ENDODONTOLOGI

AIRFLOW®

  • AIRFLOW med PLUS-pulver avlägsnar all biofilm runt kronor och broar.
  • AIRFLOW med PLUS-pulver är säkert på alla restaureringar eftersom det inte repar ytan.