ORTODONTI

AIRFLOW®

  • AIRFLOW® med PLUS-pulver är den enda lösningen för att rengöra biofilm runt ortodontiska apparater.
  • AIRFLOW® ger 100% åtkomlighet runt ortodontiska brackets utan att man behöver ta bort trådar, ligaturer eller elastiska band.
  • AIRFLOW® med PLUS-pulver avlägsnar säkert och effektivt all biofilm utan att skada eller förändra brackets yta och bevarar därmed dess fulla bindningsstyrka.
  • PLUS-pulvret är bekvämt för gingivan och mjukvävnaden.
no

Orthodontics

KLINISKA BEVIS