disclosing on brackets 1

Proč je detekce biofilmu obarvením tak důležitá?

Rozhovor s dentální hygienistkou Faye Donald

faye 1x1

Kdy jste začala detekovat biofilm a zubní plak u Vašich pacientů?

Ve škole nás učili používat detekční prostředky, které nám pomohly zaznamenat množství plaku pacienta před poskytnutím rad pro ústní hygienu. Bylo to považováno za pomocné opatření k instruktáži čištění zubů se zaměřením na místa s detekovaným plakem u pacientů, kteří by jinak měli potíže vidět oblasti, kde má biofilm tendenci se hromadit. V té době (1999 až 2001) se léčba parodontálních onemocnění stále soustředila na odstraňování ložisek zubního kamene a toho, co profese považovala za „kontaminovaný“ cement.

Detekce plaku byla velmi přínosná pro pacienty, jelikož byla považována také za další pomoc ošetřujícího, který nyní mohl vidět, co potřeboval (zubní kámen a pigmentace) nad linií dásní a cítit, co potřeboval, pod linií dásně díky hmatovému vjemu.

Jakmile jsem dokončila univerzitu a čelila časové tísni, kterou přinesla všeobecná praxe, počet pacientů, u kterých jsem detekovala plak, se dramaticky snížil, protože moje pozornost byla zaměřena na scaling a leštění zubů se stále kratším časem věnovaným sběru dat a přiměřené instruktáži ústní hygieny. Provádění plakových indexů bylo prakticky zastaveno. V té době jsem měla na jednoho pacienta jen 20 minut, detekce mi připadala jako zbytečné „doplňkové cvičení“, kterému jsem prostě neměla čas se věnovat. Také odstraňování obarveného plaku bylo časově náročné a bylo mnohem snazší zavřít oči před zbývajícím biofilmem.

Když jste nezačala hned ze začátku Vaší kariéry dentální hygienistky, proč jste se pro detekci plaku nakonec rozhodla?

Bylo to o pár let později, když se objevily přesvědčivé důkazy podporující teorii, že plak (biofilm) a reakce hostitele byly dominantními faktory v léčbě parodontálních onemocnění, což posunulo  mé zaměření a začala jsem klást větší důraz na narušení biofilmu. Nejvíce jsem se zaměřila na vzdělávání pacientů a přirozeně jsem hledala nástroje, které by pacientům pomohly vyvinout techniky domácí péče, jakož i nástroje, které by mi mohly pomoci soustředit se.

Detekční roztoky byly zjevnou odpovědí, ale v této fázi jsem je stále používala výhradně pro motivaci pacientů a pouze pro ty pacienty, u kterých jsem cítila, že by jim to prospělo u provádění změn v jejich režimu domácí péče. Stabilní pacienti nebo pacienti, o kterých jsem si myslela, že již dělají možné maximum, nebyli detekování. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohla neodstranit veškerý biofilm a nenapadlo mě, abych svou práci zkontrolovala. Jen jsem předpokládala, že jsem vše odstranila. Teprve když jsem objevila protokol Guided Biofilm Therapy, byly pro mě odhaleny skutečné výhody detekce každého pacienta.

Jaké jsou podle vašeho názoru hlavní výhody detekce biofilmu pro pacienta?

Detekční roztoky odstraní mnoho překážek v komunikaci. Všichni máme různé styly učení (často se nazývají smyslové přijímače), přičemž „vizuální“ je jedním z hlavních přijímačů. Lidé se zrakovým zaměřením učení nemají tendenci brát to, co říkáme. Než budou moci zprávy absorbovat, potřebují vizuální pomůcky. Detekcí pacientů před instruktáží ústní hygieny se můžeme naladit na ty, kteří potřebují vizuální podporu, aby mohli zpracovat nové informace.

