05 PERIOFLOW®

Usuwaj biofilm w kieszonkach > 4 DO 9 MM oraz do 9 mm wokół implantów.

perioflow icons 16/9 EN

PERIOFLOW ORAZ PIASEK PLUS SĄ PRZEZNACZONE DO:

no

•    Usuwania biofilmu poddziąsłowego w kieszonkach przyzębnych i kieszonkach wokół implantów od >4 do 9 mm
•    Wstępnego i podtrzymującego leczenia periodontologicznego
•    Zapobiegania mucositis / peri-implantitis
•    Wstępnego i podtrzymującego leczenia mucositis / peri-implantitis

perioflow pocket biofilm 16 x 9
KIE­SZON­KI PRZY­ZĘB­NE / GŁĘ­BO­KIE KOM­PO­NEN­TY PRZE­ZŚLU­ZÓW­KO­WE (ŁĄCZ­NI­KI IM­PLAN­TÓW)

Chro­ni in­te­gral­ność ce­men­tu, zę­bi­ny i po­wierzch­ni im­plan­tu pod­czas za­bie­gu.

UTRZYMUJĄCE SIĘ GŁĘBOKIE KIESZONKI

Nie uszkadza cementu i zębiny podczas fazy leczenia podtrzymującego (SPT). Skuteczniej usuwa biofilm w porównaniu do tradycyjnych instrumentów ręcznych.

Zastosowanie GBT z użyciem PERIOFLOW:

general dentistry logo
STOMATOLOGIA OGÓLNA / {PROFILAKTYKA}
 • Rękojeść PERIOFLOW® może być stosowana podczas zabiegów profilaktycznych oraz niechirurgicznego leczenia periodontologicznego w celu skutecznego usuwania biofilmu z kieszonek o głębokości od powyżej 4 do 9 mm, zlokalizowanych wokół naturalnych zębów i implantów.
 • Dzięki giętkiej końcówce dyszy, PERIOFLOW® zapewnia lepszy dostęp.
 • Zabieg PERIOFLOW® może być wygodnie i bezpiecznie stosowany do usuwania biofilmu z głębokich obszarów poddziąsłowych, furkacji, obszarów wokół implantu oraz przestrzeni międzyzębowych.
IMPLANTOLOGY
Implantologia
 • PERIOFLOW® to niepowtarzalne rozwiązanie pozwalające na usunięcie biofilmu wokół implantów stomatologicznych.
 • PERIOFLOW® stanowi nieodzowny element postępowania niechirurgicznego przed zabiegami chirurgicznymi oraz w zakresie pielęgnacji implantu.
 • Dzięki łatwemu dostępowi, PERIOFLOW® w unikalny sposób umożliwia pielęgnację implantów, mostów i uzupełnień.
 • Zabieg PERIOFLOW® z piaskiem PLUS może być bezpiecznie i komfortowo stosowany na każdej powierzchni implantu, każdej tkance miękkiej i każdym materiale odtwórczym.
 • PERIOFLOW® z piaskiem PLUS skutecznie usuwa biofilm z gwintów implantu i błony śluzowej wokół implantu oraz oczyszcza jego powierzchnię.
 • Dzięki połączeniu plastikowej dyszy z piaskiem PLUS zabieg nie niesie z sobą ryzyka zarysowania łączników implantów i koron.
 • Dysza PERIOFLOW® pozwala na niechirurgiczne, minimalnie inwazyjne leczenie zapalenia błony śluzowej jamy ustnej (mucositis) oraz peri-implantitis.
 • Dysza wysoce elastycznie dostosowuje się do kształtu implantu.
PERIODONTOLOGY
Periodontologia
 • PERIOFLOW® stanowi podstawowy element pielęgnacji kieszonek przyzębnych po leczeniu periodontologicznym.
 • PERIOFLOW® przyczynia się do redukcji krwawienia przy sondowaniu (BOP), zmniejszenia głębokości sondowania (PPD) oraz zmniejszenia objawów bólowych podczas przeprowadzania terapii podtrzymującej w leczeniu periodontologicznym (SPT).
 • Chroni cement i zębinę podczas zabiegów profilaktycznych i nie wykazuje inwazyjnego działania na strukturę przyzębia.
 • PERIOFLOW® pomaga usuwać biofilm z furkacji korzeni.
 • Dzięki swojej giętkości, PERIOFLOW® pozwala na łatwy dostęp do koron protetycznych i trudno dostępnych miejsc, przez co zapewnia przewidywalne efekty kontroli biofilmu.

RĘKOJEŚĆ PERIOFLOW®

Perioflow nozzle

DYSZA PERIO-FLOW®