afpm_front 18/10
afpm_front 18/10

Návod k použití

Přístroj, Quick Guide, Opětovné použití
Více

doporučení k ošetření

Více

Instalace a připojení

Stáhnout

Prohlášení o shodě

Stáhnout
no
no
no
no
no
no
no

Pod přístrojem najdete výrobní štítek. Vedle loga SN je napsáno sériové číslo.

serialnumber

no

Chcete-li provádět čištění a dezinfekci vodovodního systému, a pokud máte AIRFLOW® STATION+, je třeba na vozík umístit láhev NIGHT CLEANER. Žádná láhev s vodou se na horní část přístroje neumisťuje. To proto, aby byl zajištěn 100% přístup k čistění celého systému vedoucímu kapaliny. Poté postupujte podle pokynů pro každodenní údržbu a čištění přístroje.

no
no
no
no
no
no
no

Zkontrolujte elektrické připojení a zásuvku a ujistěte se, že je přístroj správně zapojen.

Pokud je přístroj správně zapojen, může být problém s pojistkami.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

/!\ Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Okamžitě přestaňte přístroj používat, odpojte hlavní napájecí zástrčku a kontaktujte EMS servisní podporu.

/!\ Nebezpečí výbuchu láhve.
/!\ Nejprve odpojte napájecí zástrčku.

Tento jev je obvykle způsoben problémem s regulátorem tlaku (závada nebo nízká teplota) nebo prasklinou v láhvi s vodou.

1. Okamžitě přestaňte přístroj používat a odpojte ho od sítě.
2. Zkontrolujte, zda používaná láhev není prasklá nebo poškozená, a v případě, že ano, vyměňte ji za novou.
3. Zkontrolujte tlak vzduchu v přívodní vzduchové hadici: musí být minimálně 4,5 baru. V ideálním případě 6 barů.
4. Pokud je teplota přístroje nižší než 10 °C (přístroj je příliš studený), počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, a poté ho znovu připojte k elektrické síti a zapněte.
5. Pokud je teplota přístroje vyšší než 10 °C nebo se problém opakuje, definitivně jej přestaňte používat a kontaktujte EMS servisní podporu.

Použijte čisticí a dezinfekční ubrousky (méně než 35 % alkoholu), které odpovídají normám platným v dané zemi.

EMS doporučuje používat buď#- CleanWipes, IC-100 nebo PlastiSept Eco Wipes od společnosti ALPRO MEDICAL GmbH.
- Povrchové dezinfekční ubrousky Micro-Kleen3™ od společnosti Micro-Scientific.
- CaviWipes1™ nebo Caviwipes™ 2.0 od společnosti Metrex
Přístroj po dezinfekci otřete a usušte.
Jednou týdně použijte vlhký hadřík z mikrovláken s teplou vodou k odstranění usazenin, které mohou všechny ubrousky zanechat na přístroji AIRFLOW® Prophylaxis Master, hadicích a násadcích, a poté je osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna

NEPOUŽÍVEJTE papírové utěrky, protože mohou být abrazivní.

Pečlivě dodržujte pokyny poskytnuté výrobcem ubrousků.#NEPOUŽÍVEJTE ubrousky CaviWipes™ nebo Advantaclear. Poškozují výrobky EMS.

/!\ Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
/!\ Nejprve odpojte síťovou zástrčku.
Okamžitě přestaňte přístroj používat, odpojte jej a kontaktujte EMS servisní podporu.

no
no
no

Přejděte na ZAČÍNÁME a vyberte možnost Jak na to: Nastavení teploty ohřevu vody a hlasitost ovládání u AIRFLOW® Prophylaxis Master?

no

Automatické připomenutí údržby po 2000 hodinách provozu.

Je čas odeslat přístroj na roční servisní prohlídku. Kontaktujte EMS servisní podporu.

Detekována trvalá nebo přechodná závada stavu hardwaru.
1. Odpojte síťový kabel přístroje
2. Počkejte 30 sekund
3. Znovu jej zapojte a opětovně zapněte přístroj
Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

Baterie bezdrátového pedálu jsou vybité. Vyměňte obě baterie za nové 2 x AA 1,5V vysoce kvalitní lithiové baterie.
Případně bude potřeba znovu bezdrátový pedál spárovat s přístrojem.
Nové párování proveďte dle videa v kapitole ÚDRŽBA. Přejděte na ÚDRŽBA a vyberte možnost Jak spárovat bezdrátový pedál s AIRFLOW® Prophylaxis Master?