Zabýváme se také těmi pacienty, kteří se mýlí, jak dobře si čistí zuby. Pacienti jsou často rozčarovaní, zejména ti, kteří investovali do drahých kartáčků a pravidelně používají mezizubní pomůcky. Tito pacienti si myslí, že dělají dost a nenapadne je, že by mohly být oblasti, které minuli. Detekční roztoky jsou nejrychlejším způsobem, jak prokázat, že technika hraje stejně důležitou roli jako samotná ústní hygiena. Pacienti nemohou ignorovat důkazy předložené přímo před jejich očima. Je to faktické, nesporné a je to pro ně osobní. Znamená to, že se mohu vzdát obecných rad a poskytnout konkrétní, na míru šité pokyny pro daná ústa pacienta. Často jsou skutečně překvapeni, když vidí důkazy, že jejich úsilí nedosahovalo standardů požadovaných k udržení zdraví ústní dutiny. Je to velmi efektivní způsob, jak zapojit pacienty.

A co výhody pro ošetřující?

Pokud přemýšlíte o našem tréninku, v zásadě se učíme odstraňovat depozita ze zubů, ať už je to zubní kámen, pigmentace nebo biofilm. Chceme, aby co nejvíce z toho zmizelo, tak jak je reálně dosažitelné a abychom zanechali čistý povrch zubu. Nyní víme, že biofilm hraje v procesu onemocnění větší roli než zubní kámen a přesto není pouhým okem viditelný. Věřím, že jedním z důvodů, proč se zaměřujeme na zubní kámen a pigmentace je to, že je můžeme vidět a je naší klinickou podstatou odstranit všechno, co by tam nemělo být. Když najednou detekujeme biofilm obarvením, můžeme ho vidět - jasně růžový a svítí na nás. Ještě se musím setkat s dentální hygienistkou, která by vědomě zanechala růžovou skvrnu na pacientových zubech, ale nevědomky může zanechat biofilm, který neviděla.

Detekční roztoky zaměřují naši pozornost a zaměřují ji na hlavní příčinu nemoci: biofilm. Jakmile je viditelný, musí být odstraněn. Neexistuje žádný jiný způsob, jak zaručit, že jsme odstranili 100% biofilmu jinak, než když můžeme fyzicky vidět, že zmizel. Bez detekce musíme hádat. Musíme předpokládat, že je pryč. Pamatujte, že zuby nejsou ploché. Nečistíme rovnoměrný povrch a přístup je obtížný, protože měkké tkáně se často překáží, pacienti mohou mít omezené otevírání a někteří jsou přirozeně rezistentní. Kdybych nepoužila detekci, biofilm by na těchto nebyl nebyl odhalen.

Pokyny BSP (British Society of Periodontology) vyžadují, abychom zaznamenávali indexy plaků pro každého pacienta s BPE kódem 1 a vyšším. To je téměř každý pacient, kterého vidím. Detekce usnadňuje tento sběr dat a urychluje proces tím, že je snadno detekovatelný pouze zrakem.

Dříve jsem si myslela, že detekce mě zpomaluje, ale tento názor jsem změnila, protože se stala součástí mé rutiny. Protože vylučuje jakoukoli hádanou práci, nyní pracuji efektivněji a vyhýbám se nadměrnému užívání ručních nástrojů. Rutinní detekce před instruktáží ústní hygieny také vedla k lepšímu kontaktu s pacienty. To mi zase umožnilo vidět snížení množství plaku a krvácení a zlepšit celkové zdraví ústní dutiny mých pacientů.

Když jste začala, byla jste konfrontována s odporem vašich pacientů? Odmítli se „nechat detekovat“?

Zpočátku ano. Až do nedávných let se u dospělých objevovalo něco jako stigma s detekcí zubů. Zde ve Velké Británii byla původně zavedena a široce používána detekční řešení jako pomůcka pro výuku dětí. Detekční tablety jsou stále k dostání v obchodech na ulicích a téměř výhradně se prodávají dětem s obaly, které tento trend ovlivňují.

