ПЕДИАТРИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ

AIRFLOW®

  • Лечението с AIRFLOW® с прах PLUS е идеално за деца. То е комфортно, безшумно и с естествено сладък вкус.
  • AIRFLOW® с прах PLUS е безопасен и ефективен за млечните зъби и меките тъкани.
  • AIRFLOW® е важен инструмент за ранно откриване на кариес.
  • Лечението с AIRFLOW® осигурява чиста зъбна повърхност, следователно подпомага по-добрата абсорбция на флуорида. 
  • Рутинното използване на AIRFLOW® с прах PLUS елиминира нуждата от ултразвук.
  • Лечението с AIRFLOW® с прах PLUS подобрява проследяването на пациентите, спазването на указанията от тяхна страна и лоялността им към денталната практика.