MEDIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ KE KORONAVIRU
COVID-19

12. března 2020

EMS pečlivě sleduje šíření onemocnění koronaviru 2019 (COVID-19) a nadále podporuje pacienty a kliniky po celém světě. 

Technologie AIRFLOW® a / nebo PIEZON® v současné době nepředstavují žádné další riziko šíření koronaviru 2019 (COVID-19).

EMS bude i nadále spolupracovat se zástupci ministerstva zdravotnictví a partnery při určování toho, jaká podpora může být potřebná v nadcházejících dnech a týdnech s pokračujícím vývojem situace. EMS bude zejména nadále spolupracovat s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Světovou zdravotnickou organizací (WHO), místními a mezinárodními zdravotními úřady a FDA (Food and Drug Administration, USA) s cílem zajistit bezpečnost a dostupnost technologií AIRFLOW® a PIEZON®.

Společnost EMS, lídr v oblasti prevence a profylaxe, se zavázala pomáhat zasaženým komunitám po celém světě. Naší misí jsou šťastní a zdraví pacienti, úspěšné kliniky a nadšení partneři. To je hnací silou naší každodenní práce a jsme odhodláni dělat vše pro naše zákazníky, partnery, zaměstnance, jejich rodiny a jejich místní komunity při řešení této globální zdravotní krize.

EMS zdůrazňuje přísné dodržování Návodů k použití a Doporučení při ošetřování v rámci GBT protokolu, a nadále také:

  • Přesné pokyny vydané oficiální místní samosprávou
  • Standardizovaný protokol pro kontrolu infekce
  • Přísné osobní ochranné prostředky
  • Navíc k chlorhexidinovým výplachům dutiny ústní použijte výplach s obsahem oxidačního činidla, jako je 1% peroxid vodíku nebo 0,2% povidon (např. Jodisol, Betadine), více info na (Xian a kol., Přenosové cesty 2019-nCoV a kontroly v zubní ordinaci, březen 2020)
  • Dle pokynů používejte během GBT protokolu chirurgickou (velkou) savku a přísně dbejte na doporučení týkající se nastavení výkonu a vody.
     

Zdroje:

Pokud jde o každodenní bezpečnost zdraví a připravenost, které mohou lékaři podniknout nyní v reakci na obavy spojené s koronavirem, přečtěte si nejnovější publikace IJOS (International Journal Of Science) a technické pokyny WHO.

Nejnovější informace o výskytu a šíření koronaviru najdete na webových stránkách CDC. Pro další informace kontaktujte naši specializovanou EMS adresu clinical@ems-ch.com

 

 

Paolo ZANETTI                                             Liliana TELLEZ                                            Timothée DEBLOCK
General Manager                                           Head of Business Development                Head Of Quality    
signature paolo        signature liliana              signature deblock