01 ОЦЕНКА И ИНФЕКЦИОЗЕН КОНТРОЛ

ПРОУЧИ И ОБСЛЕДВАЙ ВСЕКИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

  • Интактни зъби, кариес, гингивит, пародонтит.
  • Интактни импланти, мукозит, периимплантит.
  • Започнете с жабурене с вода за уста Bacterx (разтвор на хлорхексидин).

Анамнеза

Според препоръките в Бялата книга на Световната дентална федерация FDI за превенция и лечение на зъбен кариес, EMS предоставя на Ваше разположение списък за оценка на риска от кариес.


Сондиране и скриниране

Таблиците по-долу предоставят показанията за безопасна употреба на AIRFLOW® и PERIOFLOW®. Субгингивалното използване на AIRFLOW® и PERIOFLOW® изисква добро състояние на меката тъкан и липса на гной.

Сондиране и скриниране – формуляр

banter x

BACTER X PRO

Клиницистите трябва да направят индивидуализирана оценка на риска и след това да изплакнат устата на пациентите с вода за уста BacterX преди сондиране. Изплакването намалява бактериалното натоварване, предпазвайки както клиницистите, така и пациента. Алберто EВ и сътр. са потвърдили че използването на предварително изплакване с CHX (хлорхексидин) преди дентално лечение намалява аерозолната контаминация и предпазва клинициста и пациента.

optragate

OPTRAGATE

Използвайте OptraGate за оптимална видимост, достъп и защита на устните. Изделието е много гъвкаво, може да се адаптира за всички усти, което гарантира максимален комфорт за Вашите пациенти.

stephanie sdfi

“Добра диагноза на меките тъкани при GBT подобрява цялостното качество на лечението”