motivate

SHOW PATIENT EXPOSED BIOFILM

It is a constant challenge for clinicians to keep patients motivated. However, long-term successful professional prophylaxis is only possible if patients co-operate. Show patient exposed biofilm for patient motivation and Oral Hygiene Instruction (OHI).

 

 
Efficiency

КЛЮЧОВ ФАКТ

Според Европейската федерация по периодонтология, ключът за запазване на естествените зъби и имплантите за по-дълго е чрез комбинация от професионална грижа и добри практики за грижа за устната кухина у дома за контрол на биофилма

GBT скъсява общото време за лечение, давайки ми повече време за мотивиране, инструктиране и обсъждане на здравето и профилактиката с пациента.