ADATKEZELÉS

Legutóbbi frissítés 2023. augusztus

E.M.S. Az Electro Medical Systems S.A., székhelye: Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Svájc („Mi” vagy „EMS”) és leányvállalatai elkötelezettek az Ön személyes adatainak védelme és tiszteletben tartása mellett.

Jelen adatvédelmi szabályzat meghatározza, hogy milyen alapon dolgozzuk fel mindazon személyes adatot, amelyet Öntől gyűjtünk, vagy amelyeket Ön ad át nekünk. A feldolgozásra kerülő személyes adatok törvényes célból az EMS csoport bármely tagja által - beleértve a leányvállalatainkat, a holdingtársaságunkat és leányvállalatait - továbbíthatóak EMS számára.

Jelen Adatvédelmi szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendeletben („GDPR”) és a svájci szövetségi adatvédelmi törvényben („FADP-CH”) meghatározott vezérelveken alapul. Ha azonban a személyes adatokat csoportunk bármely más, Európán kívüli tagja gyűjti és dolgozza fel, elsősorban a helyi adatvédelmi törvények lehetnek irányadók.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Adatvédelmi szabályzatot, hogy megértse az Ön személyes adataival kapcsolatos nézeteinket és gyakorlatunkat, hogyan kezeljük azokat, és milyen alapon adjuk ki őket harmadik feleknek.

Az EMS webhelyeinek meglátogatásával és/vagy szolgáltatásra való regisztrációval és/vagy önmagáról szóló információk megadásával Ön elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt gyakorlatnak megfelelően kezeljük. Weboldalaink tartalmazhatnak hivatkozásokat partnerhálózataink, hirdetőink, leányvállalataink webhelyeire, vagy bármely más érdeklődésre számot tartó webhelyekre, illetve hivatkozásokat azokról. Ha követ egy linket ezen webhelyek bármelyikére, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeknek a webhelyeknek saját adatvédelmi szabályzataik vannak, és az EMS semmilyen felelősséget ne vállal ezekért az irányelvekért. Kérjük, ellenőrizze ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes adatot elküldene ezekre a webhelyekre.

 

AZ ÖNÖRŐL GYŰJTETT ADATOK TÍPUSAI:

Az alábbi adatokat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel Önről:

 • Ön információkat adhat meg nekünk a weboldalon található űrlapok kitöltésével, rendezvények során papíralapú űrlapok kitöltésével, illetve telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy más módon velünk folytatott levelezés útján. Ez magában foglalja azokat az információkat is, amelyeket akkor ad meg, amikor regisztrál a weboldal használatára, feliratkozik szolgáltatásainkra vagy feliratkozik hírlevélre. Az Ön által megadott adatok tartalmazhatják az Ön nevét, fizikai címét, e-mail címét, bejelentkezési adatait - amennyiben regisztrál az online szolgáltatásainkra -, telefonszámot, nyelvet és országot.
 • Ezeken felül az Önre vonatkozó személyes adatokat az általunk üzemeltetett más webhelyeken keresztül is megkaphatjuk és feldolgozhatjuk. Szorosan együttműködünk harmadik felekkel is (például üzleti partnerekkel, műszaki és szállítmányozási szolgáltatások alvállalkozóival, hirdetési hálózatokkal, elemzési szolgáltatókkal, keresési információ szolgáltatókkal), és tőlük információkat kaphatunk Önről.
 • Ezenkívül egyéb információkat is gyűjthetünk weboldalaink kezeléséhez, például technikai információkat, beleértve az IP-címet, a böngésző típusát, az Internet-szolgáltatót (ISP), a kattintások számát, az időzóna beállításait, a böngésző verzióját, az operációs rendszert és a meglátogatott oldalakat.
 • Feldolgozhatjuk az Önről szerződéses és/vagy kereskedelmi kapcsolat keretében gyűjtött személyes adatokat, például kapcsolattartási adatokat, az Önnel folytatott interakcióink előzményeit, a tőlünk Ön által megvásárolt termékekre vonatkozó információkat, valamint a termékeink használatával kapcsolatos információkat, a szállítási címeket és egyéb banki/fizetési adatokat, részleteket.
 • Az Ön kifejezett beleegyezésével más tartalmakat, például beszámolókat, felméréseket és fényképeket/videókat is feldolgozhatunk..

 

MIÉRT GYŰJTI AZ EMS A SZEMÉLYES ADATOKAT, ÉS HOGYAN HASZNÁLJA EZEKET:

Személyes adatait csak akkor tároljuk és kezeljük, ha erre törvényes alapunk van - például az Ön hozzájárulása -, amikor ez szükséges az Önnel való szerződéses kapcsolat létesítéséhez, jogos érdekeink (azaz direkt marketing tevékenység) teljesítéséhez, törvényi előírásoknak való megfeleléshez, vagy felhatalmazás esetén.

