Nota Prawna

Ta informacja prawna dotyczy strony internetowej https://www.ems-dental.com/pl/ , należącej do EMS Poland Sp. z o.o. (zwanej dalej również "EMS"). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą stroną internetową.

Jeśli masz dostęp do tej strony lub ją odwiedzasz, akceptujesz następujące warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody, nie korzystaj z tej witryny.

 

Warunki korzystania

Użytkownicy nie mogą wykorzystywać strony internetowej do celów sprzecznych z przepisami prawa, w tym do rozpowszechniania lub wysyłania za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści naruszających prawa osób trzecich i mogących działać na ich szkodę. EMS ma prawo do odmowy dostępu do strony internetowej użytkownikowi lub poszczególnych jej elementów z powodów, które uzna za słuszne i bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika.

 

Ograniczona Odpowiedzialność

Informacje podane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i prezentacji EMS  / lub jej linii produktów i oferowanych usług. Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie zastępują jednak żadnych aktualnych informacji o instrukcji produktu lub instrukcji użytkowania, jak również nie mogą stanowić oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Niektóre produkty i aplikacje nie są dostępne we wszystkich krajach. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o dostępności produktu w swoim kraju, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

EMS nie udziela żadnych gwarancji na kompletność ani dokładność informacji podanych na naszej stronie internetowej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość tej witryny i za wszelkie działania podejmowane na podstawie dostarczonych informacji. Wszelkie błędy lub pominięcia w treści witryny nie mogą być użyte EMS.

Strona internetowa oraz oferowane przez nią usługi są dostarczone bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnych lub domyślnych, tym samym nie dajemy żadnej gwarancji dotyczących poprawnego działania strony oraz innych usług na stronie internetowej. Również za przejściową niedostępność strony, w tym związaną z jej konserwacją lub usprawnianiem lub problemami technicznymi.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, aktualizacji, uzupełnienia lub usunięcia informacji na naszej stronie internetowej w całości lub w części bez uprzedzenia i według naszego uznania.

Za pośrednictwem tej strony internetowej można łączyć się z innymi witrynami, które nie są kontrolowane przez EMS. Nie mamy kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów. W szczególności EMS nie może odpowiadać za treść polityk prywatności i not prawnych lub funkcjonowanie zewnętrznych stron internatowych, do których odesłania zamieszczone są na niniejszej stronie internetowej lub które zawierają odesłania do tej strony.

 

Prawa autorskie

Układ tej strony internetowej i wszystkie opublikowane na niej szczegóły, w tym, między innymi, informacje o produktach, zdjęcia, artykuły są chronione prawem autorskim.

Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie treści zawartych na stronie internetowej, w całości lub w części, bez względu na formę, podlega pisemnej zgodzie EMS.

Możesz drukować lub pobierać wypisy na lokalny twardy dysk, wyłącznie w celach informacyjnych, a nie do użytku komercyjnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone.