ZYSKAJ CERTYFIKACJĘ GBT!

Dołącz do ekskluzywnej społeczności! Wypełnij poniższy formularz, a nasz przedstawiciel – Ekspert GBT skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to możliwe i przekaże Ci wszystkie informacje co do zasad i korzyści uczestnictwa w programie partnerskim.
 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest EMS Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice, e-mail: info@ems-poland.com (dalej: „Administrator”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: info@ems-poland.com lub korespondencyjnie na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Przetwarzamy Twoje dane w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania - podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO jak również w celu realizacji procesu certyfikacji na podstawie zaakceptowanego przez Ciebie regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, nawiązania kontaktu, uczestnictwa w procesie certyfikacji a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania i umożliwić Ci uczestnictwo w programie certyfikacji. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.