07 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΝΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΑΣ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕΙ

  • Κάντε έναν τελικό έλεγχο για υπολειπόμενο βιοϋμένιο
  • Επιβεβαιώστε ότι η τρυγία έχει αφαιρεθεί πλήρως
  • Διαγνώστε με ακρίβεια τις τερηδόνες
  • Προστατεύστε με φθόριο

Caries before GBT treatment

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ GBT

Οι τερηδονικές βλάβες μπορεί να μην είναι ορατές πριν από τον επαγγελματικό οδοντικό καθαρισμό από χρωστικές, εναποθέσεις και άλλα ενασβεστιωμέναυπολείμματα.

 

Caries after GBT treatment

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ GBT T

Οι βλάβες γίνονται πλήρως ορατές και οι όμορες τερηδόνες μπορούν εύκολα να ανιχνευθούν κατά το στάδιο του επανελέγχου. Αυτό το απλό βήμα εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας πρόληψη και διασφαλίζει ότι καμία βλάβη στη στοματική κοιλότητα δεν παραβλέπεται ή μένει αθεράπευτη.

 

Κλινικές μελέτες

Κλινικές μελέτες έχουν καταδείξει την ανώτερη απόδοση του AIRFLOW®, PERIOFLOW® και PIEZON®στην αφαίρεση του βιοϋμενίου και της τρυγίας. Στο τέλος κάθε επίσκεψης του ασθενούς, είναι σημαντικό να ελεγχθεί ότι όλο το βιοϋμένιο και η τρυγία έχουν απομακρυνθεί επιτυχώς.

Προστατεύστε με φθόριο

Fluoride prepare

Η εφαρμογή φθορίου για την προστασία του δοντιού είναι απαραίτητη Η ολοκληρωμένη διαδικασία φθορίωσης.

Fluoride apply