covid blue

COVID-19: АЕРОЗОЛИ В СТОМАТОЛОГИЯТА

no
EMS ИНФОРМИРА:

ПАНДЕМИЯТА ОТ SARS-COV-2 ПОСТАВЯ ОГРОМНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ДЕНТАЛНИТЕ ПРАКТИКИ.

Аерозолите в стоматологията могат да представляват риск за здравето, тъй като вирусът може да бъде открит в устата, носа и гърлото. Бихме искали да споделим с Вас полезна информация по темата с аерозолите. Основният път на предаване е чрез инфектирани капки1 . Последните проучвания показват, че предаването на SARS-COV-2 чрез аерозоли в норманли социални условия не може да бъде отхвърлено. Въпреки това на този етап няма консенсус по въпроса2. Аерозолите се различават от капчиците и спрейа - поради по-малкия размер на частиците си (<50μm), те могат да преминат няколко метра и да останат във въздуха на стаята до 30 минути3 .

 

КАК МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕНА КОНТАМИНАЦИЯТА НА ДЕНТАЛНИТЕ АЕРОЗОЛИ?

Има много публикации, според които изплакването на устата преди процедурата, с вода за уста с CHXA за 30-60 секунди, намалява бактериалното натоварване в аерозолите с до 70% 4,5,6. Установено е, че води за уста, съдържащи повидон-йод 1%, също са ефективни8.
 

Ние препоръчваме пациентите да гаргарят и изплакват с H2O2 (1.5%) или повидон-йод разтвор (1%) за 60 секунди, в началото на всяка процедура. Добре е това да се повтори след 30минути, ако е възможно. Правилната употреба на маски, предпазващи устата и носа, предпазни очила и шлемове, както и ефективната и безопасна стерилизация, са абсолютно задължителни. AIRFLOW® и PIEZON® ръкохватките и всички накрайници (PS) трябва да бъдат стерилизирани след всяка процедура. Дезинфекцията на повърхности и редовното изплакване на аспирационната система са други задължителни мерки. Добрата вентилация на помещенията след всеки пациент е силно препоръчителна11.

 

КАК МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ ОБРАЗУВАНЕТО НА АЕРОЗОЛИ?

Почти всички стоматологични инструменти, използвани в ежедневната практика генерират аерозоли: нискои високоскоростни наконечници, турбини, звукови и ултразвукови апарати, ръкохватката за вода и въздух, полиращи устройства12. Употребата на система за аспирация с голяма смукателна мощност, поне 300л/ мин, в комбинация със стандартен слюносмукател, може ефикасно да намали образуването на аерозол12, 13. Работата на четири ръце позволява оптимално аспириране14. При работа на две ръце за професионално, механично отстраняване на денталния биофилм, умелата техника на аспириране в комбинация с Optragate®, подпомагат много добре намаляването на аерозола.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Позоваваме се на научната публикация «Предаване на COVID-19 в денталната практика: Кратък преглед на превантивните мерки в Италия» от проф. Филипо Грациани, университета в Пиза. Проф. Грациани е бивш президент на Европейската федерация по пародонтология (EFP) и на Италианското общество по пародонтология и имплантология. (A)

 

Баварската камара на стоматолозите (Bavarian State Chamber of Dentists and the Association of Statutory Health Insurance Dentists of Bavari) се обръща с успокоителни думи към пациентите в своето писмо «Дентално лечение: Няма допълнителен риск в денталните кабинети въпреки COVID-19». (B)

 

Новият щам на коронавируса, SARS-CoV-2, ще бъде сред нас за дълго време - също както и биофилмът. Надяваме се, че скоро ще можете да предлагате на своите пациенти комфортно усещане с EMS и Guided Biofilm Therapy.

 

Здравето е нашият най-ценен дар.
Бъдете здрави!

