Skydda din klinik:
Riskerna med kopior av tandvårdsprodukter

Lär dig mer om riskerna med kopierade handstycken, instrument och pulver och varför det gör stor skillnad att använda originalet

I jakten på att minska kostnaderna är frestelsen att välja billigare kopior ständigt närvarande. Men när det gäller munhälsan kan det få allvarliga konsekvenser.

no
PS Instrument

Risken med kopior av spetsar

 

 

Det ursprungliga PIEZON® PS-instrumentet är utformat för precision och patientkomfort. Kopior kan dock vara ineffektiva, vara med högljudda och resultera i synliga repor, även på glas.

Precision är av yttersta vikt för medicinska instrument. Det ursprungliga PS-instrumentet, med sin välkända effektivitet och "NO PAIN"-system, är ett bevis på detta. Marknaden har dock översvämmats av kopior, som visserligen ser likadana ut, men som inte uppfyller flera avgörande krav:

no
Compromised quality

Sämre kvalitet

Kopior kringgår ofta de rigorösa tester och kvalitetsstandarder som originalprodukter genomgår. Som ett resultat kan deras funktionalitet äventyras avsevärt.

Low efficiency

Minskad effektivitet

Det ursprungliga PIEZON® PS-instrumentet är omsorgsfullt utformat för optimal prestanda. Imitationer kanske inte levererar samma nivå av effektivitet, vilket kan leda till längre behandlingssessioner och mindre effektiva procedurer.

Absence of “NO PAIN” system

Avsaknad av "NO PAIN"-system:

En av de utmärkande egenskaperna hos det ursprungliga PS-instrumentet är den patientvänliga "NO PAIN"-teknologin. Kopior erbjuder inte detta, vilket leder till minskad patientkomfort under behandlingar. 

Potential health risks

Potentiella hälsorisker

Förutom bekvämlighet finns det även säkerhetsproblem. Kopior kan vara tillverkade av undermåliga material som inte är biokompatibla eller som bryts ned snabbt, vilket innebär en risk för patienternas hälsa.

Warranty and support void

Ogiltig garanti och support

PS originalinstrument kommer med garantier och dedikerad kundsupport. Med imitationer av EMS produkter finns det få eller inga möjligheter att få hjälp om det uppstår fel eller problem.

Ethical Implications

Etiska aspekter

Inköp av förfalskade produkter stöder ofta oavsiktligt oetiska affärsmetoder, såsom intrång i immateriella rättigheter eller möjligheten att behandla patienter på bästa möjliga sätt.

Economic concerns

Ekonomiska frågor

Även om imitationer kan verka budgetvänliga i början, kan de långsiktiga kostnaderna - med tanke på funktionsfel, frekventa utbyten och komprometterade behandlingar - vara betydligt högre.

The danger in counterfeit handpieces

Risken med förfalskade handstycken

 

 

När det gäller AIRFLOW® Prophylaxis Master garanterar äkta handstycken optimal funktionalitet. Kopior kan äventyra enhetens effektivitet och livslängd, vilket leder till oväntade funktionsfel och extra kostnader.

AIRFLOW® Prophylaxis Master, känd för sina AIRFLOW®- och PIEZON®-teknologier, är ett riktmärke för tandvårdens effektivitet och patientkomfort. Att använda kopior eller icke-autentiska handstycken med detta system kan dock få allvarliga konsekvenser:

Diminished quality and efficiency

Försämrad kvalitet och effektivitet

Originalhandstycken är resultatet av noga forskning och höga kvalitetsstandarder. Den exakta tekniken bakom dem säkerställer optimal effektivitet i både PIEZON®- och AIRFLOW®-funktionerna. Kopior går inte igenom samma kontroller, vilket kan leda till sämre prestanda och kortare livslängd. Det är möjligt att de inte är lika effektiva och kan kräva längre behandlingstider eller flera sessioner.

