covid 19 cover

COVID 19: AEROSOLER I TANNHELSETJENESTEN

INFORMASJON FRA EMS:

SARS-COV-2-PANDEMIEN SKAPER STORE UTFORDRINGER FOR TANNHELSEBRANSJEN.

Dentale aerosoler kan utgjøre en helserisiko, siden viruset kan forekomme i munnen, nesen og svelget. Her gir vi deg derfor litt nyttig informasjon om aerosoler.

Viruset overføres primært via dråpesmitte.1  Nye undersøkelser tyder på at vi ikke kan utelukke overføring av SARS-CoV-2 via aerosoler i vanlige sosiale sammenhenger. Men foreløpig er det umulig å konkludere.2 Aerosoler skiller seg fra dråper og spraytåke. Siden de har mindre partikkelstørrelse (< 50 μm), kan de fraktes flere meter og bli værende i luften i et rom i opptil 30 minutter.3

HVORDAN KAN VI REDUSERE KONTAMINASJON VIA DENTALE AEROSOLER?

Det er godt dokumentert at hvis vi ber pasienten skylle munnen med en CHXA-løsning i 30–60 sekunder før undersøkelsen, reduseres bakteriemengden i aerosolene med opptil 70 %.4,5,6

Munnskyllevann som inneholder CHX og CPC samt povidon-jod, har vist seg å redusere mengden bakterier og virus i munnhulen. Vi anbefaler at pasientene skyller med BacterX(R) Pro (CHX 0,1 % og CPC 0,05 %) i cirka 60 sekunder før hver behandling. CPC: cetylpyridiniumklorid, CHX: klorhexidin.

Korrekt bruk av munnbind, beskyttelsesbriller og visir samt effektiv og trygg sterilisering av instrumenter er obligatorisk. AIRFLOW®- og PIEZON®-håndstykker og alle instrumenter (PS) må vaskes og steriliseres etter hver behandling. Desinfisering av overflater og regelmessig skylling av sugesystemet er også obligatoriske tiltak. God utlufting av behandlingsrommene etter hver pasient anbefales på det sterkeste 11.

HVORDAN KAN MAN REDUSERE AEROSOLDANNELSEN?

Nesten alle tannlegeinstrumenter som brukes til vanlige behandlinger, genererer aerosoler: hånd- og vinkelstykker med lav og høy hastighet, turbiner, soniske og ultrasoniske enheter, 3-veis sprøyter samt luftpoleringsenheter.12 Bruk av et effektivt vakuumsug-system med et sugevolum på minst 300 l/min, kombinert med en optimal spyttsuger, kan effektivt redusere aerosoldannelsen.12,13 Firehendig tannbehandling muliggjør optimal suging.14 Ved arbeid tohendig til profesjonell mekanisk fjerning av biofilm bidrar avansert sugeteknikk kombinert med Optragate® til å redusere mengden aerosoler. 
 

no

MER INFORMASJON OG ANBEFALINGER

Vi viser til den vitenskapelige publikasjonen «COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy» av professor Filippo Graziani ved universitetet i Pisa. Professor Graziani er tidligere leder av den europeiske foreningen for periodonti (EFP) og den italienske foreningen for periodonti og implantologi. A.

Tannlegeforeningen i den tyske delstaten Bayern og foreningen for tannleger i Bayern med godkjenning fra den offentlige trygdeordningen har beroliget pasienter med ord fra brevet «Dental treatment: No increased risk in dental practices despite Covid-19». B.

Den nye stammen av koronaviruset, SARS-CoV-2, vil være med oss lenge – og det samme gjelder biofilm.

Vi håper at du snart vil kunne gi pasientene dine en god følelse med EMS Guided Biofilm Therapy.

Helse er det viktigste vi har.

Hold deg frisk!

