covid 19 cover

COVID-19: AEROSOLER I TANDVÅRDEN

EMS INFORMERAR:

SARS-COV-2-PANDEMIN ÄR EN STOR UTMANING FÖR TANDVÅRDEN.

Dentala aerosoler kan utgöra en hälsorisk eftersom viruset kan påvisas i mun, näsa och hals. Vi vill därför ge dig viktig information om aerosoler.

Den huvudsakliga spridningsvägen är som droppsmitta.1 Nyligen utförda studier tyder på att det inte går att utesluta smittspridning av SARS-CoV-2 via aerosoler i normala sociala sammanhang. Ett slutligt samförstånd tycks dock inte vara möjligt i detta skede.2 Aerosoler skiljer sig från små droppar och sprutdimma. På grund av den mindre partikelstorleken (<50 µm) kan de transporteras flera meter och påvisas i rumsluft i upp till 30 minuter.3


HUR KAN KONTAMINATION VIA DENTALA AEROSOLER MINSKAS?

Det är väl dokumenterat att munsköljning med en lösning med klorhexidinA  i 30–60 sekunder innan behandlingsstart minskar bakteriemängden i aerosolerna med upp till 70 %.4,5,6 

Munsköljningsmedel som innehåller klorhexidin, CPC (cetylpyridiniumklorid) och povidonjod har visat sig minska bakterie- och virusmängden i munhålan. Vi rekommenderar att patienter sköljer munnen med BacterX(R) Pro (klorhexidin 0,1 % och CPC 0,05 %) i cirka 60 sekunder innan varje behandling.

Korrekt användning av munskydd, skyddsglasögon och skyddsvisir i tillägg till effektiv och säker sterilisering av instrument är obligatorisk. AIRFLOW® och PIEZON® handstycken och alla instrument (PS) ska steriliseras efter varje behandling. Ytdesinficering och regelbunden sköljning av sugsystemet är andra obligatoriska åtgärder. God ventilation av behandlingsrummen efter varje patient rekommenderas starkt.11

HUR KAN UPPKOMSTEN AV AEROSOLER MINSKAS?

Nästan alla dentala instrument som används vid vanliga behandlingar genererar aerosoler: hand- och vinkelstycken med låg och hög hastighet, turbiner, soniska och ultrasoniska enheter, trevägssprutor och luftpoleringsenheter.12 Användning av högvakuumutsugssystem med en sugförmåga på minst 300 l/min i kombination med en optimal salivsug kan effektivt reducera uppkomsten av aerosoler.12,13 Fyrhändig tandvård möjliggör optimal sugning.14 Vid tvåhändigt professionellt mekaniskt avlägsnande av biofilm stöder en god sugteknik i kombination med Optragate® minskningen av aerosoler mycket väl. 
 

no

ÖVRIG INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER

Vi hänvisar till den vetenskapliga publikationen ”COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy” av professor Filippo Graziani vid Universitetet i Pisa. Professor Graziani var tidigare ordförande för European Federation of Periodontology (EFP) och Italiens parodontologiska och implantologiska förbund (SIDP). (A).

Bayerns tandläkarförbund (Bayerische Landeszahnärztekammer) och KZVB (Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns) ger patienter lugnande ord i sitt öppna brev ”Dental treatment: No increased risk in dental practices despite Covid-19”. (B).

Den nya coronavirusstammen SARS-CoV-2 kommer att finnas under lång tid framöver – precis som biofilm.

Vårt mål är att du på ett säkert sätt ska kunna fortsätta erbjuda dina patienter den fräscha känslan av en EMS Guided Biofilm Therapy behandling.

Vår högsta prioritet är hälsa och välmående.

Ta hand om dig!

