THE GAME CHANGER

GBT Е НОВИЯТ И РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОДХОД КЪМ ДЕНТАЛНАТА ПРОФИЛАКТИКА

3 handpieces blue

1. Преди отстраняване, биофилмът вина ги се открива с цветен разтвор. След това биофилмът и младият зъбен камък се отстраняват лесно с AIRFLOW® и PERIOFLOW® – супра- и субгингивално.

2. Ако е необходимо, следва дебридман с пиезокерамичните инструменти PIEZON® PS NO PAIN.

Guided Biofilm Therapy означава, че клиницистът се води от разкрития биофилм по време на професионални процедури за почистване на зъбите.

Guided Biofilm Therapy е наистина минимално инвазивна и намалява нуждата от ръчни и звукови/ултразвукови инструменти. Тя е безопасна, ефективна и нежна към зъбите и меките тъкани, имплантите и възстановяванията.

GBT е и много удобна за пациентите и стоматолозите. Тя е ефективна и спестява време. Това важи и за първичната превенция на кариес и периодонтит при деца и тийнейджъри.

GBT е част от широка концепция за превенция – да се запази здравето на устата на пациентите Ви – и пациентите да се чувстват добре.

GBT Е КЛИНИЧНО ИЗДЪРЖАНА И ОРИЕНТИРАНА КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ КОНЦЕПЦИЯ

miami woman with 3handpieces 1x1

EMS предоставят на денталните практики по цял свят технологията за въздушно полиране AIRFLOW® и пиезокерамично скалиране PIEZON® PS NO PAIN от 1982г.

През 2003г. EMS изобретиха PERIOFLOW® за отстраняване на субгингивалния биофилм – в комбинация с прах AIRFLOW® PERIO на глицинова основа. Това беше важна промяна в парадигмата за перио- и превантивна стоматология.

През 2012г. EMS добавиха високотехнологичния прах AIRFLOW® PLUS на основата на еритритол, с размер на частиците едва 14μm.

Guided Biofilm Therapy се базира на клинично доказани технологии, изобретени от EMS. Тя е разработена в сътруднничество с високо уважавани и опитни периодонтолози, кариолози и дентални хигиенисти.

GBT е систематично, предвидимо, рисково ориентирано и лесно за употреба лечение, което може да се адаптира за всички възрастови групи и за всеки отделен пациент.

ДЕНТАЛНАТА ПРОФИЛАКТИКА ТРАДИЦИОННО СЕ ИЗВЪРШВА В ТОЗИ РЕД:

1. Отстраняването на зъбен камък с ръчни инструменти и скалери, което може да е болезнено и инвазивно, както и да надраска повърхностите на зъбите и имплантите.

2. Полирането с ротационни гуми чашки и четки, което отнема време и често създава хаос. Много области не могат да се достигнат и венците може да се наранят механично. Денталните хигиенисти и асистенти знаят, че традиционното почистване може да бъде болезнено преживяване. По тази причина пациентите може да не дойдат повече за следващи посещения. Сега, почти петдесет години по-късно, е време за промяна.


ПОЛЗИ ОТ GBT

БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА: GBT е наистина минимално инвазивна и намалява нуждата от ръчни и звукови/ултразвукови инструменти. Тя е безопасна, ефективна и нежна към зъбите, меките тъкани и имплантите. Тя може да се прилага и за първична превенция на кариес и периодонтит при деца и тийнейджъри.

ПРЕВЪЗХОДНО ПОЧИСТВАНЕ: GBT започва с употреба на разкриващ препарат, за да се насочат клиницистите да отстранят целия биофилм по време на професионалните процедури за почистване на зъба. Това осигурява пълно отстраняване на биофилма.

УДОБНО И ПЕСТЯЩО ВРЕМЕ ЛЕЧЕНИЕ: Минимално инвазивен протокол, който Ви дава възможност значително да намалите времето за лечение в сравнение със стандартните средства за професионално механично премахване на плаката (кюрети и гуми чашки)

ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ: GBT е част от широка концепция за превенция – да се запази здравето на устата на пациентите Ви – и пациентите да се чувстват добре. Това води до задържане на повече пациенти и до повече добри отзиви.