAX / ALLMÄN TANDVÅRD

 • GBT är den nya metoden inom professionell profylax för hantering av biofilm.
 • GBT är grunden för framgångsrikt förebyggande av parodontala och periimplantära sjukdomar.
 • GBT spelar en viktig roll för att upprätthålla munhälsan och hjälper till att förebygga orala och systemiska sjukdomar som ateroskleros, andningsbesvär, erektil dysfunktion, diabetes, hjärtproblem med mera. 
 • GBT bidrar till tidig upptäckt av olika stadier av karies och är därför minimalt invasiv.
IMPLANTOLOGY

IMPLANTOLOGI

 • GBT är den enda förutsägbara lösningen för implantatunderhåll.
 • Behandling av mukosit med GBT kan bidra till att förebygga periimplantit.
 • GBT är nödvändigt för förbehandling, postoperativ behandling och livslångt underhåll av implantat.
PERIODONTOLOGY

PERIODONTOLOGI

 • GBT är en väsentlig del av icke-kirurgisk parodontal terapi.
 • GBT ökar patientens motivation och skapar förtroende och tillit till klinikern.
 • GBT är en nyckelfaktor för ett långsiktigt underhåll efter alla parodontala behandlingar.
 • GBT minskar smärtan hos känsliga patienter eftersom behandlingen är minimalinvasiv.  
 • GBT garanterar en kvalitetsbehandling med precision och säkerhet.
 • GBT garanterar maximal patientkomfort.

PERIOFLOW® HANDSTYCKE