bastendorf berlin gbt logo news

Proč Guided
Biofilm Therapy

Moje zkušenost s Guided Biofilm Therapy

gbt compass full CZ

Jako stomatolog s více než 40ti letou praxí mohu své kolegy ujistit, že Guided Biofilm Therapy (GBT) je aktualizovanou verzí Axelssonovy a Lindheovy relace. Tento moderní přístup je založen na odstranění sub- a supragingiválního biofilmu pomocí air-polishing technologie s práškem AIRFLOW® PLUS.
Koncept GBT, vyvinutý ve spolupráci s univerzitami a stomatologickými ambulancemi, je určen pro současnou profylaxi. Na základě desetiletí plných vědeckých poznatků a důkazů je GBT dalším krokem v moderních koncepcích profylaxe.

Koncept GBT zajišťuje systematický a kvalitně orientovaný přístup, zahrnující pozdrav pacienta, sběr diagnostických údajů, každodenní poradenství v oblasti ústní hygieny, profesionální čištění zubů, konečnou diagnostiku a kontroly zubního lékaře a chemicky podporované odstraňování plaku, stejně jako recall . Spolu s detekcí supragingiválního biofilmu se proces profesionálního čištění zubů od práce Axelssona a Lindhe výrazně změnil.

Osm kroků, které obsahuje GBT, lze přizpůsobit léčbě, od počáteční terapie po udržovací terapii. GBT je určeno pro zdravé pacienty a pacienty se zubním kazem (zejména v počátečních stádiích), gingivitidu, parodontitidu, peri-implantační mukositidu nebo peri-implantitidu.


Moderně, bezpečně a bezbolestně

Tento moderní přístup začíná odstraněním sub- a supragingiválního biofilmu pomocí air-polishing technologie s práškem AIRFLOW® PLUS®. Tento prášek na bázi erytritolu zaručuje cílené, šetrné a na riziko orientované odstranění biofilmu, které pomáhá při iniciálním vyšetření.

Následuje minimálně invazivní odstranění mineralizovaného nánosu pomocí PIEZON® NO PAIN. Tento přístup má mnoho dalších výhod, včetně krátké doby ošetření a maximálního pohodlí pro ošetřujícího i pacienta. GBT je minimálně invazivní. Leštící pasta a gumové kelímky již nejsou nutné.

S GBT můžeme konečně provádět profesionální management biofilmu efektivně, šetrně, bezpečně, rychle, pohodlně a bez bolesti.

Správná volba přístroje a prášku

Pro nejlepší výsledky je zejména důležité používat správné přístroje a nástroje, které jsou v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. V současné době existuje na trhu prášků několik nových produktů, z nichž většina postrádá vhodné klinické studie na podporu svých tvrzení o účinnosti. Avšak kromě vlastností prášků a vědeckých důkazů, že tyto prášky jsou biokompatibilní a nezpůsobují poškození, je nezbytné, aby tyto prášky byly kompatibilní s dentálními přístroji.

Toto je síla švýcarského EMS, který nejenže významně přispěl k rozvoji GBT, ale poskytl také vhodné přístroje a nástroje (AIRFLOW® Prophylaxis Master, PLUS® prášek, AIRFLOW® a PERIOFLOW® násadce, tryska PERIOFLOW®, PIEZON® NO PAIN).

V naší praxi používáme AIRFLOW® Prophylaxis Master a prášek AIRFLOW® PLUS a oceňujeme nízkou úroveň potřeby údržby, stejně jako snadné sub- a supragingivální čištění v jednom kroku.

Vědecké poznatky a technologický pokrok pro změnu paradigmatu v profesionální profylaxi byl již stanoven. Nyní je čas integrovat tento vývoj do naší každodenní praxe pro blaho našich pacientů a nás samotných.

AIRFLOW® PLUS PRÁŠEK
V AKCI

no