Loss of patient and clinician comfort

Minskad komfort för patienter och kliniker

Originalhandstycken är utformade för att maximera både patientens och klinikerns komfort. Deras exakta konstruktion, unika teknik och "NO PAIN"-funktioner saknas ofta i kopior, vilket leder till en mindre bekväm upplevelse för patienten och klinikern.

Safety concerns

Säkerhetsproblem

Falska handstycken kan vara tillverkade av suboptimala material som inte är biokompatibla eller som kan brytas ned snabbt. Detta ger upphov till risker för potentiella skador eller biverkningar hos patienter.

Warranty and support void

Garanti- och supportärenden

Äkta handstycken för AIRFLOW® Prophylaxis Master levereras med tillverkargarantier och pålitlig kundsupport. Kopior ger inte  klinikerna detta skyddsnät, vilket leder till potentiella ekonomiska och operativa problem.

Ethical Implications

Etiska dilemman

 

Att använda förfalskade produkter är inte bara ett brott mot immateriella rättigheter utan äventyrar också patienternas förtroende för kliniker som använder äkta och säker utrustning.

Higher long-term costs

Högre långsiktiga kostnader

Trots att kopior kan verka prisvänliga i början, kan kostnaderna för reservdelar, defekta komponenter och nedsatta prestanda ackumuleras över tiden.

Powder imitations: a hidden threat

Pulverimitationer: ett dolt hot

 

 

 

De genuina EMS profylaxpulvren har formulerats efter många års forskning för att uppnå maximal effektivitet utan att skada emalj, dentin eller cement. Kopierade pulver kan resultera i irreversibla skador på dessa strukturer, vilket äventyrar patienternas munhälsa och skapar obehag under behandlingen. Att investera i kopior av EMS-pulver kan medföra flera problem:

no
Potential enamel damage

Potentiella emaljskador

 

Originalpulver från EMS är noggrant formulerade för att säkerställa effektivt avlägsnande av fläckar och biofilm utan att orsaka slitage. Imitationspulver kan vara överdrivet slipande och öka risken för emaljerosion och skador.

Dentine and cementum vulnerability

Känslighet hos dentinet och cementet

Dentine och cementum, som är mjukare än emalj, är extra känsliga för skador. Användning av imitationspulver kan inte bara ta bort fläckar utan också nöta ned dessa viktiga tandstrukturer, vilket kan leda till känslighet och andra komplikationer.

Decreased efficiency in biofilm removal

Minskad effektivitet vid avlägsnande av biofilm

 

Precisionstekniken bakom EMS originalprofylaxpulver garanterar optimal avlägsnande av plack och fläckar. Att använda kopior kan resultera i att biofilm eller fläckar inte tas bort, vilket äventyrar resultatet av behandlingen.

Safety concerns

Säkerhetsfrågor

 

EMS-pulvret genomgår noggranna tester för biokompatibilitet och säkerhet. Kopior kan vara formulerade med otestade eller potentiellt skadliga ingredienser, vilket innebär risker för patienternas hälsa.

Warranty and support void

Komplikationer med garanti och support

 

Användning av icke-autentiska pulver med AIRFLOW® Prophylaxis Master kan ogiltigförklara befintliga garantier. Detta kan leda till ekonomiska problem om någon av maskinens komponenter inte fungerar korrekt eller behöver bytas ut.

Higher long-term costs

Ökade kostnader på lång sikt

Även om kopierade pulver kan verka kostnadseffektiva initialt, kan de dolda kostnaderna för maskinunderhåll, potentiella patientkomplikationer och reservdelar öka betydligt över tid.

Diminished quality and efficiency

Skador på enhet och handstycke

Äkta pulver är utformade för att fungera harmoniskt med AIRFLOW® Prophylaxis Masters system. Användning av icke-standardiserade pulver kan täppa till handstyckena, leda till ojämna spraymönster och till och med orsaka irreparabla skador på maskinerna med tiden.