29. april 2020

A Klorhexidindiglukona
B
Cetylpyridiniumklorid

 mensi signature        lussi signature          wildgen signature BASTENDORF SIGNATURE                                             

 

 Prof. M. Mensi                        Prof. em. Dr. med. dent                Dr. med. dent.                  Dr. med. dent.
            DDS,                                  Dipl. Chem. Ing. ETH                   S. Wildgen                    K. D. Bastendorf 
          Brescia                                      Adrian Lussi                               Munich                            Eislingen
                                                                  Bern     

REFERANSER OG INTERESSANTE LENKER:

A. «COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy» by Prof. Filippo Graziani, University of Pisa.

B. «Dental treatment: No increased risk in dental practices despite Covid-19».

 

1. Yang HY, Duan GC (2020) Analysis on the epidemic factors for the Corona Virus Disease. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 3;54(0):E021 doi: 10.3760/cma.j.cn112150-20200227-00196

2. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html

3. Drisko CL, Cochran DL, Blieden T, Bouwsma OJ, Cohen RE, Damoulis P, Fine JB, Greenstein G, Hinrichs J, Somerman MJ, Iacono V, Genco RJ (2000) Position paper: sonic and ultrasonic scalers in periodontics. Research, Science and Therapy Committee of the American Academy of Periodontology. J Periodontol 71(11):1792-801.

4. Gupta G, Mitra D, Ashok KP, Gupta A, Soni S, Ahmed S, Arya A (2004) Efficacy of preprocedural mouth rinsing in reducing aerosol contamination produced by ultrasonic scaler: a pilot study. J Periodontol 85(4):562-8. doi: 10.1902/jop.2013.120616

5. Harrel SK (2004) Airborne spread of disease­the implications for dentistry. J Calif Dent Assoc 32(11):901-6.

6. Narayana TV, Mohanty L, Sreenath G, Vidhyadhari P (2016) Role of preprocedural rinse and high volume evacuator in reducing bacterial contamination in bioaerosols. J Oral Maxillofac Pathol 20(1):59-65. doi: 10.4103/0973-029X.180931.

7. Baqui AA, Kelley JI, Jabra-Rizk MA, Depaola LG, Falkler WA, Meiller TF (2001) In vitro effect of oral antiseptics on human immunodeficiency virus-1 and herpes simplex virus type. J Clin Periodontol 28(7):610-6.

8. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. (2020) Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect 104(3):246-251. doi: 10.1016/j.jhin.2020.01.022.

9. Caruso AA, Del Prete A, Lazzarino AI, Capaldi R, Grumetto L (2020) May hydrogen peroxide reduce the hospitalization rate and complications of SARS-CoV-2 infection? Infect Control Hosp Epidemiol 22:1-5. doi: 10.1017/ ice.2020.170

10. Mentel’ R, Shirrmakher R, Kevich A, Dreĭzin RS, Shmidt I (1977) Virus inactivation by hydrogen peroxide. Vopr Virusol (6):731-3.

11. Izzetti R, Nisi M, Gabriele M, Graziani F (2020) COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy. J Dent Res 17:22034520920580. doi: 10.1177/0022034520920580

12. Graetz C, Bielfeldt J, Tillner A, Plaumann A, Dörfer CE (2014) Splatter contamination in dental practices – how can it be prevented? Rev Med Chir Soc Med Nat, Iaşi 118(4):1122-34.

13. Reitemeier B, Jatzwauk L, Jesinghaus S, Reitemeier C, Neumann K (2010) Effektive Reduktion des Spraynebel- Rückpralls - Möglichkeiten und Grenzen ZMK 662-673.

14. Meng L, Hua F, Bian Z. (2020) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine J Dent Res 99(5):481-487. doi: 10.1177/0022034520914246

magda mensi gbz ce
COVID-19 WEBINAR

Webinariet "Managing non-surgical periodontology during the covid-19 crisis" med professor Magda Mensi. 

prevent and protect teaser
PREVENT & PROTECT - VIRTUAL DENTAL SUMMIT

Følg med på den første delen av webserien "Prevent & Protect"! Se de innspilte webinarene og lær om nye strategier, innsikt og tilnærminger rundt COVID-19 for deg og din klinikk, nå og i gjenopprettingsfasen.