ΠΡΟΛΗΨΗ 0: Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΟΣ;

Καθ. Magda Mensi, Timothy Ives & Dr Gianluca Garzetti, Ιταλία

Η φιλοσοφία της πρόληψης σε όλα τα ιατρικά επαγγέλματα αυξάνεται από μια παγκόσμια προοπτική. Στην πραγματικότητα, η πρόληψη των χρόνιων μη μεταδοτικών ασθενειών, που είναι η μεγαλύτερη επιβάρυνση της ασθένειας και της αναπηρίας σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια. (1) Το κίνητρο είναι να εξασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους και μείωση των δαπανών δημόσιας υγείας.

Στην οδοντιατρική, η περιοδοντίτιδα είναι μία από τις κύριες χρόνιες μη μεταδοτικές ασθένειες. Οι ειδικοί ανά τον κόσμο στην περιοδοντολογία και την επιστήμη έχουν δημοσιεύσει διάφορες οδηγίες σχετικά με την πρόληψη των περιοδοντικών νόσων (2).

Η περιεμφυτευματίτιδα αποτελεί μια εκδοχή της περιοδοντίτιδας του 21ου αιώνα και η συχνότητα εμφάνισής της αυξάνεται καθώς η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αυξάνεται (Εικόνες 1-3). Όπως και η περιοδοντίτιδα, πρόκειται για μια παθολογική κατάσταση που σχετίζεται με το βιοϋμένιο, αλλά αντί να επηρεάζει τους περιοδοντικούς ιστούς και το οστούν, χαρακτηρίζεται από φλεγμονή του περιεμφυτευματικού βλεννογόνου και επακόλουθη προοδευτική απώλεια του στηρικτικού οστού.(3) Οι κύριοι λόγοι ανησυχίας σε αυτή την περίπτωση είναι η αιτιολογία όπου ορισμένοι παράγοντες κινδύνου μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο (4) και η έλλειψη μιας θεραπείας που θα αποτελεί τη «χρυσή σταθερά». Τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα προληπτικά μέτρα είναι πραγματικά σημαντικά για την πρόληψη της βλεννογονίτιδας και της περιεμφυτευματίτιδας και για την αποφυγή υποτροπών, αλλά υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να εξεταστούν πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων προκειμένου να μειωθούν τα ιατρογενή προβλήματα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσθετικές λύσεις εκτός από τα εμφυτεύματα που οι επαγγελματίες οδοντίατροι θα μπορούσαν να προτείνουν στους ασθενείς, εάν δοθεί εξ’ αρχής η απαιτούμενη προσοχή στην όλη κατάσταση. Τα εμφυτεύματα μπορεί να μην είναι πάντοτε προς το συμφέρον του ασθενούς.

Για τους λόγους αυτούς, πριν από την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος, κάθε κλινικός ιατρός θα πρέπει να εκτιμήσει όχι μόνο τους παράγοντες που αφορούν τον ασθενή και την περιοχή, αλλά και τις χειρουργικές, προσθετικές, υγιεινολογικές  και οδοντοτεχνικές δεξιότητες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εμφάνισης περιεμφυτευματίτιδας στο μέλλον. Τα ακόλουθα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη και είναι η πρόταση των συγγραφέων ότι αυτή η προσέγγιση θα ονομάζεται "Πρόληψη 0".

 

Εκτιμήσεις σχετικές με τον ασθενή

Όταν αποφασίζουμε να αποκαταστήσουμε έναν ασθενή με οδοντικά εμφυτεύματα, πριν από τον χειρουργικό σχεδιασμό, πρέπει να ενημερώσουμε προσεκτικά τον ασθενή για τα χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η προσωπική καθημερινή στοματική υγιεινή στο σπίτι και η κατάλληλη συμμόρφωση όσον αφορά τους επανελέγχους και την υποστηρικτική θεραπεία αποτελούν αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα. (5) Η επίγνωση της διαδικασίας και η συμμόρφωση είναι οι βάσεις για την επιτυχία, αλλά ο κλινικός γιατρός πρέπει επίσης να ενημερώσει τον ασθενή για την επίπτωση συστημικών νόσων (ατελής οστεογένεση, εξωδερμική δυσπλασία, διαβήτης), φαρμάκων (διφωσφονικά), θεραπειών (ακτινοθεραπεία στις γνάθους), συνηθειών (κάπνισμα, κακή στοματική υγιεινή) και ιστορικού επιθετικής περιοδοντίτιδας (6) ως σχετικών παραγόντων κινδύνου των περιεμφυτευματικών νόσων (7).