Az EMS az Ön személyes adatait az alábbi célok közül néhányra vagy mindegyikre felhasználhatja:

 • Marketingkommunikáció: hogy tájékoztatást nyújthassunk Önnek egy olyan termékünkről vagy szolgáltatásunkról, amelyről úgy gondoljuk, hogy érdekelheti Önt; tájékoztatást nyújthassunk az Ön által már használt termékünkhöz hasonló eszközöktől és szolgáltatásokról; hogy személyre szabhassuk az általunk megjelenített tartalmat. Ön azonban tiltakozhat személyes adatai kezelésének ezen módja ellen. Amennyiben így tesz, leállítjuk adatainak direkt marketing célú feldolgozását.
 • Ügyfélszolgálat: az ügyfélszolgálat biztosítása, a szolgáltatás nyújtása és az Önnel való levelezés az EMS szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatban, értesítés a szolgáltatásainkban bekövetkezett változásokról, amennyiben Ön ezt kéri; reagálás a termékeinkkel kapcsolatos kérdéseire, panaszaira és általános visszajelzéseire.
 • Szerződések teljesítése és kereskedelmi kapcsolat: gyűjthetünk és feldolgozhatunk olyan személyes adatokat, amelyek szükségesek egy olyan szerződés megfelelő teljesítéséhez, amelyben Ön az EMS-szel szerződő fél. Ez magában foglalhatja termékeink értékesítését, forgalmazását és termékeink vagy szolgáltatásaink értékesítés utáni kezelését.
 • Weboldal adminisztrációja: webhelyeink adminisztrálása és belső műveletek, beleértve a termékfejlesztést, hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, kutatást, statisztikai és felmérési célokat; weboldalaink fejlesztése és annak biztosítása, hogy a tartalom a leghatékonyabb módon kerüljön bemutatásra az Ön és számítógépe vagy a weboldalaink eléréséhez használt egyéb eszközök számára.
 • Felhasználói szokások értékelése: személyes adatokat dolgozhatunk fel ügyfeleink általános viselkedésének csoportszintű értékelése, a rendszeradminisztráció, valamint a böngészési mintákról és műveletekről szóló összesített statisztikai adatok elemzése érdekében.

 

A GYERMEKEK ADATVÉDELME:

Az EMS tudatosan nem gyűjt személyes adatokat gyermekektől, és weboldalai nem gyermekek számára készültek. Ha az EMS tudomására jut, hogy véletlenül személyes adatokat gyűjtött gyermekektől, azonnal törli ezeket az adatokat.

 

ADATMEGŐRZÉS:

Az EMS és csoportunk bármely tagja csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, ameddig az az adatok eredeti gyűjtésének céljaihoz és/vagy a nemzeti jogszabályokban meghatározott adatmegőrzési kötelezettségeknek megfelelően szükséges.

A svájci jog szerint a következők szerint kell eljárni:

Az Ön és az EMS közötti jogügyletre vonatkozó információkat a jogügylet megszűnését követő 10 évig őrizzük meg, a svájci polgári jogban meghatározott általános elévülési időnek megfelelően;

A számlázási információkat a svájci számviteli és adózási törvényekkel összhangban a vonatkozó számviteli év lezárását követő 10 évig megőrizzük;

A direkt marketing céljára felhasznált elérhetőségi adatokat (nevek, posta- és e-mail címek, telefonszámok) korlátlan ideig megőrizhetjük, ha azt a vonatkozó jogszabályok megengedik, kivéve, ha Ön kéri az EMS-t az adatok törlésére vagy a kezelés más módon történő leállítására..

 

AZ ÖNRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGOSZTÁSA:

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat  törvényes üzleti célból megoszthatjuk csoportunk bármely tagjával, beleértve a leányvállalatainkat, a holdingtársaságunkat és leányvállalatait.

Az EMS egyes funkcióinak ellátásához külső partnerek speciális tevékenységeit is igénybe veheti, mely tevékenységek támogatják  weboldalaink fejlesztését, termékeink marketingjét stb. Az Ön által megadott személyes adatok megoszthatók ezekkel a beszállítókkal annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra a megállapodott feladatok elvégzését. Ezen szolgáltatók azonban kötelesek a kapott információkat kizárólag az adott szolgáltatásokhoz felhasználni, az EMS nevében és utasításai szerint. Az EMS megköveteli az ilyen harmadik felektől - akik esetleg azon az országon kívül találhatók, ahonnan Ön elérte az EMS webhelyeit vagy szolgáltatásait -, hogy megfeleljenek az összes vonatkozó adatvédelmi és biztonsági követelménynek az Ön személyes adataival kapcsolatban.

Az EMS nem osztja meg az Ön személyes adatait olyan harmadik féllel, amely azokat direkt marketing céljaira kívánja felhasználni.

Abban az esetben, ha az EMS bármilyen üzletrészt vagy eszközt ad el vagy vásárol , az EMS felfedheti az Ön személyes adatait az adott eladó vagy vevő számára.

