När återkallelsefrekvensen följs, är AIRFLOW®-behandling ofta tillräcklig för att avlägsna biofilm och tidig tandsten. Därför är PIEZON® ibland inte nödvändig.
Att boka regelbundna möten är en vinst för både patienter och läkare. För patienterna innebär det en långvarig förbättring av hälsan. För klinikerna innebär återkallning av patienter att klinikens lönsamhet ökar.

GBT har ett snabbt växande nätverk av tandvårdspersonal och patienter. Tillsammans formar vi framtiden för tandvård och munhygien. Bli en del av GBT-revolutionen!

EMS REKOMMEN­DERAR:

  • För vuxna och barn med friska tänder rekommenderas en GBT-behandling var sjätte månad.
  • För patienter med tandreglering rekommenderas en GBT-behandling var tredje månad.
  • För parodontitpatienter rekomenderas en GBT-behandling var tredje till fjärde månad.
  • För gravida rekommenderas en GBT-behandling var tredje månad. 
  • Vid specialisttandvård för äldre rekommenderas GBT var tredje till sjätte månad.
Ems
Pro Magda

Med Guided Biofilm Therapy har patienterna slutat klaga. Nu ler de.