THE GAME CHANGER

GBT JE NOVÝ A REVOLUČNÍ PŘÍSTUP K DENTÁLNÍ PROFYLAXI

3 handpieces blue

1. Před čištěním je vždy biofilm obarven detekčním roztokem. Pak lze biofilm a čerstvě kalcifikovaný zubní kámen snadněji odstranit pomocí AIRFLOW® a PERIOFLOW® – supragingiválně a subgingiválně.
2. V případě potřeby následuje čištění technologií PIEZON® NO PAIN s koncovkou PS.
Guided Biofilm Therapy znamená, že ošetřující je řízen obarveným biofilmem v průběhu profesionálního čištění chrupu.
Guided Biofilm Therapy je skutečně minimálně invazivní a redukuje potřebu použití ručních a ultrazvukových nástrojů. Jde o bezpečný, efektivní a šetrný postup ošetření zubů, měkkých tkání, implantátů a protetických prací.
GBT je velmi komfortní pro pacienty i ošetřující. Je efektivní a šetří čas. To platí i pro prevenci zubních kazů a parodontálních onemocnění u dětí a teenagerů.
GBT je součástí rozsáhlého konceptu prevence – zachování orálního zdraví Vašich pacientů – aby se cítili dobře.

GBT JE KLINICKY PODLOŽENÝ A NA PACIENTY ORIENTOVANÝ KONCEPT

miami woman with 3handpieces 1x1

Již od roku 1982 společnost EMS poskytuje zubním praxím po celém světě technologie na pískování zubů AIRFLOW® a pro scaling metodu PIEZON® PS NO PAIN.
V roce 2003 společnost EMS zavedla metodu PERIOFLOW® pro subgingivální odstraňování biofilmu – v kombinaci s AIRFLOW® práškem PERIO na bázi glycinu. To bylo důležitou změnou zažitých pravidel v oblasti parodontologie a preventivní stomatologie.
V roce 2012 společnost EMS zavedla high-tech prášek na bázi erytritolu - AIRFLOW® prášek PLUS s velikostí částic pouze 14 μm.
Guided Biofilm Therapy je založena na klinicky podložených technologiích zavedených firmou EMS. Byla vyvinuta ve spolupráci s uznávanými a zkušenými parodontology, kariology a dentálními hygienistkami.
GBT je systematické, předvídatelné, rizikově zaměřené a pacienty dobře akceptované ošetření, které může být prováděno u všech věkových skupin a typů pacientů.

DENTÁLNÍ PROFYLAXE SE TRADIČNĚ PROVÁDÍ V TOMTO POŘADÍ:

1. Odstraňování zubního kamene ručními nástroji a scalery, které může být bolestivé a invazivní a poškrábat povrch zubů a implantátů.
2. Polishing rotačními kalíšky a kartáčky, který je zdlouhavý a „špinavý“. Navíc mnoho ploch není možné takto očistit a dásně jsou mechanicky namáhané. Dentální hygienistky vědí, že tradiční způsob čištění může být bolestivý. Z tohoto důvodu se pacient ne vždy vrací na opakovanou návštěvu. Nyní, po téměř padesáti letech, je čas na změnu.


VÝHODY GBT

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ: GBT je skutečně minimálně invazivní ošetření a snižuje potřebu ručních a ultrazvukových nástrojů. Je bezpečné, účinné a šetrné k zubům, měkkým tkáním a implantátům. Lze ho využít pro primární prevenci zubních kazů a parodontózy u dětí a teenagerů.
VYNIKAJÍCÍ ČIŠTĚNÍ: GBT začíná použitím detekčního roztoku, aby se ošetřující během profesionálního čištění zubů mohli řídit podle barvy a odstranili veškerý biofilm. Tento způsob zajistí důkladné odstranění biofilmu.
KOMFORTNÍ A ČASOVĚ ÚSPORNÉ OŠETŘENÍ: Minimálně invazivní protokol, který Vám umožňuje podstatně zkrátit dobu ošetření ve srovnání se standardními metodami (kyrety a gumové kalíšky).
PRAVIDELNÝ RECALL: GBT je součástí komplexního preventivního konceptu – k ochraně orálního zdraví pacienta –  aby se cítili dobře. To vede k lepší spolupráci stávajících pacientů a k vyššímu počtu pacientů přicházejících na doporučení.