ПЕРИИМПЛАНТИТ И ПРЕВЕНЦИЯТА МУ В 3D

EMS си партнира с Quintessence Publishing, за да създаде ексклузивна 3D анимация, която нагледно представя основите на комуникацията между клетките, визуализирайки невидимия, но завладяващ свят на сигналите, и тяхното предаване, в човешкото тяло.
no

Новият 3D филм "Периимплантит и превенцията му" е шести епизод от авангардната HD анимационна поредица „Cell-to-Cell communication” (Междуклетъчна комуникация). В него се описват процесите, водещи от периимплантно здраве към мукозит, преходът от периимплантен мукозит към периимплантит и накрая тяхното лечение и превенция , като се показват сложните междуклетъчни взаимодействия и сигнални пътища. Специално внимание се отделя на ситуацията около здравия, функционален зъбен имплант, агрегацията на бактерии по повърхността на зъбния имплант и биофилма в нишите.

 

Какво представляват периимплантните заболявания - как можем да ги предотвратим и контролираме?

Отговорът е Guided Biofilm Therapy. Биофилмът трябва да се контролира и отстранява редовно, тъй като той е основният фактор за възникване на периимплантно заболяване. Неконтролираният разстеж на биофилма води до загуба на поддържаща кост около имплантите и носи висок риск за тяхната загуба.

 

Ефективна превенция и контрол на периимплантните заболявания може да се постигне с Guided Biofilm Therapy. Използването на AIRFLOW® технологията и пудра PLUS, с еритритол, по време на поддържащата фаза, отстранява биофилма супрагингивално - от протетичната конструкция, както и субгингивално - в периимплантния сулкус. При пациенти с мукозит употребата на AIRFLOW® и еритритол пудра PLUS могат да предотвратят прогресията на заболяването в периимплантит. При пациенти с дълбочини на сондиране над 4мм, и/или периимплантит, употребата на PERIOFLOW® и еритритол пудра PLUS помага за ефикасното отстраняване на биофилма от имплантните повърхности. PERIOFLOW® технологията не само почиства, но и предпазва цялостта на имплантната повърхност.

Отзиви от премиерата:

no

„Премиерата на филма беше наистина бомбастична, пренос на знания, посредством отлични анимации.“,
Prof. Søren Jepsen.


„Това е пример за такъв тип комуникация, достигаща до широката дентална общност. Перфектният начин работещите да могат на практика да се възползват от науката... и то по много достъпен начин”
Prof. Tord Berglundh, Gothenburg.


„Концепцията за холобионтите е тази, в която човекът живее със своите собствени бактерии.Ние имаме повече бактерии, отколкото човешки клетки... така че ние живеем в симбиоза. Клетките на гостоприемника (човешките клетки) живеят в хармония с бактериалните клетки и това ни държи здрави. Нещата се объркват тогава, когато тази симбиоза се промени. Ако позволяваме в устната кухина да се натрупва бактериална плака, то в нея се появяват деструктивни бактерии ... и в крайна сметка нанасят щети на собствените ни тъкани ”,
Prof. Iain Chapple.


“Мозъкът ни мисли в три измерения и филмът ни позволява да разберем нещата на три различни нива... Имаме гледната точка на практикуващия, клиничното обяснение и биологията на оздравителния процес.”,
Prof. Bernd Stadlinger, Zurich.

cell to cell cover

CELL TO CELL COMMUNICATION

Peri-implantitis and it's prevention

SDA cover

УЕБИНАРИ

Гледайте и слушайте световно известни клиницисти. Открийте последните техники и терапии за превенция и контрол на периимплантите заболявания.