magda article fig 1a

Εικ. 1α & β 

Εμφύτευμα με περιεμφυτευματίτιδα στη θέση # 14: περιεμφυτευματική ανίχνευση

α) με την προσθετική στεφάνη τοποθετημένη.

magda article fig 1b

β) μετά την αφαίρεση της προσθετικής στεφάνης.

magda artilce fig 2

Εικ. 2: 

Ακτινογραφική εξέταση του εμφυτεύματος.

magda article fig 3

Εικ. 3: 

Περίσσεια ρητινώδους κονίας γύρω από το εμφύτευμα.

magda article fig 4a

Εικ. 4α-γ: 

Περιεμφυτευματική φροντίδα στο σπίτι με

α) AirFloss (Philips)

magda article fig 4b

β) X-Floss (ROEN)

magda article fig 4c

γ) μεσοδόντια βουρτσάκια (TePe).

Εκτιμήσεις σχετικές με την περιοχή

 Η διαδικασία επούλωσης μετά την απώλεια των δοντιών οδηγεί σε μια μεταβαλλόμενη μείωση των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας, οδηγώντας σε ελλείμματα σκληρών και μαλακών ιστών. Ο κλινικός ιατρός πρέπει να αξιολογήσει προσεκτικά όλες τις περιοχές που εκτίθενται στους ακόλουθους παράγοντες, διότι εμφανίζουν διαταραγμένο επουλωτικό δυναμικό: απώλεια περιοδοντικής στήριξης, φλεγμονές ενδοδοντικής αιτιολογίας, επιμήκη κατάγματα ριζών, λεπτό παρειακό οστικό πέταλο, παρειακή / γλωσσική θέση δοντιού σε σχέση με το τόξο, τραυματική εξαγωγή, πνευμάτωση του ιγμορείου άντρου, φάρμακα και συστημικές νόσοι που μειώνουν την ποσότητα του νεοσχηματισμένου οστού, αγενεσία δοντιών και πίεση στους μαλακούς ιστούς από κινητές προθέσεις.

Άλλοι παράγοντες σχετικοί με την περιοχή σχετίζονται με την ανατομική γνώση και με την κατάλληλη ανατομεία της περιοχής (ιγμόρειο άντρο, κάτω φατνιακό νεύρο), την ενδοδοντική και περιοδοντική υγεία των παρακείμενων δοντιών και τον φαινότυπο του ασθενούς. Σύμφωνα με τους Linkevicius & συν. υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι ο λεπτός ουλικός φαινότυπος οδηγεί σε αυξημένη οστική απώλεια στην παρυφή της φατνιακής ακρολοφίας σε σύγκριση με τον παχύ ουλικό φαινότυπο γύρω από τα εμφυτεύματα. (3, 8) Η έλλειψη οστού έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη διαφόρων εναλλακτικών χειρουργικών τεχνικών για την αποφυγή εκτεταμένων οστικών αναπλάσεων ή μοσχευμάτων, όπως τα κοντά εμφυτεύματα, τα κεκλιμένα εμφυτεύματα, τα εμφυτεύματα στην πτερυγοειδή απόφυση, με αμφίβολα αποτελέσματα, αλλά σίγουρα μειώνοντας την καθαριστικότητα και τη δυνατότητα συντήρησης των εμφυτευμάτων και των προθέσεων.