Az EMS az Ön hozzájárulása nélkül kiadhat személyes adatokat, amennyiben a nyilvánosságra hozatal:

 • törvény által előírt vagy engedélyezett
 • jogellenes tevékenységek végrehajtó szerv általi kivizsgálásához szükséges
 • ha úgy gondoljuk, hogy vészhelyzet áll fenn, illegális tevékenység zajlik vagy más megalapozott oka van az illetékes hatóság értesítésének

 

HOL TÁROLJUK SZEMÉLYES ADATAIT:

Az EMS különféle helyeken tárolhatja az Ön személyes adatait, és az adatok tárolásához esetleg igénybe veheti külső szolgáltatók támogatását.

Az alábbiakban egy összefoglaló felsorolás található:

 • EMS helyi adatközpont(ok) az EMS SA-nál és a többi EMS-entitásnál
 • EMS felhő alapú adatközpont(ok)
 • Felhőalapú (SaaS) rendszerek és online platformok

Az Ön adatait nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívüli címzettnek, kivéve, ha ez a harmadik ország, ahol a címzett található, megfelelő szintű adatvédelmet biztosít, vagy törvényes szerződést kötöttünk, és az Ön adatainak védelmét a megfelelő módon biztosítottuk.

Az EGT-n kívülre vagy olyan országban történő adattovábbítás esetén, ahol nincs megfelelő szintű adatvédelem, kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt, és Önnek jogában áll információt kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy milyen megfelelő védelmi intézkedéseket tettünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. 

 

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

Az EMS a GDPR-nak és a FADP-CH-nak megfelelően biztosítja a biztonságot. Társaságunk adatbiztonsággal kapcsolatos intézkedései megfelelő szintű védelmet garantálnak a rendszerek és adatok bizalmas kezelésével, integritásával, elérhetőségével és rugalmasságával kapcsolatos kockázatok ellen.

Az Ön személyes adataihoz való hozzáférést alkalmazottainkra és olyan külső partnereinkre korlátozzuk, akikről megalapozottan úgy gondoljuk, hogy szükséges az Ön adataihoz hozzáférniük ahhoz, hogy az Ön által kért információkat vagy szolgáltatásokat nyújthassák Önnek.

Az általunk biztosított vagy Ön által létrehozott jelszavak - melyek lehetővé teszik webhelyeink bizonyos részeinek elérését - bizalmas kezeléséért Ön a felelős.

Az interneten keresztüli adatátvitel egyik módja sem 100%-ban biztonságos. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni az adatok rendszereink felé történő továbbításának abszolút biztonságát. Minden adatátvitel az Ön  saját felelősségére történik. Miután megkaptuk az Ön adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmazunk, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést.

 

AZ ÖN JOGAI:

Ön bármikor kapcsolatba léphet velünk, és hozzáférést kérhet személyes adataihoz. Személyes adatairól kérésre másolatot küldünk.

Kérheti tőlünk, hogy javítsuk ki a személyes adataiban lévő pontatlanságokat.

Kérheti a fiókjában tárolt információk törlését. Bizonyos tranzakciós információkat azonban meg kell őriznünk a jogi megfelelés érdekében, ezért előfordulhat, hogy bizonyos körülmények között nem tudjuk teljesen törölni az Ön adatait.

Bármikor kérheti, hogy  a marketingkommunikációról leiratkoztassuk. Ha le szeretne iratkozni marketing célú hírleveleinkről, ezt az egyes e-mailekben található leiratkozás linkre kattintva teheti meg.

Önnek joga van tájékoztatást kapni minden általunk esetlegesen használt automatizált döntéshozatali folyamatról, beleértve a profilalkotást is.

Ha véleménye szerint személyes adatainak kezelése sérti az EU adatvédelmi jogszabályait, Önnek joga van panaszt benyújtani a székhelye szerinti ország illetékes hatóságához, vagy az EU-n belül bárhol, ahol úgy véli, hogy a jogsértés megtörtént.

Jogait bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi címen.

 

COOKIE-k:

A cookie-kkal és a vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, tekintse meg cégünk weboldalán a „Cookie szabályzat” nevű, erre a célra szolgáló oldalunkat.

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK VÁLTOZÁSAI:

Az EMS fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg weboldalainkat, hogy bizos lehessen abban, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat változásairól értesül. Ha lényeges változtatásokat hajtunk végre ezen Adatvédelmi szabályzaton, arról itt, e-mailben vagy a honlapunkon értesítjük.

Az oldal tetején lévő dátum azt jelzi, hogy az adatvédelmi szabályzatot mikor frissítették utoljára.

 

KAPCSOLAT:

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése van személyes adataival kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: privacy@ems-ch.com, vagy lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Data Protection Officer
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Switzerland

Az adatvédelemmel vagy személyes adatokkal kapcsolatos bármely kéréshez Adatalany hozzáférési kérelem oldalunkat is használhatja.