PROBUZENÍ
VÁŠNĚ PRO
PREVENCI

Deb Brown, Austrálie

 
 
deb brown 1x1

Před osmnácti měsíci jsem poznala, že jsem vyhořela. Po 23 letech praxe jsem cítila, že můj denní přístup k práci ztrácí subjektivitu.

Přestože se péče o ústní zdraví neustále vyvíjí a hodně se změnilo i v tom, co víme, moje každodenní předvídatelná rutina zůstala a moje vášeň pro prevenci se zhoršovala.

Uznala jsem, že před sebou mám stále ještě několik let praxe, a proto jsem začala hledat znovu moje nadšení a obnovila efektivní rozhovory se svými pacienty.

Mé hledání mě přivedlo k článku na internetu, ve kterém autor hovoří o výhodách před-leštění zubů před scalingem, jež zahrnuje redukci používání ručních nástrojů, zlepšuje komfort pro pacienta, zefektivňuje celou návštěvu a zlepšuje spolupráci pacienta a samostatnost v péči o ústa. Nebylo to to "osvícení", které jsem hledala, ale byla to jednoduchá změna, kterou jsem mohla udělat.

Zařazení nového postupu bylo poměrně plynulé, když jsem začala každou schůzku s: „Dnes budeme dělat věci trochu jinak“ a na konci jsem požádala pacienty o zpětnou vazbu. Pacienti se pozitivně vyjádřili ke snížení instrumentace a okamžitě jsem zaznamenala nastíněné výhody uvedené v článku, stále to však nebyla ta změna pohodlí, v kterou jsem doufala.

gbt compass full CZ

Brzy poté jsem narazila na Swiss Dental Academy a protokol Guided Biofilm Therapy (GBT), který vylepšil dal podstatu přechodu, který jsem již zavedla ve své praxi. Dostala jsem příležitost navštívit centrálu EMS ve švýcarském Nyonu, abych se naučila teorii a seznámila se s důkazy, na kterých je celý protokol postaven. Byla mi také představena použitá technologie v jejich novém přístroji  AIRFLOW® Prophylaxis Master. Na konci školení jsem věděla, že to je to, co jsem hledala. Nemohla jsem se dočkat, až se vrátím do své praxe, abych implementovala své nové nalezené znalosti.

Aby bylo možné tento krok vpřed plně prosadit, muselo jít o týmovou práci. Potřebovala jsem přesvědčit svého zubaře a další hygienistky, aby za prvé přijali tento protokol a zadruhé zakoupili AIRFLOW® do naší praxe.

Požádat mého zubaře, aby investoval do dentální hygieny a zakoupil přístroj, vyžadovalo mít přesný plán a načasování. Nebyl to standardní požadavek „je to již 18 měsíců a potřebujeme nové nástroje“. Nešlo ani žádat čistě o finanční částku, ale spíše přesvědčit celou praxi - 7 lékařů a 9 sester a hygienistek, recepci a manažery - o změně smýšlení a pojetí hygieny. Od toho, co známe jako „konvenční profylaxe“, na minimálně invazivní způsob managementu biofilmu a jeho účinné odstranění.

Zpočátku jsem se setkala s určitým odporem a nejistotou. Ale poté, co jsem dostala příležitost představit GBT celému týmu a sladit protokol s výhodami, které jsem zažila, byli všichni ochotni provést změnu v zaběhnutém systému. Brzy začali pociťovat některé z výhod, které jsem zažila od zavedení GBT, ale stále jsme potřebovali vylepšit způsob odstraňování biofilmu supra- i subgingiválně bezpečně a efektivně kolem nejen přirozených zubních struktur, ale také kolem implantátů, korunek a mostků a ortodontických aparátů, se kterými tradiční leštění prostě nebylo tak efektivní.

Pozvali jsme školitele EMS do naší praxe na vlastní demonstraci přístroje AIRFLOW®, kde dostali všichni možnost si vyzkoušet role pacienta i ošetřujícího a zažít GBT s využitím technologie AIRFLOW®. Po této návštěvě jsme najednou byli všichni na stejné lodi, nadšení a se souhlasem, že to je něco, co v naší praxi potřebujeme.

