ÚSTNÍ CHIRURGIE

AIRFLOW®

PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA

Ošetření AIRFLOW®  je doporučeno provádět v rámci přípravy před chirurgickým zákrokem, aby se snížila pravděpodobnost bakteriální infekce a kontaminace aerosolem.