motivate

VISA EXPONERAD BIOFILM FÖR PATIENTEN

Det är en ständig utmaning för kliniker att hålla patienter motiverade. Långsiktig professionell profylax är endast möjlig om patienter samarbetar med kliniker. Motivera patienten och ge oral hygieninstruktion (OHI) genom att visa exponerad biofilm.

 

 

NYCKELFAKTA

Enligt European Federation of Periodontology är en kombination av professionell vård och god munvård hemma nyckeln till att hantera biofilm.

"GBT minskar den totala behandlingstiden, vilket ger mig mer tid för motivation, information och diskussion om patientens hälsa och förebyggande åtgärder."