covid blue

COVID-19: TA ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

no
TA ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ EMS:

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ SARS-COV-2 ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΛΑΔΟ.

 

Τα οδοντιατρικά αερολύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία, καθώς ο ιός μπορεί να ανιχνευθεί στην περιοχή του στόματος, της μύτης και του φάρυγγα. Στο παρόν έντυπο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των αερολυμάτων.

 

Η κύρια οδός μετάδοσης είναι η λοίμωξη μέσω των σταγονιδίων1. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η μετάδοση του SARS-CoV-2 μέσω των αερολυμάτων που παράγονται κατά τις συνήθεις οδοντιατρικές πράξεις δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί ομοφωνία στην επιστημονική κοινότητα2 για το θέμα αυτό. Τα αερολύματα διαφέρουν από τα σταγονίδια και το νέφος ψεκασμού. Λόγω του μικρότερου μεγέθους των σωματιδίων τους (<50μm) μπορούν να μεταφερθούν αρκετά μέτρα μακριά και να ανιχνευθούν στον αέρα του δωματίου για έως και 30 λεπτά3.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ;

 

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η έκπλυση του στόματος ενός ασθενούς πριν την οδοντιατρική πράξη με διάλυμα που περιέχει CHXA για 30 - 60 δευτερόλεπτα μειώνει το βακτηριακό φορτίο στο αερόλυμα έως και 70%4,5,6.
 

Τα στοματικά διαλύματα που περιέχουν CHX & CPC καθώς και Ιωδιούχο Ποβιδόνη7,8 έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά κατά των βακτηρίων και ιών (SARS-CoV-2). Συνιστούμε στους ασθενείς να ξεπλένουν με BacterX (CHX 0.1% και CPC 0.05%) για περίπου 60 δευτερόλεπτα πριν από κάθε θεραπεία.

CPC: Chlorure de cétylpyridinium
CHX: Chlorhexidine

 

Η σωστή χρήση μάσκας προστασίας, γυαλιών και προσωπίδων καθώς και η αποτελεσματική και ασφαλής αποστείρωση των εργαλείων είναι υποχρεωτική. Οι χειρολαβές AIRFLOW® και PIEZON® και όλα τα εργαλεία (PS) πρέπει να αποστειρώνονται μετά από κάθε θεραπεία. Η απολύμανση των επιφανειών και η τακτική έκπλυση του συστήματος αναρρόφησης αποτελούν επιπρόσθετα υποχρεωτικά μέτρα. Συνιστάται ο καλός αερισμός των χώρων θεραπείας μετά από κάθε ασθενή11.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ;

Η πλειονότητα των οδοντιατρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις συνήθεις θεραπευτικές πράξεις παράγουν αερολύματα: χειρολαβές χαμηλών και υψηλών ταχυτήτων, τουρμπίνες, συσκευές υπερήχων, σύριγγες νερού-αέρα και συσκευές αεροστίλβωσης12. Η χρήση συστήματος αναρρόφησης υψηλής έντασης με όγκο αναρρόφησης τουλάχιστον 300 l / min, σε συνδυασμό με τη χρήση σιελαντλίας μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την παραγωγή αερολύματος12,13. Η οδοντιατρική τεσσάρων χεριών επιτρέπει τη βέλτιστη αναρρόφηση14. Όταν εργάζεστε με βοηθό για την επαγγελματική μηχανική απομάκρυνση του βιοϋμενίου, μια καλή τεχνική αναρρόφησης σε συνδυασμό με το στοματοδιαστολέα Optragate® βοηθάει αποτελεσματικά στη μείωση των αερολυμάτων.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Σας παραπέμπουμε στο δημοσιευμένο άρθρο «COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy» από τον καθηγητή Filippo Graziani, Πανεπιστήμιο της Πίζας. Ο καθηγητής Graziani είναι ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας (EFP) και της Ιταλικής Εταιρείας Περιοδοντολογίας και Εμφυτευματολογίας. (A)

 

Το Κρατικό Επιμελητήριο Οδοντιάτρων της Βαυαρίας και η Επίσημη Ένωση Οδοντιάτρων ασφάλισης υγείας της Βαυαρίας απευθύνθηκαν στους ασθενείς με καθησυχαστικά λόγια μέσω της επιστολή τους «Dental treatment: No increased risk in dental practices despite Covid-19». (B)

 

Το νέο στέλεχος Κορωνοϊου, SARS-CoV-2, θα είναι μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ίδιο ισχύει όμως και για το γνωστό σε όλους βιοϋμένιο. Ο ιδανικός τρόπος για να αφαιρέσετε το βιοϋμένιο, είναι το πρωτόκολλο GBT.

