MANAGEMENT BIOFILMU S PROTOKOLEM GBT JE BEZPEČNÝ A NEPOSTRADATELNÝ

19. 11. 2020

Vážení přátelé EMS,

koronavirus SARS-CoV-2 nás má stále pevně v sevření a je důležité se informovat o aktuálním stavu a nejnovějších poznatcích. Rádi bychom vás proto seznámili s oficiálním prohlášením vydaným Německou stomatologickou asociací (BZÄK): (1)

„Za předpokladu dodržování současných pravidel nehrozí žádné podstatné riziko infekce pro dentální týmy ani pro pacienty.“ Podle prezidenta Německé stomatologické asociace (BZÄK) Dr. Petera Engela nedošlo v zubních ordinacích od začátku pandemie k žádnému znatelnému počtu nakažených COVID-19. To potvrdila rozsáhlá data z Německa, Itálie, Jižní Koreje a Číny. Prezident Americké zubní asociace (ADA) rovněž zdůraznil, že miliony pacientů navštěvovaly zubní ordinace pro celé spektrum dentálních ošetření.

Vzhledem k obecně zvýšené míře infekcí COVID-19 Dr. Engel opět zdůraznil, že zubní lékařství založené na vědecky ověřených faktech je nezbytnou péčí a nedílnou součástí medicíny. To zahrnuje supra- a subgingivální management biofilmu. Vědci potvrdili, že Guided Biofilm Therapy (GBT) vyvinutý společností EMS splňuje nejvyšší současné vědecké a technické standardy (2).

 

Kontaminaci aerosolem lze regulovat

GBT je nejen medicínsky účelné a nezbytné, ale také bezpečné. Mezinárodní studie provedená EMS zjistila, že mikrobiální kontaminace vzduchu v přímé blízkosti pacientů (20 cm) ošetřovaných pomocí AIRFLOW® byla na stejné úrovni jako v ordinacích po vyvětrání (3). Tyto výsledky byly potvrzeny v další dosud nepublikované studii věnované  ošetření PIEZON® PS. Podobně jako ve studii AIRFLOW® zahrnovala tato studie vypláchnutí ústní vodou BacterX® Pro (CHX 0,1%, CPC 0,05%, fluorid, xylitol) a dvouruční práci s vysokorychlostním sáním. Kontaminaci aerosolem během odstranění biofilmu lze proto účinně kontrolovat. Nejnovější technologií EMS je AIRFLOW® MAX, nový násadec s patentovanou GUIDED LAMINAR AIRFLOW® technologií. Tímto je zajištěno laminární proudění vzduchu, prášku a vody – velký pokrok pro ještě lepší kontrolu aerosolu a jeho podstatnou redukci.

 

Vědecký konsenzus definující GBT jako vedoucí standard

Moderní profylaxe chrání pacienty před zubním kazem, zánětem dásní, parodontitidou a periimplantitidou. Zároveň snižuje riziko mnoha systémových onemocnění. EMS v posledních desetiletích spolupracovala s řadou vědců, odborníků a techniků na zlepšení těchto postupů a dosažení nových definujících standardů v profesionální profylaxi a parodontální terapii. Guided Biofilm Therapy (GBT) je založen na detekci biofilmu a úplném odstranění supra- a subgingiválního biofilmu pomocí minimálně invazivních technologií AIRFLOW® a PERIOFLOW® s práškem PLUS na bázi erytritolu a technologií PIEZON® PS.

Konsenzus vypracovaný a podepsaný renomovanými švýcarskými profesory: Dr. Dr. h. c. Niklaus P. Lang a Dr. Adrian Lussi, dipl. chem. ETH stejně jako německý odborník na profylaxi, Dr. Klaus-Dieter Bastendorf, potvrzuje klinickou účinnost založenou na důkazech a to při zachování metod přívětivých pro pacienta i ošetřujícího (2).

EMS záleží na šťastných a zdravých pacientech, úspěšných odbornících a nadšených partnerech. Naším posláním je udělat vše pro to, abychom vás podpořili. Buďme prosím v kontaktu a pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na tým EMS.

Chtěli bychom vám i přes všechna omezení popřát hodně energie a potěšení z vaší práce. Starejte se prosím o sebe, své blízké, své kolegy a přátele.

 

S pozdravem, 

 

Uwe Meyer                                            Dr. Neha Dixit                                                  Dr. Stefanie Wildgen
Člen představenstva                             GBT Manažerka vzdělávání                              Vědecká konzultantka SDA

 uwe mayer signature                 Neha dixit signature                       wildgen signature

 

AEROSOL VE STOMATOLOGII

Bakteriální kontaminace vzduchu během AIRFLOW® ošetření.