warranty

Poslání & Hodnoty

Šťastní a zdraví pacienti, úspěšní lékaři a dentální hygienistky a vášniví partneři, to je naše poslání. Dodáváme inovativní a klinicky prokázané výsledky léčby nejméně invazivním způsobem. Zavázali jsme se podporovat znalosti a dovednosti školením a vzděláváním zdravotnických pracovníků, partnerů a zaměstnanců. Guided Biofilm Therapy: EMS je lídrem v prevenci zubů a profylaxi. Měníme pravidla hry a jsme vynálezci díky našemu protokolu GBT, našemu AIRFLOW® Prophylaxis Master, naší vysoce přesné koncovce PS a inovativnímu prášku AIRFLOW® PLUS.

 

Naše HODNOTY:

Naši zákazníci, zaměstnanci, partneři a dodavatelé si zaslouží:

• Respekt
• Dokonalost
• Zaměření na zákazníka
• Otevřenost
• Vášeň
• Udržitelnost