 

Δεξιότητες υγιεινολόγου και συσκευές

Αυτό το επαγγελματικό προφίλ διαδραματίζει βασικό ρόλο στην πρόληψη των ασθενειών και στην προαγωγή της στοματικής υγείας (9).Οι υγιεινολόγοι δεν θα πρέπει να περιορίζουν τις δραστηριότητές τους στους καθαρισμούς, αλλά να ενεργούν ως προσωπικοί εκπαιδευτές του ασθενούς, παρακινώντας τους ασθενείς όχι μόνο στις οδοντικές συνήθειες αλλά και στον τρόπο ζωής, για παράδειγμα όσον αφορά την διακοπή του καπνίσματος και τη διατροφή. Πρόκειται για έναν ειδικό που με φιλικό τρόπο ενισχύει την πιστότητα των ασθενών στο οδοντιατρείο, ακόμη και σε φοβικούς ασθενείς, και διατηρεί τις αποκαταστάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον οδοντίατρο (10).

Για την παροχή επαγγελματικής φροντίδας με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, είναι υποχρεωτική η χρήση μεγέθυνσης με loupes καθώς και παραγόντων που αποκαλύπτουν την πλάκα και κατάλληλων συσκευών, ειδικά εάν η αποκατάσταση είναι δύσκολη στη συντήρησή της για τον ασθενή. Η σωστή και περιοδική απομάκρυνση του βιοϋμενίου πρέπει να θεωρείται ως πρότυπο φροντίδας για την πρόληψη και τη διαχείριση της περιεμφυτευτικής νόσου. (11) Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακινούνται και να διδάσκονται την καθημερινή συντήρηση του εμφυτεύματος, η οποία πρέπει να αρχίζει πριν από την τοποθέτηση του εμφυτεύματος και να συνεχίζεται μετά τη θεραπεία σε ένα τακτικό, εξατομικευμένο καθεστώς επανάκλησης (εικ. 4 & 5).

magda article fig 5a

Εικ. 5α-γ: 

Επαγγελματική απομάκρυνση του βιοϋμενίου περιεμφυτευματικά με

 α) AIRFLOW με σκόνη ερυθριτόλης (σκόνη PLUS, EMS)

magda article fig 5b

 β) PERIOFLOW με σκόνη PLUS

magda article fig 5c

γ) στέλεχος PEEK (PI, EMS)

magda article fig 6

Εικ. 6: 

Ο ακατάλληλος σχεδιασμός οδήγησε σε κακή απόδοση.

magda article fig 7

Εικ. 7: 

Προσεκτική απομάκρυνση της περίσσειας κονίας μετά από συγκόλληση της προσθετικής αποκατάστασης με τη χρήση στελέχους PEEK (PI).

magdqa article fig 8

Εικ. 8: 

Προσεκτική απομάκρυνση της περίσσειας κονίας με οδοντικό νήμα μετά από την συγκόλληση της προσθετικής αποκατάστασης.

Χειρουργικές δεξιότητες 

Σήμερα, ειδικά στην Ιταλία, εμφανίστηκε μια νέα επαγγελματική οντότητα: ο εμφυτευματολόγος, ο οποίος είναι πτυχιούχος οδοντίατρος, γενικά ένας συνεργάτης, ο οποίος επισκέπτεται διάφορα οδοντιατρεία ή κλινικές και κυρίως τοποθετεί εμφυτεύματα, συχνά χωρίς επαρκή εμπειρία στους τομείς της περιοδοντολογίας και προσθετικής. Αυτό συνεπάγεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, λανθασμένη τοποθέτηση εμφυτεύματος, οδηγώντας σε προβλήματα προσθετικής αποκατάστασης και συντήρησης των εμφυτευμάτων. Προκειμένου να αποφευχθεί η κατασκευή συγκεκριμένων προσθετικών εξαρτημάτων, μη προσθετικά αποκατεστημένων εμφυτευμάτων και χειρουργικών παρεμβάσεων για την αφαίρεση ή επανατοποθέτηση τους σε ευνοϊκές προσθετικές θέσεις, αυτή η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από έναν εξειδικευμένο κλινικό ιατρό. (7) Είναι ένας ειδικός οδοντίατρος με τις απαραίτητες χειρουργικές δεξιότητες (πριν και μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος) και με επαρκή εξειδίκευση στο προσθετικό πεδίο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προσθετικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση του εμφυτεύματος και, στη συνέχεια, μία λειτουργική, χωρίς υπερφόρτωση, προσαρμοσμένη στον ασθενή, με δυνατότητα καθαρισμού και αισθητική αποκατάσταση.

