01 VYŠETŘENÍ

VYŠETŘETE A ZHODNOŤTE KLINICKÝ STAV

  • Zdravý chrup, zubní kazy, gingivitida, parodontitida
  • Zdravý implantát, mukositida, periimplantitida
  • Začněte výplachem ústní vodou BacterX (roztok chlorhexidinu)

Anamnéza

V souladu s doporučeními World Dental Federation FDI ohledně prevence a managementu zubního kazu, dává EMS k dispozici „tabulku hodnocení rizika vzniku zubního kazu".


Sondáž a vyšetření

Tabulka níže Vám dává indikace pro bezpečné použití AIRFLOW® a PERIOFLOW®. Subgingivální použití AIRFLOW® a PERIOFLOW® vyžaduje dobrý stav měkkých tkání a nepřítomnost hnisu.

sondáž a vyšetření tabulka

banter x

BACTER X PRO

Lékaři musí provést individuální posouzení rizika a poté nechat pacienty vypláchnout ústa ústní vodou BacterX. Výplach snižuje bakteriální zátěž, chrání ošetřující i pacienta. Alberto EV et al. potvrdil, že použití výplachu CHX před ošetřením snižuje kontaminaci aerosolem a chrání lékaře a pacienta.

optragate

OPTRAGATE

Používejte OptraGate pro lepší viditelnost a přístup k ošetřovanému poli a ochranu rtů. Je velmi flexibilní a přizpůsobivý pro všechna ústa, což zajišťuje maximální pohodlí vašich pacientů.

stephanie sdfi

„Správná diagnóza měkkých tkání umožněná díky GBT zlepšuje celkovou kvalitu léčby.“