covid blue

COVID-19: AEROSOL VE STOMATOLOGII

no
EMS INFORMUJE:

PANDEMIE SARS-COV-2 PŘEDSTAVUJE VELKOU VÝZVU PRO DENTÁLNÍ PRAXE.

Dentální aerosoly mohou představovat zdravotní riziko jelikož virus lze detekovat v ústech, nose a krku. Rádi bychom se s vámi podělili o užitečné informace ohledně tématu aerosolů.

 

Hlavní cestou přenosu je kapénková infekce1. Nedávné studie naznačují, že nelze vyloučit přenos SARS-CoV-2 aerosoly v běžných sociálních podmínkách. Nicméně, finální konsenzus se v této fázi zdá být nemožný2. Aerosoly se liší od kapiček a sprejů. Vzhledem k jejich menší velikosti částic (< 50 μm), mohou být přenášeny na vzdálenost několika metrů a mohou být detekovány v místnosti až po dobu 30 minut3.

 

JAK SNÍŽIT KONTAMINACI DENTÁLNÍMI AEROSOLY?

Je doloženo, že použití ústního výplachu před ošetřením s roztokem CHXA po dobu 30 - 60 sekund snižuje bakteriální zátěž v aerosolu až o 70 %4,5,6

Ukázalo se, že ústní vody obsahující CHXA, CPCB a také povidon-jód7,8 jsou účinné proti bakteriím a virům (SARS-CoV-2). Doporučujeme, aby pacienti na začátku každého ošetření vyplachovali BacterX® Pro (CHX 0,1 % a CPC 0,05 %) po dobu 60 sekund.

CHX: Chlorhexidin diglukonát
CPC: Cetylpyridiniumchlorid
 

Je povinné jak správné používání ochranných respirátorů, brýlí a obličejových štítů, tak i účinná a bezpečná sterilizace nástrojů. AIRFLOW® a PIEZON® násadce a všechny koncovky (PS) by měly být po každém ošetření sterilizovány. Další povinná opatření jsou dezinfekce povrchů a pravidelné proplachování systému sání. Důrazně se doporučuje větrání ordinací po každém pacientovi11.

 

JAK SNÍŽIT VYTVÁŘENÍ AEROSOLŮ?

Téměř všechny stomatologické nástroje používané při běžných ošetřeních vytvářejí aerosoly: nízko a vysokorychlostní kolénka a násadce, turbínky, sonické a ultrazvukové přístroje, pistole voda - vzduch a lešticí zařízení12. Použití vysokorychlostního systému sání se sacím objemem 300 l/min v kombinaci s malou savkou může účinně snížit vytváření aerosolu12,13. Čtyřruční stomatologie umožňuje optimální odsávání14. Při dvouručním profesionálním odstraňování biofilmu zručná technika odsávání v kombinaci s Optragate® velmi dobře redukuje aerosoly.

DALŠÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ

Odkazujeme na vědeckou publikaci «COVID-19 Přenos v zubní praxi: Stručný přehled preventivních opatření v Itálii» od prof. Filippa Grazianiho, Univerzita v Pise. Prof. Graziani je bývalým prezidentem Evropské federace parodontologie (EFP) a Italské společnosti pro parodontologii a implantologii. (A)

Bavorská státní komora zubních lékařů a Asociace zákonného zdravotního pojištění zubních lékařů Bavorska zaslaly pacientům dopis s uklidňující zprávou «Dentální ošetření: Navzdory Covid-19 nehrozí v zubních ordinacích žádné zvýšené riziko». (B)

Nový kmen korona viru, SARS-CoV-2, bude s námi po dlouhou dobu, stejně jako biofilm. Doufáme, že brzy budete moci nabídnout svým pacientům příjemnou zkušenost s EMS Guided Biofilm Therapy.

Zdraví je to nejcennější co máme.

Zůstaňte zdraví!