Předložila jsem business plán svému zubnímu lékaři a managementu. Když viděli mou nově objevenou energii díky GBT, souhlasili s požadavkem investovat a pořídit AIRFLOW® Master s tím, že mi věří, že to bude fungovat. 

Zařazení AIRFLOW® do ošetření bylo bez problémů, protože jsem již dopředu začal „připravovat“ své pacienty na GBT a nahradil jsem před-leštění air-polishingem.  Rozšířila jsem návštěvy o vysvětlení pacientům, jak přístroj pracuje minimálně invazivně s cílem odstranit biofilm nad i pod dásní s vyšší účinností a komfortněji než jsem byla schopna v minulosti tradičními metodami.

Na konci návštěvy mě vždy zajímala zpětná vazba a ve většině případů jsem slyšela, že ošetření bylo mnohem příjemnější, že mají lepší pocit na zubech a mnozí říkali: "To je ono? Wow!" Moje počáteční obavy z reakce pacientů na změnu byly pryč a já jsem sama sobě připomněla, že to my, ošetřující podmiňujeme, jak bude léčba probíhat a jaká mohou mít pacienti očekávání. Tím, že na začátku jsem vždy vysvětlila, proč jsem se rozhodla praktikovat GBT a zahrnout je do procesu, byli všichni s implementací spokojeni.

Deb brown teeth

Jak to změnilo mě? Díky GBT si mohu dovolit strávit více času vzděláváním pacientů o jejich zdraví a prevenci v ústech, přičemž naše rozhovory jsou subjektivnější a efektivnější, protože vidí, kde dělají chyby. Stávají se více zapojenými a zodpovědnějšími za své ústní zdraví a těší se na zlepšení během příští „AIRFLOW“ návštěvy. Mé schůzky se zkrátily a nyní vidím více pacientů za den, což se projevilo zvýšenou produkcí. Na konci dne mám méně unavené ruce a celé tělo kvůli sníženému počtu ručního ošetřování a pacienti vypráví svým přátelům a rodině o „nové technologii“, kterou nyní máme.

Proč jsem si konkrétně vybrala AIRFLOW® Profylaxis Master před jinými přístroji? Technologie uvnitř přístroje umožňuje obsluze regulovat teplotu výstupu vody z neohřátého až 40 stupňů, což je ideální pro citlivé pacienty. Násadec AIRFLOW® může být nasměrován jak supra, tak subgingiválně, zatímco násadec PERIOFLOW® poskytuje přístup k účinnému odstranění biofilmu v kapsách od 4 do 10 mm kolem přirozených zubů i implantátů. Výhody pro lékaře i pacienta byly nápadné.

A co říká můj zubní lékař o AIRFLOW® technologii? "Implementace byla bezproblémová a okamžitá zpětná vazba od pacientů byla taková, že to bylo nejlepší a nejpohodlnější ošetření dentální hygienistkou, jaké kdy zažili. Počáteční odpor zbytku týmu se změnil na vzrušující a přátelské interní argumenty o tom, kdo bude používat Air Flow®. Výsledky s odstraněním biofilmu byly také velmi působivé a čekáme na dodání druhého přístroje, aby všichni naši pacienti mohli zažít GBT s AIRFLOW® při každém ošetření v obou našich ordinacích dentální hygieny."

deb brown with device
O autorovi:

Deb je dentální hygienistka z Kanady s rozšířeným vzděláním v oblasti restorativní dentální hygieny. Byla lektorkou a klinickou demonstrátorkou v programu ADOH na RMIT a zastávala jak výkonné, tak nevýkonné funkce u DHAA (pobočka Vic). Deb přednášela celonárodně o odvykání kouření pro odborníky na orální zdraví a v současné době pracuje v soukromé praxi a pracuje na svém magisterském studiu klinické výuky. Je také pedagogickou konzultantkou pro Hu-Friedy a miluje svůj AIRFLOW® Prophylaxis Master. Nyní pracuje pro společnost jako školitelka!