Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ:

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΟ GBT

Tι πιστεύουν οι ασθενείς για το GBT;

Σε μια παγκόσμια έρευνα ικανοποίησης ασθενών στην οποία συμμετείχαν 76.338 άτομα, διαπιστώθηκε  ότι το 92% των συμμετεχόντων έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα σύστηναν τη θεραπεία GBT σε συγγενείς και φίλους.

Τα ερωτήματα αυτά συνοψίστηκαν σε μια λεπτομερή αξιολόγηση της έρευνας από τον Dr. Koch. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο γερμανικό περιοδικό "Zahnheilkunde Management Kultur" (ZMK). Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα ασθενών και διαβάστε το πλήρες άρθρο!

GBT Compass New - EL 1 x 1

GUIDED
BIOFILM
THERAPY