Problém může mít několik příčin. Je vyžadována vícenásobná kontrola krok za krokem.
1. Pedál není detekován (k provozu přístroje musí být připojen alespoň jeden pedál):
2. Je možné, že je rozpojen pedál s kabelem (platí pouze pro drátový pedál). Zkontrolujte, zda je konektor zcela zasunut. Restartujte přístroj.
3. Bezdrátový pedál není spárován. Proveďte nové párování dle videa v kapitole ÚDRŽBA. Přejděte na ÚDRŽBA a vyberte možnost Jak spárovat bezdrátový pedál s AIRFLOW® Prophylaxis Master?

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

AIRFLOW® a PIEZON® hadice nejsou detekovány nebo chybějí. Pro provozování tohoto přístroje je potřebná minimálně jedna připojená hadice. Hadice je potřeba znovu připojit.
1. Vypněte přístroj
2. Pod přístrojem posuňte páčku směrem k sobě a vytáhněte černý konektor.
3. Odpojte obě AIRFLOW® a PIEZON® hadice a vyčistěte elektrické kontakty (konektory), které se nachází v místě připojení hadic. Stlačeným vzduchem profoukněte připojení abyste vyčistili objímky přístroje.
4. Znovu nainstalujte obě hadice: zasuňte černý konektor zpět do slotu a ujistěte se, že je bílá tečka na konektoru zarovnaná s černou tečkou na přístroji, a silně jej zatlačte, dokud se neobjeví zelená barva/zámek zespoda přístroje
5. Přístroj znovu zapněte.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

/!\ Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
/!\ Nejprve odpojte napájecí zástrčku.
1. Přístroj je příliš horký. Odpojte přístroj na hodinu a poté jej znovu zapněte.
2. Váš přístroj je příliš studený. Počkejte, až se přístroj zahřeje na pokojovou teplotu, a zkuste jej znovu zapnout.
Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

Poznámka: Tato chyba se zobrazuje také při provozu přístroje pod minimální teplotou (provozní podmínky: 10 °C až 35 °C). V takovém případě počkejte, až se přístroj zahřeje na okolní teplotu.

no
no

Vzduchová hadice není připojena nebo není dostatečný tlak vzduchu.

1. Zkontrolujte, zda vzduchová hadice není zalomená, a zkontrolujte vzduchový kompresor. Vzduchový kompresor by měl mít tlak alespoň 4,5 baru, ideálně 6 barů.
2. Zkontrolujte čistotu vzduchového filtru a v případě znečištění jej vyměňte.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

Problém může mít více příčin. Je třeba provést postupně několik kontrol. AIRFLOW® násadec může být ucpaný.
1. Postupujte podle postupu údržby, abyste zabránili ucpání násadce nebo jej odstranili, a to dle videa v kapitole ÚDRŽBA. Přejděte na ÚDRŽBA a zvolte možnost Postup čištění a opakovaného použití AIRFLOW® MAX?

Pokud problém není odstraněn, může to znamenat, že je ucpaná AIRFLOW® hadice.
2. Odpojte a vyčistěte konec AIRFLOW® hadice.
3. Profoukněte jeden konec stlačeným vzduchem a poté to zopakujte i na druhém konci. Pokud z  AIRFLOW® hadice nevychází žádný vzduch, znamená to, že je ucpaná.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

1. Komora na prášek je naplněna nad maximální úroveň
2. Odstraňte prášek přesahující značku MAX na komoře na prášek.
3. Zkontrolujte malé těsnění na víčku komory na prášek, zda není opotřebované / v případě potřeby vyměňte víčko nebo velké těsnění BC-262 víčka.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

Vyčistěte komoru na prášek, víčko, horní a spodní O-kroužky vlhkým hadříkem. Vyčistěte také spojovací prvky na přístroji.

Pokud se problém nepodaří vyřešit, bude možná nutné vyměnit komoru na prášek nebo víčko komory za nové, kontaktujte EMS servisní podporu.

Problém může mít více příčin. Je třeba provést postupně více kontrol. Sundejte AIRFLOW® násadec a pokuste se natlakovat komoru na prášek. Pokud se komora na prášek natlakuje:
1. Násadec může být ucpaný. Postupujte podle postupu údržby dle videa v kapitole ÚDRŽBA. Přejděte na ÚDRŽBA a zvolte možnost Postup čištění a opakovaného použití AIRFLOW® MAX?

