OŚWIADCZENIE EMS W SPRAWIE KORONAWIRUSA
COVID-19

12 marca 2020 r.

EMS ściśle monitoruje rozprzestrzenianie się zachorowań na koronawirusa 2019 (COVID-19), nieprzerwanie wspierając pacjentów i dentystów na całym świecie.

 

Obecnie technologie AIRFLOW® i/lub PIEZON® nie niosą ze sobą żadnego dodatkowego ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019 (COVID-19).

 

EMS będzie nadal współpracować z przedstawicielami rządowymi ds. zdrowia i partnerami w celu ustalenia, jakie wsparcie może być potrzebne w najbliższych dniach i tygodniach, w miarę jak sytuacja będzie się rozwijać. W szczególności EMS będzie nadal współpracować z Centrami Zapobiegania
i Kontroli Chorób Światowej Organizacji Zdrowia, lokalnymi i międzynarodowymi organami ds. zdrowia oraz z amerykańską Administracją ds. Żywności i Leków w celu zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa technologii AIRFLOW® oraz PIEZON®.

 

Jako lider zapobiegania i profilaktyki EMS angażuje się w pomoc i wspieranie społeczności na całym świecie, które ucierpiały na skutek wirusa. Naszą misją jest dążenie do zdrowia i zadowolenia pacjentów, sukcesów dentystów i współpracy z partnerami z pasją. To napędza naszą codzienną pracę i dlatego chcemy zrobić wszystko dla naszych klien­tów, partnerów oraz pracowników, a także ich rodzin i społeczności lokalnych poprzez reagowanie na ten globalny kryzys w dziedzinie zdrowia.

 

EMS podkreśla ścisłe stosowanie się do Instrukcji użytkowania oraz Rekomendacji w sprawie leczenia za pomocą protokołu Guided Biofilm Therapy, co obejmuje w szczególności:

 

 

Zasoby:

 

W zakresie codziennego zabezpieczenia i kroków, jakie dentyści mogą podjąć w odpowiedzi na zagrożenie korona­wirusem, należy zapoznać się z najnowszymi publikacjami IJOS Nature oraz wytycznymi technicznymi WHO.

 

Najświeższe informacje na temat epidemii koronawirusa można znaleźć na stronie internetowej CDC.

 

Więcej informacji można uzyskać pod dedykowanym adresem poczty elektronicznej EMS: clinical@ems-ch.com.

Paolo ZANETTI                                             Liliana TELLEZ                                        Timothée DEBLOCK
General Manager                                           Head of Business Development                Head Of Quality    
signature paolo        signature liliana              signature deblock