 

29ти Април, 2020


A Chlorhexidine-di-Gluconate
B Cetylpyridinium Chloride 
                                                              

 mensi signature        lussi signature          wildgen signature BASTENDORF SIGNATURE                                             

 Prof. M. Mensi                        Prof. em. Dr. med. dent                Dr. med. dent.                  Dr. med. dent.
            DDS,                                  Dipl. Chem. Ing. ETH                   S. Wildgen                    K. D. Bastendorf 
          Brescia                                      Adrian Lussi                               Munich                            Eislingen
                                                                  Bern     

ИЗТОЧНИЦИ И ИНТЕРЕСНИ ВРЪЗКИ:

 

A. «COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy» by Prof. Filippo Graziani, University of Pisa.

B. «Dental treatment: No increased risk in dental practices despite Covid-19».

 

1. Yang HY, Duan GC (2020) Analysis on the epidemic factors for the Corona Virus Disease. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 3;54(0):E021 doi: 10.3760/cma.j.cn112150-20200227-00196

2. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html

3. Drisko CL, Cochran DL, Blieden T, Bouwsma OJ, Cohen RE, Damoulis P, Fine JB, Greenstein G, Hinrichs J, Somerman MJ, Iacono V, Genco RJ (2000) Position paper: sonic and ultrasonic scalers in periodontics. Research, Science and Therapy Committee of the American Academy of Periodontology. J Periodontol 71(11):1792-801.

4. Gupta G, Mitra D, Ashok KP, Gupta A, Soni S, Ahmed S, Arya A (2004) Efficacy of preprocedural mouth rinsing in reducing aerosol contamination produced by ultrasonic scaler: a pilot study. J Periodontol 85(4):562-8. doi: 10.1902/jop.2013.120616

5. Harrel SK (2004) Airborne spread of disease­the implications for dentistry. J Calif Dent Assoc 32(11):901-6.

6. Narayana TV, Mohanty L, Sreenath G, Vidhyadhari P (2016) Role of preprocedural rinse and high volume evacuator in reducing bacterial contamination in bioaerosols. J Oral Maxillofac Pathol 20(1):59-65. doi: 10.4103/0973-029X.180931.

7. Baqui AA, Kelley JI, Jabra-Rizk MA, Depaola LG, Falkler WA, Meiller TF (2001) In vitro effect of oral antiseptics on human immunodeficiency virus-1 and herpes simplex virus type. J Clin Periodontol 28(7):610-6.

8. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. (2020) Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect 104(3):246-251. doi: 10.1016/j.jhin.2020.01.022.

9. Caruso AA, Del Prete A, Lazzarino AI, Capaldi R, Grumetto L (2020) May hydrogen peroxide reduce the hospitalization rate and complications of SARS-CoV-2 infection? Infect Control Hosp Epidemiol 22:1-5. doi: 10.1017/ ice.2020.170

10. Mentel’ R, Shirrmakher R, Kevich A, Dreĭzin RS, Shmidt I (1977) Virus inactivation by hydrogen peroxide. Vopr Virusol (6):731-3.

11. Izzetti R, Nisi M, Gabriele M, Graziani F (2020) COVID-19 Transmission in Dental Practice: Brief Review of Preventive Measures in Italy. J Dent Res 17:22034520920580. doi: 10.1177/0022034520920580

12. Graetz C, Bielfeldt J, Tillner A, Plaumann A, Dörfer CE (2014) Splatter contamination in dental practices – how can it be prevented? Rev Med Chir Soc Med Nat, Iaşi 118(4):1122-34.

13. Reitemeier B, Jatzwauk L, Jesinghaus S, Reitemeier C, Neumann K (2010) Effektive Reduktion des Spraynebel- Rückpralls - Möglichkeiten und Grenzen ZMK 662-673.

14. Meng L, Hua F, Bian Z. (2020) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine J Dent Res 99(5):481-487. doi: 10.1177/0022034520914246

AEROSOLS IN DENTISTRY

The bacterial contamination of the room air during an AIRFLOW® treatment

prevent and protect teaser

НОВО

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ ОТ ПОРЕДИЦАТА УЕБИНАРИ - PREVENT & PROTECT!

Гледайте на запис и научете за нови стратегии, идеи и тактики, във връзка с COVID-19, защото темата продължава да касае денталните практики дори сега - във фазата на възстановяване.
 

magda mensi gbz ce
COVID-19 БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР

Managing non-surgical periodontology during the covid-19 crisis (Нехирургична пародонтология по време на кризата с COVID-19)