 

Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό.

Μείνετε υγιείς! 29 Απριλίου, 2020
                                                              

 mensi signature        lussi signature          wildgen signature BASTENDORF SIGNATURE                                             

 Prof. M. Mensi                        Prof. em. Dr. med. dent                Dr. med. dent.                  Dr. med. dent.
           DDS,                                  Dipl. Chem. Ing. ETH                   S. Wildgen                    K. D. Bastendorf 
       Brescia                                      Adrian Lussi                       Monaco di baviera                     Eislingen
                                                                Berna     

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

 

A. «COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy» by Prof. Filippo Graziani, University of Pisa.

B. «Dental treatment: No increased risk in dental practices despite Covid-19».

 

1. Yang HY, Duan GC (2020) Analysis on the epidemic factors for the Corona Virus Disease. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 3;54(0):E021 doi: 10.3760/cma.j.cn112150-20200227-00196

2. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html

3. Drisko CL, Cochran DL, Blieden T, Bouwsma OJ, Cohen RE, Damoulis P, Fine JB, Greenstein G, Hinrichs J, Somerman MJ, Iacono V, Genco RJ (2000) Position paper: sonic and ultrasonic scalers in periodontics. Research, Science and Therapy Committee of the American Academy of Periodontology. J Periodontol 71(11):1792-801.

4. Gupta G, Mitra D, Ashok KP, Gupta A, Soni S, Ahmed S, Arya A (2004) Efficacy of preprocedural mouth rinsing in reducing aerosol contamination produced by ultrasonic scaler: a pilot study. J Periodontol 85(4):562-8. doi: 10.1902/jop.2013.120616

5. Harrel SK (2004) Airborne spread of disease­the implications for dentistry. J Calif Dent Assoc 32(11):901-6.

6. Narayana TV, Mohanty L, Sreenath G, Vidhyadhari P (2016) Role of preprocedural rinse and high volume evacuator in reducing bacterial contamination in bioaerosols. J Oral Maxillofac Pathol 20(1):59-65. doi: 10.4103/0973-029X.180931.

7. Efficacy of commercial mouth-rinses on SARS-CoV-2 viral load in saliva: randomized control trial in Singapore. Seneviratne, C.J., Balan, P., Ko, K.K.K. et al. Infection 49, 305–311 (2021).

8. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. (2020) Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect 104(3):246-251. doi: 10.1016/j.jhin.2020.01.022.

9. Caruso AA, Del Prete A, Lazzarino AI, Capaldi R, Grumetto L (2020) May hydrogen peroxide reduce the hospitalization rate and complications of SARS-CoV-2 infection? Infect Control Hosp Epidemiol 22:1-5. doi: 10.1017/ ice.2020.170

10. Mentel’ R, Shirrmakher R, Kevich A, Dreĭzin RS, Shmidt I (1977) Virus inactivation by hydrogen peroxide. Vopr Virusol (6):731-3.

11. Izzetti R, Nisi M, Gabriele M, Graziani F (2020) COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy. J Dent Res 17:22034520920580. doi: 10.1177/0022034520920580

12. Graetz C, Bielfeldt J, Tillner A, Plaumann A, Dörfer CE (2014) Splatter contamination in dental practices – how can it be prevented? Rev Med Chir Soc Med Nat, Iaşi 118(4):1122-34.

13. Reitemeier B, Jatzwauk L, Jesinghaus S, Reitemeier C, Neumann K (2010) Effektive Reduktion des Spraynebel- Rückpralls - Möglichkeiten und Grenzen ZMK 662-673.

14. Meng L, Hua F, Bian Z. (2020) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine J Dent Res 99(5):481-487. doi: 10.1177/0022034520914246

AEROSOLS IN DENTISTRY

The bacterial contamination of the room air during an AIRFLOW® treatment

prevent and protect teaser
ΠΡΟΛΗΨΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - VIRTUAL DENTAL SUMMIT

Ενημερωθείτε παρακολουθώντας την πρώτη σειρά webinars με θέμα πρόληψη & προστασία!
Δείτε τα webinars που έχουν γίνει και ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εργασία στο οδοντιατρείο την περίοδο του COVID-19.

magda mensi gbz ce
FREE COVID-19 WEBINAR

Μη-χειρουργικές περιοδοντικές θεραπείες την περίοδο του