Caries before GBT treatment
FÖRE GBT BEHANDLINGEN

Kariesskador kan vara dolda av missfärgningar, avlagringar och andra mineralrester, innan en tandrengöring.

Caries after GBT treatment
EFTER GBT BEHANDLINGEN

Skadorna blir fullt synliga och interdental karies kan enkelt upptäckas under kvalitetskontrollen. Detta enkla steg säkerställer en högkvalitativ profylax och ser till att ingen oral komplikation förbises eller lämnas obehandlad.

Kliniska studier

Kliniska studier har visat att AIRFLOW®, PERIOFLOW® och PIEZON® ger överlägsna resultat vid borttagning av biofilm och tandsten. I slutet av varje patientbesök är det viktigt att kontrollera att all biofilm och tandsten har avlägsnats.

DEN KOMPLETTA FLUORIDPROCESSEN:

Fluoride prepare

 

 

Fluoride apply

Jag tror på GBT-protokollets effektivitet och unika karaktär.