ORAL KIRURGI

AIRFLOW®

FÖRBEREDELSER INFÖR OPERATION

En AIRFLOW profylaxbehandling rekommenderas som förberedelse inför operationen för att minska risken för bakterieinfektion och aerosolkontaminering.