no

ГРЕШКИ В ПРЕВЕНЦИЯТА И ПРОФИЛАКТИКАТА НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

В сегашните несигурни времена е изключително важно да не допускаме грешки в начина, по който лекуваме пациентите си. Нашите процедури трябва да са колкото се може по-сигурни, а ние трябва много добре да разбираме протоколa, който можем да приложим. Ако има такъв протокол, който е минимално инвазивен и максимално сигурен – не бихте ли го предложили на пациентите си, знаейки, че правите най-доброто за тях , а също и за Вашата практика?
Запознайте се с GBT протокола и се възползвайте от възможността да зададете на д-р Раденков всички въпроси, които бихте имали!

По време на този уебинар ще намерите отговорите на въпроси като:

1. Как да се справим с липсата на мотивация у пациентите?
2. Има ли нещо, което пропускаме?
3. Как да подобрим нашата ефективност?
4. Можем ли да премахнем страха у пациентите?
5. Как да печелим от профилактиката?
6. Профилактика по време на COVID-19?