before after
ЗАЩО ДА РАЗКРИВАТЕ БИОФИЛМА?
  • По-голямата част от биофилма не се вижда с невъоръжено око
  • За мотивиране на пациента и инструктиране за здравето на устната кухина (OHI)
  • За насочване на клиницистите да използват AIRFLOW® само когато е нужно
  • Данни за клиничен резултат: Отстранен цвят = отстранен биофилм

КЛЮЧОВ ФАКТ

През 2016 г. независимата немска потребителска група „Stiftung Warentest“ разкри, че само 50% от междузъбния биофилм се отстранява по време на стандартно професионално почистване на зъбите. Стъпка 02 на GBT (РАЗКРИЙ) гарантира, че клиницистите няма да пренебрегнат отстраняването на биофилма напълно.


no
juliette

Осъзнах, че разкриването се състои не само в показване на пациента къде остава биофилм...  но това е критична част от ефективното отстраняване на биофилма и за нас като клиницисти.