Pokud se komora na prášek nenatlakuje, jsou 2 možnosti:
1. Problém je stejný u obou komor na prášek
- Tlak vzduchu nemusí být dostatečný. Zkontrolujte, zda je kompresor zapnutý a zda je přístroj správně připojen. V případě potřeby se obraťte na svého technika a zkontrolujte tlak vzduchu.
2. Problém není stejný u obou komor na prášek- Prášek může být zaseknutý uvnitř komory. Před použitím komoru na prášek řádně protřepejte.
- Pokud to nepomůže, odstraňte prášek z komory, vysušte ji stlačeným vzduchem a doplňte nový prášek.
- Pokud to nepomůže, proveďte celý proces čištění komory. Postupujte podle postupu údržby dle videa v kapitole ÚDRŽBA. Přejděte na ÚDRŽBA a vyberte možnost Jak vyčistit komoru na prášek?

Pokud chybí horní O-kroužek víčka, je potřeba nové víčko.
Pokud vnitřní O-kroužek víček chybí nebo je poškozený, je potřeba nový O-kroužek.
Pokud O-kroužek umístěný na spodním krytu komory chybí, je nutné vyměnit celou spodní bázi komory.
Pokud to nepomůže, vyměňte komoru na prášek nebo víčko za nový kus nebo kontaktujte EMS servisní podporu.

no

1. Ujistěte se, že je víčko správně nasazené a zašroubované.
2. Vyčistěte spojení: víčko a místo na přístroji, kde se láhev nasazuje.
3. Pokud láhev stále protéká, zkontrolujte láhev a víčko, zda nejsou prasklé.
4. V případě poškození láhve vyměňte ji.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

1. Ujistěte se, že jste nastavili regulátory vody na 10: maximální průtok na hadicích.
2. Ujistěte se, že máte dobře připojené hadice a dostatečný tlak (tlak vzduchu: 4,5 až 7 baru. Ideálně 6 barů. / tlak vody: 2 až 5 barů)
3. Před ošetřením proveďte propláchnutí.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

1. Vypněte přístroj.
2. Pod přístrojem posuňte páčku směrem k sobě a vyjměte černou část (konektor) hadice.
3. Zkontrolujte, zda v konektoru není zaschlý čisticí prostředek Night Cleaner. Pokud jsou na něm jeho stopy, vyčistěte je.
4. U PIEZON hadice pouze zkontrolujte kontakty na konektoru s násadcem. Pokud jsou kontakty na hadici zoxidované nebo je v nich Night Cleaner, hadici vyčistěte nebo ji vyměňte.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

Zkontrolujte, zda je násadec správně připojen

Pro AIRFLOW® hadici: V případě netěsnosti AIRFLOW® násadce s AIRFLOW® hadicí, vyměňte těsnicí kroužky na hadici za náhradní, které jsou součástí sady EL-1076 v AIRFLOW® aplikační krabici. Postupujte podle postupu údržby dle videa v kapitole ÚDRŽBA. Přejděte na ÚDRŽBA a vyberte možnost Jak vyměnit těsnění u AIRFLOW® hadice?

Pro PIEZON® hadici: V případě netěsnosti PIEZON® násadce s PIEZON® hadicí, vyměňte těsnicí kroužek na hadici za náhradní BC-083, který je součástí v PIEZON® aplikační krabici. Postupujte podle postupu údržby dle videa v kapitole ÚDRŽBA. Přejděte na ÚDRŽBA a vyberte možnost Jak vyměnit těsnění u PIEZON® hadice?

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

/!\ Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Možná je čas na výměnu těsnicích kroužků.
1. Vypněte přístroj
2. Pod přístrojem posuňte páčku směrem k sobě a vyjměte černou část (konektor) hadice.
3. Zkontrolujte integritu těsnicích kroužků. O-kroužky jsou opotřebované: obraťte se na EMS servisní podporu. O-kroužky nejsou opotřebované: Kabel nemusí být správně připojen. Zkontrolujte připojení kabelu.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

AIRFLOW® konektor (černá část) může být opotřebován nebo napojení vzduchu může být znečištěné a proto uniká prášek.
1. Odpojte hadici, vyčistěte vzduchový konektor a znovu hadici zapojte.
2. Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

Ventil AIRFLOW® hadice se neuzavírá. Kontaktujte EMS servisní podporu.

