Защитете практиката си:
Рисковете, които крият имитациите на стоматологични продукти

Научете повече за опасностите, свързани с имитациите на наконечници, инструменти и пудри, и защо е важно да се придържате към оригинала.

Изкушението да се изберат по-евтини копия е постоянно присъстващо в стремежа за намаляване на разходите. Когато става въпрос за орално здраве обаче, съкращаването на разходите може да има тежки последици.

no
PS Instrument

Имитации на инструменти

 

 

Оригиналният инструмент PIEZON® PS е проектиран за прецизност и комфорт на пациента. Копията обаче могат да бъдат неефективни, да генерират повече шум и да доведат до видими драскотини, дори върху стъкло.

Прецизността е от първостепенно значение при медицинските инструменти. Оригиналният инструмент PS с неговата прочута ефективност и система "NO PAIN" е доказателство за това. Въпреки това пазарът е залят от копия, които, макар и да изглеждат сходни, не отговарят на изискванията в много важни аспекти:

no
Compromised quality

Компрометирано качество

Копията често подминават строгите тестове и стандарти за качество, на които са подложени оригиналните продукти. В резултат на това функционалността им може да бъде значително нарушена.

Low efficiency

Намалена ефективност

Оригиналният инструмент PIEZON® PS е внимателно проектиран за оптимална ефективност. Имитациите може да не осигурят същото ниво на ефективност, което може да доведе до по-дълги лечебни сесии и по-малко ефективни процедури.

Absence of “NO PAIN” system

Липса на система "NO PAIN":

Една от отличителните черти на оригиналния инструмент PS е неговата приятна за пациента система "NO PAIN". Копията не предлагат това, което води до намаляване на комфорта на пациента по време на процедурите.

Potential health risks

Потенциални рискове за здравето

Освен удобството, има и проблеми с безопасността. Възможно е копията да са изработени от некачествени материали, които не са биосъвместими или не се разграждат бързо, което излага на риск здравето на пациентите.

Warranty and support void

Загуба на гаранция и поддръжка

Оригиналните инструменти PS се предлагат с гаранция. При имитациите, ако има неизправност или проблем, няма възможност за възстановяване или замяна.

Ethical Implications

Етични проблеми

Закупуването на фалшиви продукти често по невнимание подкрепя неетични бизнес практики, като например нарушаване на правата върху интелектуалната собственост или възможността за лечение на пациентите по най-добрия възможен начин.

Economic concerns

По-високи дългосрочни разходи

Въпреки че първоначално имитациите могат да изглеждат изгодни, дългосрочните разходи - предвид неизправностите, честата подмяна и компрометираното лечение - могат да бъдат значително по-високи.

The danger in counterfeit handpieces

Имитации на наконечници

 

 

Когато става въпрос за AIRFLOW® Prophylaxis Master, оригиналните наконечници гарантират оптимална функционалност. Копията могат да компрометират ефективността и продължителността на живота на устройството, което води до неочаквани неизправности и допълнителни разходи.

AIRFLOW® Prophylaxis Master, известен с технологиите AIRFLOW® и PIEZON®, е еталон за ефикасност и комфорт на пациентите при денталните процедури. Използването на копия или неавтентични наконечници с тази система обаче може да има тежки последици:

Diminished quality and efficiency

Понижено качество и ефективност

Оригиналните наконечници са резултат от продължителни изследвания и високи стандарти за качество. Прецизното инженерно изпълнение на оригиналните наконечници осигурява оптимална ефективност както на функциите PIEZON®, така и на AIRFLOW®. Копията не се подлагат на същите проверки, което води до потенциално по-ниска ефективност и дълготрайност. Поради това те може да не са толкова ефективни и да изискват по-дълго време за лечение или дори няколко сесии.

Loss of patient and clinician comfort

Липса на комфорт както за пациента, така и за лекаря

Оригиналните наконечници са проектирани така, че да осигурят максимален комфорт на пациента и лекаря. Прецизната им конструкция, уникалните технологии и функциите "NO PAIN" често липсват при копията, което води до по-малко удобство за пациента и лекаря.

Safety concerns

Безопасност

Фалшивите наконечници могат да бъдат изработени от некачествени материали, които не са биосъвместими или могат бързо да се разрушат. Това поражда опасения за потенциална вреда или нежелани реакции при пациентите.

Warranty and support void

Загуба на гаранция и поддръжка

Оригиналните наконечници за AIRFLOW® Prophylaxis Master се предлагат с гаранция от производителя и надеждна поддръжка за клиенти. Копията оставят клиницистите без тази защитна мрежа, което води до потенциални финансови и оперативни проблеми.

Ethical Implications

Етични проблеми

Използването на фалшиви продукти е не само нарушение на правата на интелектуална собственост, но и компрометиране на доверието на пациентите към лекарите, които използват оригинално и безопасно оборудване.

Higher long-term costs

По-високи дългосрочни разходи

Въпреки че първоначално копията могат да изглеждат рентабилни, разходите, свързани със замени, неизправни части и компрометирани процедури, могат да се натрупват с течение на времето.

Powder imitations: a hidden threat

Имитации на пудра: скрита заплаха

 

 

Оригиналните пудри за профилактика EMS са разработени въз основа на дългогодишни изследвания за максимална ефективност, без да увреждат емайла, дентина или цимента. Имитациите могат да доведат до необратимо увреждане на тези структури, да застрашат оралното здраве на пациентите и да причинят дискомфорт по време на лечението. Закупуването на имитации на пудрите на EMS може да доведе до редица проблеми: 

no
Potential enamel damage

Потенциално увреждане на емайла

Оригиналните пудри EMS са разработени така, че да гарантират ефективно отстраняване на петна и биофилм, без да причиняват абразивни увреждания. Имитациите могат да бъдат прекалено абразивни, което крие риск от ерозия и увреждане на емайла.

Dentine and cementum vulnerability

Уязвимост на дентина и цимента

Дентинът и циментът, които са по-меки от емайла, са още по-податливи на увреждане. Използването на имитации може не само да премахне петната, но и да ерозира тези жизненоважни зъбни структури, което да доведе до чувствителност и други усложнения.

Decreased efficiency in biofilm removal

Намалена ефективност

Прецизното разработване на оригиналните пудри за профилактика на EMS осигурява оптимално отстраняване на плаката и петната. Използването на алтернативи може да остави остатъчен биофилм или петна, което да компрометира резултатите от процедурата.

Safety concerns

Безопасност

Пудрите на EMS се подлагат на строги тестове за биосъвместимост и безопасност. От друга страна, копията могат да бъдат формулирани с нетествани или потенциално вредни съставки, което представлява риск за здравето на пациентите.

Warranty and support void

Загуба на гаранция и поддръжка

Използването на неавтентични пудри с AIRFLOW® Prophylaxis Master може да доведе до анулиране на гаранцията. Това може да доведе до допълнителни разходи, ако някой от компонентите на машината се повреди или се наложи подмяна.

Higher long-term costs

По-високи дългосрочни разходи

Въпреки че първоначално копираните пудри могат да изглеждат рентабилни, скритите разходи за поддръжка на машината, потенциалните усложнения за пациентите и резервните части могат да се натрупат значително с течение на времето.

Diminished quality and efficiency

Повреда на устройството и наконечника

Автентичните пудри са разработени така, че да работят хармонично със системите на AIRFLOW® Prophylaxis Master. Използването на нестандартни прахове може да запуши наконечниците, да доведе до неравномерна схема на струята и дори да причини непоправими повреди на машините с течение на времето.