Area_PL_Dorota
Polska północno-zachodnia

Ekspert GBT: Dorota Kozłowska

Tel: +48 725 555 082

E-Mail: dkozlowska@ems-poland.com

Sales_Reps_PL_Mikolaj_hq
Polska centralna i północno-wschodnia

Ekspert GBT: Mikołaj Siodłowski

Tel: +48 725 555 083

E-Mail: msiodlowski@ems-poland.com

Sales_Reps_PL_Maciej_hq
Polska południowo-zachodnia

Ekspert GBT: Maciej Bartelt

Tel: +48 725 555 084

E-Mail: mbartelt@ems-poland.com

 

Sales_Reps_PL_Edyta_hq
Polska południowo-wschodnia

Ekspert GBT: Piotr Wojdała

Tel: +48 725 555 081

E-Mail: pwojdala@ems-poland.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM EMS

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Dorota Kozłowska
 • Mikołaj Siodłowski
 • Maciej Bartelt
 • Piotr Wojdała
- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Prezentacja GBT
 • Szkolenie Swiss Dental Academy
 • Certyfikacja GBT
 • Zapytanie ofertowe
 • Zakup akcesoriów
 • Inny
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

EMS Poland dba o Twoją prywatność.

Administratorem Twoich danych osobowych jest EMS Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabryczna 43, 43-110 Tychy, e-mail: info@ems-poland.com (dalej: „Administrator”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: info@ems-poland.com lub korespondencyjnie na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Przetwarzamy Twoje dane w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz przesłaniu zamówionych materiałów - podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, nawiązania kontaktu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.