Pokud je zřejmé, že pedál zůstal sešlápnutý déle než 10 minut, jednoduše jej uvolněte a vypněte a zapněte přístroj.
Pokud to není tento případ, může mít problém více příčin. Je třeba provést postupně několik kontrol:
1. Vypněte přístroj, odpojte a znovu připojte obě AIRFLOW® a PIEZON® hadice. Zkuste to znovu.
2. Proveďte nové párování. Podívejte se na video v kapitole o ÚDRŽBĚ. Zkuste to znovu.
3. Vyměňte 2x lithiové baterie AA. Proveďte nové párování dle videa v kapitole ÚDRŽBA. Přejděte na ÚDRŽBA a vyberte možnost Jak spárovat bezdrátový pedál s AIRFLOW® Prophylaxis Master? Zkuste to znovu.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

1. Odpojte a znovu připojte pedál.
2. Zkontrolujte, zda kabel není poškozený.
3. Restartujte přístroj.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

Ujistěte se, že je pedál správně umístěn před přístrojem a mezi přístrojem a pedálem není nic/nikdo (obzvlášť kovové předměty zeslabují bluetooth signál).
Zkontrolujte, zda používáte lithiové baterie.
Případně je potřeba znovu spárovat pedál s přístrojem.
Nové párování proveďte dle videa v kapitole ÚDRŽBA. Přejděte na ÚDRŽBA a vyberte možnost Jak spárovat bezdrátový pedál s AIRFLOW® Prophylaxis Master?

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

1. Zkontrolujte těsnění na konci hadice. Toto těsnění by nemělo být poškozeno a mělo by být správně umístěné.
2. Pokud je těsnění příliš volné, vyměňte je za nové. Dávejte pozor na to, jak je oranžové těsnění umístěno, rovně střižená strana těsnění by měla směřovat k hadici. Proveďte proces údržby dle videa v kapitole ÚDRŽBA. Přejděte na ÚDRŽBA a vyberte Jak výměnit těsnění na AIRFLOW® hadici?

Vyčistěte a osušte konektory na spodní straně mezi násadcem a kabelem. Poté oba připojte a zkuste to znovu.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na EMS servisní podporu.

Pro všechny násadce: Ujistěte se, že jste vaše regulátory nastavili  na 10 (maximální průtok hadicí)

AIRFLOW® násadec
1. Ověřte, že násadec není ucpaný, tak, že ho sundáte a zkontrolujete průtok vody bez násadce. Pokud je násadec ucpaný, postupujte podle postupu údržby, postup čištění a opakovaného použití násadce, a to dle videa v kapitole o ÚDRŽBĚ. Přejděte na ÚDRŽBA a vyberte možnost Postup čištění a opakovaného použití AIRFLOW® MAX?
2. Zkontrolujte čistotu vodního filtru a v případě potřeby jej vyměňte. Před údržbou jakéhokoli filtru odpojte síťovou zástrčku.
3. Ujistěte se, že máte dobře připojený zdroj vody a je v něm dostatečný tlak.

Pokud stále není problém vyřešen, obraťte se na EMS servisní podporu.

PERIOFLOW®  násadec
1° Vyměňte trysku PERIOFLOW
2° Vyjměte trysku PERIOFLOW a zkontrolujte, zda z násadce vychází proud vody

Pokud stále není problém vyřešen, obraťte se na EMS servisní podporu.

no
no

Zkontrolujte, zda je násadec správně připojen

Pro AIRFLOW® nebo PERIOFLOW® násadce: V případě netěsnosti u AIRFLOW® násadce a AIRFLOW® hadice, vyměňte těsnicí o-kroužky hadice za náhradní, které jsou součástí sady EL-1076 umístěné v AIRFLOW® aplikační krabici. Postupujte podle postupu údržby dle videa v kapitole ÚDRŽBA. Přejděte na ÚDRŽBA a vyberte možnost Jak vyměnit těsnění u AIRFLOW® hadice?

Pro PIEZON® násadec: V případě netěsnosti PIEZON® násadce s PIEZON® hadicí, vyměňte těsnicí o-kroužek hadice za náhradní BC-083, který je umístěný v PIEZON® aplikační krabici. Postupujte podle postupu údržby dle videa v kapitole ÚDRŽBA. Přejděte na ÚDRŽBA a vyberte možnost Jak vyměnit těsnění u PIEZON® hadice?