29 april 2020

A klorhexidindiglukonat
B cetylpyridinklorid

 

 

 mensi signature        lussi signature          wildgen signature BASTENDORF SIGNATURE                                             

 Prof. M. Mensi                        Prof. em. Dr. med. dent                Dr. med. dent.                  Dr. med. dent.
            DDS,                                  Dipl. Chem. Ing. ETH                   S. Wildgen                    K. D. Bastendorf 
          Brescia                                      Adrian Lussi                               Munich                            Eislingen
                                                                  Bern     

REFERENSER OCH INTRESSANTA LÄNKAR:

A. «COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy» by Prof. Filippo Graziani, University of Pisa.

B. «Dental treatment: No increased risk in dental practices despite Covid-19».

 

1. Yang HY, Duan GC (2020) Analysis on the epidemic factors for the Corona Virus Disease. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 3;54(0):E021 doi: 10.3760/cma.j.cn112150-20200227-00196

2. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html

3. Drisko CL, Cochran DL, Blieden T, Bouwsma OJ, Cohen RE, Damoulis P, Fine JB, Greenstein G, Hinrichs J, Somerman MJ, Iacono V, Genco RJ (2000) Position paper: sonic and ultrasonic scalers in periodontics. Research, Science and Therapy Committee of the American Academy of Periodontology. J Periodontol 71(11):1792-801.

4. Gupta G, Mitra D, Ashok KP, Gupta A, Soni S, Ahmed S, Arya A (2004) Efficacy of preprocedural mouth rinsing in reducing aerosol contamination produced by ultrasonic scaler: a pilot study. J Periodontol 85(4):562-8. doi: 10.1902/jop.2013.120616

5. Harrel SK (2004) Airborne spread of disease­the implications for dentistry. J Calif Dent Assoc 32(11):901-6.

6. Narayana TV, Mohanty L, Sreenath G, Vidhyadhari P (2016) Role of preprocedural rinse and high volume evacuator in reducing bacterial contamination in bioaerosols. J Oral Maxillofac Pathol 20(1):59-65. doi: 10.4103/0973-029X.180931.

7. Baqui AA, Kelley JI, Jabra-Rizk MA, Depaola LG, Falkler WA, Meiller TF (2001) In vitro effect of oral antiseptics on human immunodeficiency virus-1 and herpes simplex virus type. J Clin Periodontol 28(7):610-6.

8. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. (2020) Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect 104(3):246-251. doi: 10.1016/j.jhin.2020.01.022.

9. Caruso AA, Del Prete A, Lazzarino AI, Capaldi R, Grumetto L (2020) May hydrogen peroxide reduce the hospitalization rate and complications of SARS-CoV-2 infection? Infect Control Hosp Epidemiol 22:1-5. doi: 10.1017/ ice.2020.170

10. Mentel’ R, Shirrmakher R, Kevich A, Dreĭzin RS, Shmidt I (1977) Virus inactivation by hydrogen peroxide. Vopr Virusol (6):731-3.

11. Izzetti R, Nisi M, Gabriele M, Graziani F (2020) COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy. J Dent Res 17:22034520920580. doi: 10.1177/0022034520920580

12. Graetz C, Bielfeldt J, Tillner A, Plaumann A, Dörfer CE (2014) Splatter contamination in dental practices – how can it be prevented? Rev Med Chir Soc Med Nat, Iaşi 118(4):1122-34.

13. Reitemeier B, Jatzwauk L, Jesinghaus S, Reitemeier C, Neumann K (2010) Effektive Reduktion des Spraynebel- Rückpralls - Möglichkeiten und Grenzen ZMK 662-673.

14. Meng L, Hua F, Bian Z. (2020) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine J Dent Res 99(5):481-487. doi: 10.1177/0022034520914246

magda mensi gbz ce
COVID-19 WEBINAR

Webinariet "Managing non-surgical periodontology during the covid-19 crisis" med professor Magda Mensi. 

prevent and protect teaser
PREVENT & PROTECT - VIRTUAL DENTAL SUMMIT

Håll dig uppdaterad med den första delen av "Prevent & Protect" webinar-serien! Titta på de inspelade webinarierna och ta del av nya strategier, insikter och tillvägagångssätt kring COVID-19 när det gäller dig och din klinik, nu och under återhämtningsfasen.

Covid-19 Aerosoler i tandvården omslagsbild

COVID-19:
AEROSOLER I TANDVÅRDEN