Προσθετικές δεξιότητες 

Οι εξειδικευμένοι κλινικοί γιατροί γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει «χρυσή σταθερά», αλλά κάθε ασθενής χρειάζεται μια εξατομικευμένη αποκατάσταση, η οποία λαμβάνει υπόψη την οικονομική του κατάσταση και τις ανάγκες του και θα πρέπει να σχεδιαστεί πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Μετά τη συλλογή δεδομένων και την κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας σχετικά με τον αριθμό των εμφυτευμάτων που απαιτούνται, υβριδικών  έναντι επένθετων οδοντοστοιχιών, συγκολλούμενων έναντι κοχλιούμενων, με έναν ενεργοποιημένο και ενημερωμένο ασθενή, η χειρουργική και προσθετική εργασία με προσεκτική διαχείριση των δυνάμεων φόρτισης μπορεί να ξεκινήσει. (12) Μόνο ο προσεκτικός και εξατομικευμένος σχεδιασμός μπορεί να αποτρέψει τα κακά αποτελέσματα (Εικ. 6).

Κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων και συγκόλληση

Οι οδοντοτεχνίτες θα πρέπει να εργάζονται σε άμεση επαφή με τους προσθετολόγους προκειμένου να κατασκευάσουν αισθητικές, προσαρμοσμένες στον ασθενή και με ευκολία στον καθαρισμό αποκαταστάσεις. Μετά την εκπαίδευση και τις οδηγίες από τους υγιεινολόγους, οι ασθενείς θα πρέπει να είναι σε θέση να καθαρίζουν τις προθέσεις τους καθημερινά με ελάχιστη προσπάθεια και να διατηρούν καλό επίπεδο στοματικής υγιεινής. (13) Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με τα κλινικά συμπτώματα της περιεμφυτευματικής νόσου είναι η περίσσεια κονίας.(14-17) Για την αποφυγή της περίσσειας κονίας, τα όρια της αποκατάστασης θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή πάνω από τα όρια του περιεμφυτευματικού βλεννογόνου διαφορετικά, η πλεονάζουσα κονία θα πρέπει να αφαιρεθεί (18).

Παρά το γεγονός ότι η βιβλιογραφία διεθνώς καταδεικνύει αυξημένο ενδιαφέρον για την περίσσεια της κονίας ως έναν από τους βασικούς παράγοντες της αιτιοπαθογένειας της περιεμφυτευματικής νόσου, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για τους κλινικούς ιατρούς αναφορικά με την τεχνικά ευαίσθητη διαδικασία απομάκρυνσης της περίσσειας κονίας. Από την σκοπιά των συγγραφέων, η διαδικασία συγκόλλησης απαιτεί χρόνο, προσοχή, μεγέθυνση και σχολαστικότητα. Για τους λόγους αυτούς, απαιτείται η δημοσίευση ενός λεπτομερούς πρωτόκολλο, που θα εξαρτάται από τη σύνθεση της κονίας (Εικ. 7 & 8)

Συμπεράσματα 

Η αποκατάσταση με εμφυτεύματα παρέχει μια θεραπευτική εναλλακτική λύση που είναι περισσότερο παρόμοια με τα φυσικά δόντια από άλλες εναλλακτικές λύσεις. Παρόλα αυτά, ενώ μια επιεμφυτευματική πρόθεση μπορεί να αποτελέσει μια μόνιμη επιτυχημένη λύση, διαρκεί μόνο εάν σχεδιαστεί προσεκτικά με τον ασθενή, πραγματοποιηθεί σωστά χειρουργικά, γίνει η κατάλληλη φόρτιση και συντηρείται τακτικά από τον ασθενή και τους επαγγελματίες οδοντιάτρους. Επιτυχημένα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο από μια εξειδικευμένη οδοντιατρική ομάδα με επίκεντρο τον ασθενή.