29. dubna 2020                                                         

 mensi signature        lussi signature          wildgen signature BASTENDORF SIGNATURE                                             

 Prof. M. Mensi                        Prof. em. Dr. med. dent                Dr. med. dent.                  Dr. med. dent.
            DDS,                                  Dipl. Chem. Ing. ETH                   S. Wildgen                    K. D. Bastendorf 
          Brescia                                      Adrian Lussi                               Mnichov                            Eislingen
                                                                  Bern     

REFERENCE A ZAJÍMAVÉ ODKAZY

 

A. «COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy» by Prof. Filippo Graziani, University of Pisa.

B. «Dental treatment: No increased risk in dental practices despite Covid-19».

 

1. Yang HY, Duan GC (2020) Analysis on the epidemic factors for the Corona Virus Disease. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 3;54(0):E021 doi: 10.3760/cma.j.cn112150-20200227-00196

2. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html

3. Drisko CL, Cochran DL, Blieden T, Bouwsma OJ, Cohen RE, Damoulis P, Fine JB, Greenstein G, Hinrichs J, Somerman MJ, Iacono V, Genco RJ (2000) Position paper: sonic and ultrasonic scalers in periodontics. Research, Science and Therapy Committee of the American Academy of Periodontology. J Periodontol 71(11):1792-801.

4. Gupta G, Mitra D, Ashok KP, Gupta A, Soni S, Ahmed S, Arya A (2004) Efficacy of preprocedural mouth rinsing in reducing aerosol contamination produced by ultrasonic scaler: a pilot study. J Periodontol 85(4):562-8. doi: 10.1902/jop.2013.120616

5. Harrel SK (2004) Airborne spread of disease­the implications for dentistry. J Calif Dent Assoc 32(11):901-6.

6. Narayana TV, Mohanty L, Sreenath G, Vidhyadhari P (2016) Role of preprocedural rinse and high volume evacuator in reducing bacterial contamination in bioaerosols. J Oral Maxillofac Pathol 20(1):59-65. doi: 10.4103/0973-029X.180931.

7. Baqui AA, Kelley JI, Jabra-Rizk MA, Depaola LG, Falkler WA, Meiller TF (2001) In vitro effect of oral antiseptics on human immunodeficiency virus-1 and herpes simplex virus type. J Clin Periodontol 28(7):610-6.

8. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. (2020) Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect 104(3):246-251. doi: 10.1016/j.jhin.2020.01.022.

9. Caruso AA, Del Prete A, Lazzarino AI, Capaldi R, Grumetto L (2020) May hydrogen peroxide reduce the hospitalization rate and complications of SARS-CoV-2 infection? Infect Control Hosp Epidemiol 22:1-5. doi: 10.1017/ ice.2020.170

10. Mentel’ R, Shirrmakher R, Kevich A, Dreĭzin RS, Shmidt I (1977) Virus inactivation by hydrogen peroxide. Vopr Virusol (6):731-3.

11. Izzetti R, Nisi M, Gabriele M, Graziani F (2020) COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy. J Dent Res 17:22034520920580. doi: 10.1177/0022034520920580

12. Graetz C, Bielfeldt J, Tillner A, Plaumann A, Dörfer CE (2014) Splatter contamination in dental practices – how can it be prevented? Rev Med Chir Soc Med Nat, Iaşi 118(4):1122-34.

13. Reitemeier B, Jatzwauk L, Jesinghaus S, Reitemeier C, Neumann K (2010) Effektive Reduktion des Spraynebel- Rückpralls - Möglichkeiten und Grenzen ZMK 662-673.

14. Meng L, Hua F, Bian Z. (2020) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine J Dent Res 99(5):481-487. doi: 10.1177/0022034520914246

AEROSOL VE STOMATOLOGII

Bakteriální kontaminace vzduchu během AIRFLOW® ošetření

prevent and protect teaser

NOVÉ

PREVENT & PROTECT - DENTÁLNÍ SUMMIT

Buďte v obraze s prvním vydáním série webinářů prevent & protect! Podívejte se na nahrané webináře a získejte informace o nových strategiích, postřezích a postupech ohledně COVID-19.

 

magda mensi gbz ce
COVID-19 WEBINÁŘ ZDARMA

Řízení nechirurgické parodontologie v období krize COVID-19