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na poprodejní servis EMS.

1. Zkontrolujte polohu PERIOFLOW trysky a její umístění na násadci
2. Vyměňte trysku PERIOFLOW
3. Zkontrolujte, zda mezi PERIOFLOW tryskou a násadcem nejsou usazeniny
4. Zkontrolujte, zda nic neovlivňuje umístění PERIOFLOW trysky

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na poprodejní servis EMS.

Ujistěte se, že používáte schválený čisticí prostředek. Postupujte podle Pokynů pro opětovné použití na stránkách https://eifu.ems-instruction.com/EMS/, vyberte svou zemi a zadejte kód výrobku FB-358. Před sterilizací se ujistěte, že je násadec zcela vysušen.

AIRFLOW® násadec:

1. Zkontrolujte stav trysky
2. Vyměňte násadec

PERIOFLOW® násadec

1. Vyměňte trysku a zkontrolujte její uchycení.
2. Pokud PERIOFLOW tryska nedrží nebo není vodotěsná, kontaktujte EMS servisní podporu.

PIEZON® násadec

Pokud PIEZON® násadec spadne na PIEZON® koncovku: Vyměňte PIEZON® koncovku.
Zkontrolujte její stav.
Pokud PIEZON® násadec nefunguje nebo v případě pochybností kontaktujte EMS servisní podporu.

1. Vyčistěte a vysušte propojení násadce a zkuste to znovu.
2. Vaše LED dioda PIEZON® násadce může být vypnuta aktivovanými přestávkami:
- po 10 minutách trvalého provozu,
- nebo po 20 sekundách nečinnosti mimo držák.
V obou případech dejte násadec zpět do držáku, počkejte 1 minutu a zkuste to znovu.

Pokud se problém stále nevyřešil, obraťte se na poprodejní servis EMS.

1. Zkontrolujte světlovod a v případě potřeby jej vyměňte. Referenční číslo výrobku je FV-065.
2. Pokud je světlo stále slabé, vyměňte násadec. Kontaktujte EMS servisní podporu.

Vyměňte světlovod. Referenční číslo výrobku je FV-065.

no
no
no

Okamžitě přestaňte přístroj používat a kontaktujte EMS servisní podporu.

 • AFPM spare parts
 • AFPM spare parts
 • AFPM spare parts
 • AFPM spare parts

  Když si vyberete EMS přístroj, získáte nejen nejmodernější technologii, ale také jistotu, kterou vám poskytne naše záruka. Přečtěte si více o tom, jaké jsou naše záruční podmínky.

  ZJISTIT VÍCE

  Chcete-li zaregistrovat přístroj, vytvořte si účet MyEMS. Registrací můžete nejen sledovat své registrované přístroje, ale také se dostanete k řadě exkluzivních materiálů. Získáte přístup k obsáhlým návodům, budete informováni o zbývající záruční době, prozkoumáte interaktivní obsah a příručky v našem mediálním centru a objevíte nejnovější výzkumy a studie v naší vědecké knihovně. Ještě jste se nezaregistrovali? Vytvořte si účet MyEMS nyní!

  PŘEJÍT NA MYEMS
  Spojené státy
  • Švýcarsko
  • Německo
  • Francie
  • Španělsko
  • Portugalsko
  • Spojené království
  • Švédsko
  • Polsko
  • Jordánsko
  • Spojené státy
  • Austrálie
  • Japonsko
  • Čína
  • Jižní Korea
  • Itálie
  • Česká republika
  • Slovensko

  EMS CORPORATION
  11886 Greenville Avenue, Ste 120
  US - Dallas, Texas 75243

  T. +001 972 690 8382
  email: custsvc@ems-na.com

  AIRFLOW PLUS

  Stáhnout

  AIRFLOW PLUS CPC

  Stáhnout

  BACTERX PRO

  Stáhnout

  AIRFLOW CLASSIC / CLASSIC COMFORT

  Stáhnout

  AIRFLOW CLASSIC / CLASSIC COMFORT NEUTRAL

  Stáhnout

  ZUBNÍ PASTA AIRFLOW S ERYTRITOLEM

  Stáhnout

  AIRFLOW PERIO

  Stáhnout

  NIGHT CLEANER

  Stáhnout