PERIOFLOW С ПРАХ PLUS СА ПОКАЗАНИ ЗА:

no
 • Отстраняване на субгингивалния биофилм (дебридман) в >4 до 9 мм периодонтални и периимплантни джобове
 • Първоначална и последваща (SPT) периодонтална терапия
 • Превенция на мукозит / периимплантит
 • Първоначално и последващо лечение на мукозит / периимплантит
perioflow pocket biofilm 16 x 9
ОСТАТЪЧНИ ДЖОБОВЕ / ДЪЛБОКА ТРАНС-ЛИГАВИЧНА ЧАСТ

Запазва целостта на цимента, дентина и имплантните повърхности по време на лечение

Приложения на GBT с PERIOFLOW:

general dentistry logo
ОБЩА СТОМАТОЛОГИЯ
 • PERIOFLOW® е препоръчителен по време на профилактични лечения и при нехирургична периодонтална терапия за ефективно отстраняване на биофилма в джобове с размер >4 до 9 мм около естествените зъби и импланти.
 • PERIOFLOW® осигурява подобрен достъп благодарение на гъвкавостта на дюзата му.
 • PERIOFLOW® може да се използва удобно и безопасно за отстраняване на биофилма от дълбоките субгингивални области, фуркации, периимплантни области и между зъбите.
IMPLANTOLOGY
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
 • PERIOFLOW® е единственото решение за отстраняване на биофилма изцяло около денталните импланти.
 • PERIOFLOW® е интегрална част от нехирургичното лечение преди оперативна намеса и от поддръжката на имплантите. 
 • PERIOFLOW® е уникалният начин за поддръжка на импланти, мостове и възстановявания, благодарение на лесния достъп.
 • PERIOFLOW® с прах PLUS е безопасен и удобен за всеки тип повърхност на имплант, мека тъкан, и всеки тип реставрационен материал.
 • PERIOFLOW® с прах PLUS отстранява биофилма ефективно от нарезите на импланта и лигавицата около него, и деконтаминира повърхността.
 • Няма риск от надраскване на подпорите и коронките благодарение на комбинацията от пластмасовата дюза и праха PLUS.
 • Дюзата PERIOFLOW® Nozzle осигурява нехирургично и минимално инвазивно лечение на мукозит и на периимплантит.
 • Дюзата се адаптира към анатомията на дизайна на импланта с голяма гъвкавост.
PERIODONTOLOGY
ПЕРИОДОНТОЛОГИЯ
 • PERIOFLOW® е ключов фактор за поддържане на остатъчните джобове след периодонтално лечение
 • PERIOFLOW® допринася за намаляване на кървенето при сондиране (BOP), дълбочината на периодонтално сондиране (PPD) и болката, когато се използва при поддържаща периодонтална терапия (SPT).
 • Той запазва цимента и дентина по време на поддръжка и е неинвазивен за периодонталната структура.
 • PERIOFLOW® помага да се отстрани биофилма от кореновите фуркации.
 • PERIOFLOW® може да достигне лесно протезни коронки и трудни области благодарение на гъвкавостта си, затова е предвидим в контрола на биофилма.

НАКОНЕЧНИК PERIOFLOW®

Perioflow nozzle

PERIO-FLOW® NOZZLE