motivate

POKAŻ PACJENTOWI WIDOCZNY BIOFILM

Utrzymanie motywacji pacjentów jest dla stomatologów nieustannym wyzwaniem. Jednak długoterminowa, skuteczna profilaktyka jest możliwa wyłącznie pod warunkiem współpracy ze strony pacjenta. Pokaż pacjentowi widoczny biofilm w ramach motywacji oraz instrukcji higieny jamy ustnej.

 

 

WAŻNY FAKT

Według Europejskiego Towarzystwa Periodontologicznego, kluczem do utrzymania przez długi czas dobrego stanu zębów własnych i implantów jest połączenie profesjonalnej opieki stomatologicznej z właściwą praktyką w zakresie higieny jamy ustnej i usuwania biofilmu w warunkach domowych.

GBT skraca ogólny czas trwania zabiegu, dając mi więcej czasu na zmotywowanie, przekazanie informacji i rozmowę z pacjentem na temat jego stanu zdrowia i profilaktyki.