Chraňte svou ordinaci:
Rizika napodobenin dentálních produktů

Přečtěte si o rizicích kopií násadců, koncovek a prášků. A také o tom, proč je důležité používat originální produkty.

Při snaze o snížení nákladů může být lákavé zvolit levnější kopie, ale pokud jde o zdraví ústní dutiny, může takové rozhodnutí mít nepříznivé důsledky.

no
PS Instrument

Riziko kopií koncovek

 

 

Originální PIEZON® PS koncovka je navržena pro přesnost a komfort pacienta. Kopie však mohou být neúčinné, vytvářejí více hluku a způsobují viditelné škrábance, a to i na skle.

U lékařských nástrojů je nejdůležitější přesnost. Originální PS koncovka s její proslulou efektivitou a NO PAIN systémem je toho důkazem. Trh byl však zaplaven kopiemi, které sice vypadají podobně, ale v mnoha zásadních ohledech zaostávají:

no
Compromised quality

Snížená kvalita

Kopie se často nepodrobují přísným testům a normám kvality, které platí pro originální výrobky. V důsledku toho může být jejich funkčnost značně narušena.

Low efficiency

Nízká efektivita

Originální PIEZON® PS koncovka je pečlivě navržena pro optimální výkon. Kopie nemusí poskytovat stejnou úroveň efektivity, což může vést k delší době ošetření a méně efektivním postupům.

Absence of “NO PAIN” system

Absence NO PAIN systému:

Jednou z nejvýznamnějších vlastností originální PS koncovky je systém NO PAIN, který je šetrný k pacientům. Kopie tento systém nenabízejí, což vede ke snížení komfortu pacienta při ošetření.

Potential health risks

Potenciální zdravotní rizika

Kromě komfortu jsou tu i obavy o bezpečnost. Kopie mohou být vyrobeny z nekvalitních materiálů, které nejsou biokompatibilní nebo rychle degradují, což ohrožuje zdraví pacientů.

Warranty and support void

Záruku a podporu nelze uplatnit

Na originální PS koncovku se vztahuje záruka a specializovaná zákaznická podpora. U kopií je v případě závady nebo problému téměř žádná možnost uplatnění reklamace.

Ethical Implications

Etické aspekty

Nákup kopií často nevědomky podporuje neetické obchodní praktiky, jako je porušování práv duševního vlastnictví nebo možnost ošetřit pacienty tím nejlepším možným způsobem.

Economic concerns

Ekonomické problémy

I když se kopie mohou zpočátku zdát cenově výhodné, dlouhodobé náklady - vzhledem k vadám, častým výměnám a neefektivnímu ošetření - mohou být výrazně vyšší.

The danger in counterfeit handpieces

Riziko kopií násadců

 

 

Pokud jde o přístroj AIRFLOW® Prophylaxis Master, originální násadce zaručují optimální funkčnost. Kopie mohou ohrozit účinnost a životnost přístroje, což vede k neočekávaným poruchám a dalším nákladům.

Přístroj AIRFLOW® Prophylaxis Master, proslulý svými technologiemi AIRFLOW® a PIEZON®, je standardem efektivity zubní péče a komfortu pro pacienty. Používání kopií nebo neautentických násadců s tímto systémem však může mít neblahé následky:

Diminished quality and efficiency

Snížená kvalita a efektivita

Originální násadce jsou výsledkem rozsáhlého výzkumu a přísných standardů kvality. Přesné technické řešení originálních násadců zajišťuje optimální účinnost funkcí PIEZON® i AIRFLOW®. Kopie neprochází stejnou kontrolou, což vede k potenciálně horšímu výkonu a životnosti. Nemusí být proto tak účinné a vyžadují delší dobu ošetření nebo dokonce více sezení.

Loss of patient and clinician comfort

Ztráta komfortu pacienta a ošetřujícího

Originální násadce jsou navrženy tak, aby maximalizovaly komfort pro pacienta i lékaře. Jejich přesná konstrukce, jedinečné technologie a vlastnost NO PAIN často chybí u kopií, což vede ke ztrátě komfortu pro pacienta i ošetřujícího.

