tim ives 16 x 9

Odraz lékařů ve změně chování a
Guided Biofilm Therapy

Tim Ives RDH, BSc (Hons), MA Med Ed, FHEA.

“Každý chce změnit svět, ale nikdo nechce měnit sám sebe" Lev Tolstoj

Změna není jednoduchá. Lidé mají rádi rutinu. Jmenuji se Tim a mám rád rutinu.

Vždy jsem sám sebe považoval za „inovátora“ připraveného zkoušet nové věci a neustále hledat různé strategie. Učím vysokoškoláky, jak měnit chování a vedu je výzkumem, který zahrnuje kvalitativní analýzu v této konkrétní oblasti. Rozumím složitosti měnícího se chování.

Tak tedy, proč se zdá být tak těžké něco změnit?

Před pár lety jsem dostal přístroj EMS Air-Flow Master Piezon. Pro ty, kteří nikdy tento přístroj neviděli, šlo o zařízení se skvělým designem, kdy na jedné straně byl Piezon a na druhé straně AirFlow / PerioFlow.

Toto nové EMS Piezo se světlem skvěle doplnilo mou praxi, což jsem okamžitě ocenil, nicméně AirFlow / PerioFlow bylo nadbytečné více než rok. Občas jsem se na to podíval a myslel si, že bych ho měl začít opravdu používat. Proběhlo mnoho protichůdných diskusí o air-polishingu a moje jediná předchozí zkušenost byla velmi chaotická. Věděl jsem, že existují nové prášky vyrobené z glycinu, které tolik neprášily, byly méně abrazivní a měly výhody subgingiválního použití, ale stále jsem ho i přes to nezačal používat.

Klinická praxe je náročný byznys a zabere hodně času začít dělat něco úplně jinak, speciálně v případě, kdy jsou vaši pacienti se stávajícím ošetřením spokojeni. Není jednoduché provést změnu, takže jsem stále nezačínal používat AirFlow / PerioFlow.

Nikdo z mých kolegů neprováděl air-polishing. Přijímal jsem pacienty od parodontologů a implantologů. Nikdo z nich mě nežádal, abych je ošetřoval s  AirFlow / PerioFlow, takže jsem ho stále nepoužíval.

O rok později přišlo EMS na trh s novým práškem složeným z erytritolu. Jedním z mých zájmů jsou cukerné alkoholy. Prováděl jsem výzkum a psal a přednášel o výhodách xylitolu a erytritolu na bakteriální biofilm několik let nazpět, takže toto opravdu u mě vzbudilo zájem. Objednal jsem si pár prášků a vyzkoušel je na svých spolupracovnících. Výsledek byl opravdu dobrý, zpětná vazba byla také dobrá a během ošetření nevznikl řádný nepořádek.

Takže, jako pravil pan Tolstoj, jsem přestal zkoušet změnit někoho jiného, ale rozhodl jsem se změnit sebe.

Poskočíme-li několik let dopředu, drtivá většina mých pacientů dostává ošetření AirFlow s erytritolem jako součást Guided Biofilm Therapy a parodontologičtí pacienti také PerioFlow. Bylo to jako zjevení, ale nebylo to snadné. Pacienti mají prostě rádi své ošetřující, rutinu a velmi obtížně přijímají změnu a chce to spoustu času jim vysvětlovat důvody nové terapie. Někteří také mají nepříjemnou zkušenost s technologiemi zahrnující oplach vodou a nerozumí komplexitě přístroje, který používáme. Přesvědčování takových pacientů o této nové technologii, která je správně bezbolestná, může být dlouhou diskuzí vyžadující trpělivost a vytrvalost. Pozitivní reakce a komentáře od těchto pacientů po ošetření za to stojí, zvláště když víte, že pro ně používáte nejlepší způsob léčby.

Někteří lidé se nikdy nezmění a některým změna bude trvat opravdu dlouhou dobu. Naučil jsem se to akceptovat a zmírnit svou frustraci s pochopením, že změna je složitá. Je zajímavé, že tito lidé se nyní stávají na klinice raritou, protože moje objednací kniha je plná lidí vyžadující GBT a nyní musím některé z nich posílat k jiným ošetřujícím, kteří neprovádí air-polishing nebo GBT. Nyní dostávám doporučení od ortodontistů a implantologů z jiných ordinací v mé oblasti. 

Jsem vážně nadšený, že učím GBT pro Swiss Dental Academy a jsem považován za inovátora, ale jak jste se dočetli, ve skutečnosti nejsem. Pro mě to byla méně revoluce a více evoluce. Nyní jsem nadšený z GBT, protože jsem viděl pár úžasných výsledku a moji pacienti milují ošetření touto cestou. Tento článek není o klinických výhodách. Konkrétně téma, jak používat GBT v praxi přijde brzy, ale nyní uvažuji nad efektivitou předchozích postupů a GBT a návrat k předchozím technikám by znamenaly nástup temných časů. Nyní jsem kompletně závislý na EMS Masteru Piezon a prášcích do něj určených.

Výsledek, nad kterým jsem neuvažoval předem je, že ošetřování pacientů tímto způsobem fyzicky namáhá moje ruce a zápěstí mnohem méně, takže změna nejenže ve mě zapálila novou vášeň ale také mi umožňuje hledět pacientům do úst o několik let déle.

Má rada všem ošetřujícím je naskočit na stejnou loď jako já co nejdříve. Zkuste se zúčastnit Swiss Dental Academy školení, které vám dodá přesvědčení a dovednosti nutné k tomu začít s GBT.

Nenechte si ujet vlak příliš daleko, protože už teď ten vlak opustil stanici a "cestující" chtějí zažít "I feel good" a být ošetřování GBT cestou.

Tim Ives RDH, BSc (Hons), MA Med Ed, FHEA.