PROFYLAX /
ALLMÄN TANDVÅRD

 

 

no

AIRFLOW®

 • AIRFLOW® är en förutsägbar metod för att avlägsna biofilm, missfärgningar och tidig tandsten från tänder, implantat, restaurationer, tandregleringsapparater samt från supra- och subgingivala områden.
 • AIRFLOW® med PLUS-pulver kan användas säkert och bekvämt på alla mjuka vävnader, inklusive gingiva, slemhinna, tunga och gom.
 • AIRFLOW® är den enda teknologin som effektivt och på ett minimalinvasivt sätt avlägsnar biofilm från svåråtkomliga områden som djupa gropar och fissurer, interdentala utrymmen, felställda partier, på kronan, runt periimplantära sulcus, recesser och ortodontiska apparater.
 • AIRFLOW® hjälper till att tidigt upptäcka vita fläckar och karies, så att onödigt aggressiva tandbehandlingar kan undvikas.
 • AIRFLOW® bevarar naturliga tänder, implantat, restaureringar och mjukvävnader.

PERIOFLOW®

 • PERIOFLOW® rekommenderas vid profylaxbehandlingar och vid icke-kirurgisk parodontal behandling för att effektivt avlägsna biofilm i fickor på >4 till 9 mm runt naturliga tänder och implantat.
 • PERIOFLOW® ger bättre tillgänglighet tack vare munstyckets flexibilitet.
 • PERIOFLOW® kan användas bekvämt och säkert för att avlägsna biofilm från djupa subgingivala områden, furkationer, periimplantära områden och interdentalt.

PIEZON®

 • PIEZON® med NO PAIN-teknik och dess dynamiska responsfunktion med linjära rörelser ger en snabb behandling med precision, säkerhet och oöverträffad komfort.
 • PIEZON® med PS-instrumentet kan användas för att avlägsna tandsten i 95% av alla fall från supra- och subgingivala områden upp till 10 mm.
 • PIEZON® med korrekt anpassning, vinkling och rörelse av PS-instrumentet i kombination med rekommenderad kraft och vatten, resulterar i den mest effektiva och smärtfria behandlingen, där man undviker överinstrumentering och rotkänslighet på ett minimalt invasivt sätt.
 • PIEZON® med PI-instrumentet är effektivt för att avlägsna tandsten runt implantat, estetiska och protetiska restaureringar utan att påverka ytan på tanden/implantatet.