AIRFLOW® NA JĘZYKU I PODNIEBIENIU

superficie de la lengua y paladar

Dowody
Naukowe

"P.gingivalis" - bakteria powodująca krwawienie.
Mikrobiologiczna dynamika bakterii kompleksu czerwonego po piaskowaniu całej jamy ustnej u osób ze zdrowym przyzębiem - randomizowane kliniczne badanie pilotażowe

Belinda Reinhardt, Astrid Klocke, Sarah H. Neering, Sabine Selbach, Ulrike Peters, Thomas F. Flemmig, Thomas Beikler
Badania Kliniczne jamy ustnej
Badanie

Cel:

Zbadanie, u osób zdrowych periodontycznie, skuteczność piaskowania w całej jamie ustnej, gdy jest przeprowadzone jako uzupełnienie rutynowego oczyszczania naddziąsłowego (SD), na częstość występowania uznanych patogenów przyzębia.

Materiały i metody:

  • Do badania włączono 87 ogólnoustrojowo i periodontologicznie zdrowych osób, z conajmniej jednym patogenem przyzębia: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola (czerwony kompleks) lub Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia lub Eikenella corrodens.
  • Osoby zostały losowo podzielone na 2 grupy.
  • Na osobach z grupy kontrolnej (n=45) wykonano oczyszczanie naddziąsłowe wszystkich zębów (SD) za pomocą skalerów dźwiękowych, instrumentów ręcznych i nici dentystycznej w celu usunięcia biofilmu i kamienia nazębnego, a następnie wypolerowano gumką i pastą polerską.
  • W grupie badanej (n = 42), oprócz powyższego leczenia, błona śluzowa jamy ustnej była poddana zabiegowi używając Airflow. Rękojeść trzymano w odległości od 5 do 8 mm od powierzchni tkanek miękkich, aby dotrzeć do wszystkich dostępnych miejsc w jamie ustnej poza zębami, takich jak dziąsła, śluzówka, język i podniebienie.
  • Pobrano próbki mikrobiologiczne z błony śluzowej jamy ustnej, policzków, języka, podniebienia i obszarów międzyzębowych w celu oceny wyżej wymienionych patogenów przyzębia w 2., 5. i 9. dniu po interwencji.
  • W przypadku, gdy nie można było zidentyfikować co najmniej jednego z tych patogenów przyzębia, dodatkowe pobieranie próbek mikrobiologicznych przeprowadzono po 6 i 12 tygodniach.

Wyniki:

  • W grupie testowej wykazano znaczące zmniejszenie liczby bakterii kompleksu czerwonego w porównaniu z grupą kontrolną po leczeniu i w dniu 9.
  • Wśród grup i pomiędzy grupami stwierdzono znaczące zmniejszenie średniej częstości występowania w obu grupach od wartości wyjściowej do dnia 9, jednak początkowa znaczna redukcja powróciła do wartości wyjściowych po 6 i 12 tygodniach.

Wnioski:

  • Airflow jako dodatek do oczyszczania naddziąsłowego jedynie przejściowo zwiększa redukcję bakterii kompleksu czerwonego u osób zdrowych periodontologicznie.