Pacienti to vědí, a proto je předchází pověst. Pacienti si spojují detekci obarvením s tím, že se s nimi zachází jako s dětmi ve Velké Británii. Někteří si dokonce pamatují na postup návštěvy svého zubaře, když byli malí. Vím, že ano. Spolu s růžovou vodou jako výplachem a nálepkami za dobré chování. Použití detekční roztok namísto tablet mi pomohlo odstranit některá stigmata a předsudky, ale pacienti se někdy ptají „je to to, co jsem měl jako dítě?“

Komunikace je zde samozřejmě klíčová. Pacienti si musí být vědomi toho, že detekční roztok existuje pro klinické přínosy. Jakmile jsem změnila jazyk, který jsem používala a vysvětlila pacientům, že jsem použila barvivo, které mi pomáhá vidět všechny bakterie, které mě ujišťuje o jejich důkladném odstranění, velká část odporu byla rozptýlená a přijmutí už nebylo problémem.
Myslím, že je v naší lidské povaze odolávat změnám, zejména v prostředí, ve kterém je často vnímána hrozba nebo nebezpečí. Máme rádi známost. Díky změně se cítíme méně pohodlně. Ale jsme také přizpůsobiví a pacienti nyní očekávají postup. Klíčem je získání informací hned na začátku. Je to součást toho, co se stane během jejich ošetření. Pacienti vědí, že je nutné, abych se ujistila, že jsem udělala to, za co mi platí a už to nezpochybňují.

Jaký druh detekčního prostředku jste používala, když jste začala s detekcí pacientů? Tablety? Roztok aplikovatelný štětečkem? Předmáčené peletky?

Jak je uvedeno výše, zpočátku to byly tablety, ale někteří pacienti považovali za nepříjemné žvýkat. Jsou také časově náročnější a spoléhají na to, že pacient důkladně roznese tabletku jazykem na všech površích, což často nedělají. V posledních letech jsem přešla na tekuté roztoky. Jde o rychlejší aplikaci, ale neobešlo se to bez jejich nevýhod: Vyzkoušela jsem různé způsoby aplikace, ale nikdy jsem nenašla ten, který nezahrnuje odpad. Dopad plastového odpadu na naši planetu je pro mě opravdu důležitý a snažím se, pokud je to možné, omezit jeho použití. Nutnost potřeby plastové nádobky a plastového kartáčku pro každého pacienta vypadalo zbytečně, nemluvě o nepořádku.

Přešla jsem na kapku roztoku nanesenou do bavlněné vlny a pomocí pinzety jsem ji rozmazala kolem zubů. Stále jsme museli nejprve vytlačit roztok do plastové nádobky, ale byla to alternativa s menším odpadem. Zdálo se však, že jsme tímto způsobem měli vyšší spotřebu detekčního roztoku kvůli objemu roztoku potřebného k úplnému nasáknutí pelety z bavlněné vlny. Pokud je roztok ponechán na čerstvém vzduchu, rychle vysychá, takže pelety nemohly být předem namočeny - pro každého pacienta je třeba se připravit těsně před tím, než přijde na schůzku. To moment, kdy může vzniknout nepořádek. Roztok se může rozstříknout když s ním manipuluji. 

Vyzkoušeli jste nový detekční prostředek, který prodává EMS, Biofilm Discloser?

Ano. Začátkem tohoto roku jsem ho poprvé vyzkoušela na IDS v Kolíně nad Rýnem.

Jak se liší od ostatních produktů dostupných ve Velké Británii?

Eliminuje veškerý nepořádek, protože malé houbičky jsou předem namočeny, takže v něm není tekutina a tudíž ani nehrozí její rozstříknutí a vylití. Není nutná žádná příprava, takže se rychle používá. Mohu si jednoduše vzít jednu peletku z balení s čistou pinzetou pokaždé, když ji potřebuji a aplikovat přímo na zuby. Houbičky mají dobrou velikost a obsahují dostatek roztoku pro detekci celého chrupu. Jedna je vždy dost na to, abych obarvila celá ústa. Ještě důležitější je však pro mě: neexistuje žádný přebytek plastového odpadu, který snižuje naše finanční výdaje na spotřební materiál, což mi pomáhá dělat svůj kousek pro naši planetu.

Budete nadále používat Biofilm Discloser pro všechna ošetření Guided Biofilm Therapy?

Absolutně. Detekce pacientů je klíčovou součástí Guided Biofilm Therapy a nový Biofilm Discloser je pro mě nejúčinnějším a nákladově nejefektivnějším způsobem provedení tohoto postupu.

Biofilm discloser