Safety concerns

Obava o bezpečnost

Kopie násadců mohou být vyrobeny z nekvalitních materiálů, které nejsou biokompatibilní nebo mohou rychle degradovat. To vyvolává obavy z možného poškození nebo nežádoucích reakcí u pacientů.

Warranty and support void

Problémy se zárukou a podporou

Na originální násadce pro přístroj AIRFLOW® Prophylaxis Master se vztahuje záruka výrobce a spolehlivá zákaznická podpora. Kopie nechávají ošetřujícího bez těchto bezpečnostních opatření, což vede k potenciálním finančním a provozním problémům.

Ethical Implications

Etické aspekty

Používání padělaných výrobků je nejen porušením práv duševního vlastnictví, ale také je ohrožena důvěru pacientů v ošetřujícího, když ošetřující nepoužívají originální a bezpečné vybavení.

Higher long-term costs

Vyšší dlouhodobé náklady

I když se kopie mohou zpočátku zdát nákladově výhodné, výdaje spojené s výměnami, nefunkčními díly a neefektivními postupy se mohou časem nahromadit.

Powder imitations: a hidden threat

Kopie prášků: skrytá hrozba

 

 

Originální profylaktické prášky EMS jsou vyvinuty na základě dlouholetého výzkumu pro maximální účinnost bez poškození skloviny, dentinu nebo cementu. Napodobeniny prášků mohou vést k nevratnému poškození těchto struktur, ohrožovat zdraví ústní dutiny pacientů a způsobovat diskomfort během ošetření. Nákup neoriginálních verzí prášků EMS může vést k řadě problémů:

no
Potential enamel damage

Potenciální poškození skloviny

Originální prášky EMS mají takové složení, aby účinně odstraňovaly pigmentace a biofilm, aniž by způsobovaly abrazivní poškození. Napodobeniny prášků mohou být nadměrně abrazivní a hrozí riziko eroze a poškození skloviny.

Dentine and cementum vulnerability

Poškození dentinu a cementu

Dentin a cement jsou měkčí než sklovina a jsou ještě náchylnější k poškození. Používání napodobenin prášků by mohlo nejen odstranit pigmentace, ale také narušit tyto životně důležité struktury zubů, což by mohlo vést k citlivosti a dalším komplikacím.

Decreased efficiency in biofilm removal

Snížená efektivita při odstraňování biofilmu

Precizní technologický vývoj, který stojí za originálními profylaktickými prášky EMS, zajišťuje optimální odstranění plaku a pigmentací. Použití alternativních produktů může zanechat zbytky biofilmu nebo pigmentací, což může ohrozit výsledky ošetření.

Safety concerns

Obavy o bezpečnost

EMS prášky procházejí přísným testováním biokompatibility a bezpečnosti. Na druhou stranu kopie mohou být složeny z netestovaných nebo potenciálně škodlivých složek, což představuje riziko pro zdraví pacienta.

Warranty and support void

Komplikace se zárukou a podporou

Používání neoriginálních prášků s přístrojem AIRFLOW® Prophylaxis Master může vést ke ztrátě záruky. To by mohlo mít za následek finanční zátěž v případě, že by došlo k poruše některé ze součástí přístroje nebo by byla nutná její výměna.

Higher long-term costs

Zvýšené náklady v dlouhodobém horizontu

I když se neoriginální prášky mohou zpočátku zdát cenově výhodné, skryté náklady na údržbu přístroje, potenciální komplikace u pacientů a náhradní díly mohou časem značně narůst.

Diminished quality and efficiency

Poškození přístroje a násadce

Originální prášky jsou navrženy tak, aby harmonicky spolupracovaly s AIRFLOW® Prophylaxis Master systémy. Používání nestandardních prášků může vést k ucpání násadců, nerovnoměrnému rozprašování a časem i k nevratnému poškození zařízení.