Когато се придържате към честотата на проследяване, лечението с AIRFLOW® често е достатъчно за отстраняване на биофилма и младия зъбен камък. Следователно понякога не е необходим PIEZON®.
Установяването на редовни посещения е печелившо както за пациентите, така и за клиницистите. За пациентите това осигурява дълготрайно подобрение на здравето. За клиницистите успешното проследяване повишава рентабилността на практиката.
GBT вече има бързо разрастваща се мрежа от дентални професионалисти и пациенти. Време е да оформите бъдещето на денталната поддръжка и оралната хигиена – време е да се присъедините към революцията GBT.

EMS
ПРЕПОРЪЧВА:

  • Здрави зъби за възрастни и деца на всеки 6 месеца
  • Ортодонтия на всеки 3 месеца
  • Периодонтит на всеки 3-4 месеца
  • Бременност на всеки 3 месеца
  • Гериатрия на всеки 3-6 месеца
Ems
Pro Magda

С Guided Biofilm Therapy – без повече оплаквания от пациенти, само усмивки.